Full text: (Siebter Band)

AXN]. 
uni onshiſtorien. 
! 
  
D4. jeg for nogle Aar ſiden fik det Hverv, at ſkrive en 
Haandbog i den nyere danſke Krigshiſtorie, kunde det ikke und- 
gaae mig, at vore hidtil bekiendte Kilder hertil ingenlunde 
vare tilſtrækkeligt bearbeidede. Paa Grund heraf fik jeg, efter 
allerhoiſte Befaling, Adgang til Statens vigtigſte Archiver, 
hvis Skatte ~ som Erfaringen allerede tidligere havde lært 
mig ~ allene kunde bode paa de Mangler, som fiudes selv 
hos vore bedſte Hiſtorieſkrivere, og hvorpaa den af mig udgivne 
Hiſtorie om Danmarks Deeltagelse i Trediveaarskrigen turde. 
være et talende Beviis. Jeg begyndte Arbeidet; men det blev 
med hver Dag mere indlyſende for mig, at vor Hiſtorie, der: 
ſom den ſkulde blive hvad den burde være: et ſandt Bil- 
lede af Fortiden, trængte til en ganſke anden Bearbei- 
delſe, end der hidindtil er blevet den til Deel, og at en Haand- 
bog, i hvilken Henſigt man endog ſtuderer Hiſtorien, ikke 
an opfylde ſit Hiemeed, ſaalenge Kilderne ſelv ere ſaa man. 
elfulde og tildeels uhiſtoriſke, ſom de ere. J det derfor Hans 
ajeſtet Kong en med ſædvanlig Naade forlængede mit Op: 
hold her i Staden og ſkiænkede min forandrede Plan Sit 
allernaadigſte Bifald, lagde jeg Haand paa et ſtorre og fuld: 
ſtændigere Værk, der, om Gud forunder mig Kraft og Levetid 
til at fuldende, Hvad jeg har begyndt, i det mindſte vil af: 
hielt eet Sz. vort Fædrelands, og, jeg tor vel ſige, hele 
en nordiſke Hiſtorie. ; § 
df. hitec f er overgiven til Trykken. Den inde: 
holder Unionshiſtorien, eller Tidsrummet fra Valdemar 
Atterdags Dod til Freden i Stettin, 1570, og udgior ſaale- 
des en Skildring af de Begivenheder, hvorved Danmark og - 
Staatsb. Mag. Bd. v1x. Heft 3 u. 4. 62 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.