Ô B10.
Sverrige odelagde hinanden i længere end 150 Aar, under
en misforſtaaet ög mislykket Forening, og som underkaſtede
Ditmarſken efter en langvarig og kraftfuld Modſtand; som,
paa den ene Side, forenede Norge med Danmark, i den Grad,
at begge Landes Hiſtorie og Sprog blev til Eet, og, paa den
anden Side, under en tilſyneladende Forening, adſkilte Sles-
vig fra Moderſtaten og frembragte en Magt inden for det
gamle Danmarks Grendſser, der, i ſine Forbindelser, blev ſka:
deligere for vort Fædreland, end Unionens blodige Krige havde
veæret det. x
Jeg kalder Værket: Danmarks Krigshiſtorie, for-
di jeg ikke veed at give det et kortere dg til dets Hiemeed
bedre passende Titel. Men hvo som alene vil soge en For-
tælling af krigerſke Tildragelſer t samme, et Aggregat af
Manddrab, Plyndring og Hdelæggelſe, tager Feil. Krigen
kan kun fremſtilles ved at henviſe til dens Udspring og
Resultat; den ſpiller en saa vigtig Rulle i Statslivet,
at dens Fremſtilling er nadſkillelig fra Statshiſtoriens;,
den er, kort ſagt, den Deel af Hiſtorien, som viser os Sta.
ternes Forhold til de fremmede Magter, eller, ifald det finder
Sted, Regieringens Forhold til ſine Underſaatter, for saa vidt
man behsvede Anvendelſen af den bevæbnede Magt til at
opnaae nye, eller forsoare gamle Rettigheder. Fra denne
. Synspunkt betragtet, fremtræder Krigen vel som Hovedſtoffet,
men dog ſtedſe kun som et Middel, der i Udspring, Gang og
Tilendebringelſe er underkaſtet hoiere Betingelſer og ikke i ſig .
ſelv finder it Maal og Hiemeed. At utfinde og fremſtille
disſe Betingelser, er Krigshiſtorieſkriverens Pligtz; thi det er
udelukkende derved, at hans Fremſtilling bliver vigtig for Hi-
ſtorieynderen, nsdvendig for Grandſkeren, uundværlig for Stats,
manden, som for Soldaten. j .: L Uraih
Det af mig bearbeidede Værk vil altſaa indbefatte den
' Deel af Danmarks og Norges nyere Statshiſtorie, hvori Kri; h
gen, ſom Middel til at opnaae et politiſk Hiemeed, ſpiller
Hovedrüllen. Den vil i det Hele udgiore sex Bind i Avart,
deelt i ferm Afdelinger, n migen. .
1) Unionshiſtorien . . . . + . § + 2 Bind.
2) Chriſtian den Fierdes Hiſtorie . . - !
I) Frederik den Tredies og Chriſtian den
Femtes Hiſtorie D.. ... . '. .! .
4) Frederik den Fierdes Hiſtorie . . ; .
6) Hiſtorien fra Frederik den Fierde til Fre-
§.
d ta. pz
“den i Kiel . . . . . . ~ ~ * „c § set

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.