4 Rajch, E., Bollinipett.
Köhn, G., Zn ® 2
Mordhorit, M., Boftfchaffn.
Schneider, W., Yujpek.Anw.
ulf, ., Omnibusführ. 4
6 Ahrens, B., reffeitenogr. 1
Örau, E., Pol.Db.Mitr. a.D.
Habermann, O., Tijdhler 3
Hamer,F., techn. Angeft. Erde.
Harın, W., Stadtjetr. 1
Müller, IW., Krim. Ob. Ajfift.2
hömber, €, Wehrm.
Angehörig.
Sell, N., Arbeit. Erdg.
8 Beder, C., Fal. Erdg:
mm, B., Bootsmaat
Gärtner, W., StabE Ma:
ichinift 2
Harms, H., Wiw. 2
Krafite, G., Ob.Mafchinijt 3
Rubbetat, F., Db. Feldw.
Saubenthal,F.,Stabsfteuerm.
Maier, D., Ob. Maid. Maat
NRofenbujch, H., Mar. Gele
a, ST.
10—22 E, Deutjches Reich
V. Rarjtie8, F., Leutn. a. D.
(Holtenauer Str. 210)
10 Glieide, M., Waffenob.-
ebif.
Hanfen, E., Kontrollbeamt.
Krüger, W., Magazinmftr,
Schönftein, ., Stabs-Feldw.
Dahınte,E., Berwalt.Setr. 2
Solly, A., VBerwalt. Angelt.
Kühn, W., Ob. Majch.Maat
Müller, G., Waffenwart 1
Nhode, H., Ob.Bootsm.Maat
Schmallenberg, D., Sa
mann
14 V. Rarities, Leutn. a. D.
(Retftftz.)
Bardifchewsti, P., Stabs
Funimftr,
Krüger, H., Wehrın. Beamt.
Schweers, %., Maich. Stab.
eft, Erdg.
16 Steinberg, R., Leutn,
a. D., (Kleiftr. 39)
Dreier, M., Mufik. Stabs-
Feldw.
Hopp, H., Angeftellt.”
Semte, B., Mafjchinift
Meerkötter, F., Od. Ma-
ichinift
Neumann, R., Waffenwart 2
Sohaffeath, R., Ob. Maid.
aat
Schmidtchen,F., teon.Setr. 2
Schröder, %., Beamt. Krdg,
Zrümpelmann, B., Ob.
1 Mechanik.
8 Hennig, G., Korb. Kapit. 2
Sorge, S., Freg.Rapit. 1
Tergau, Kap. Leutn. (Ing).
20 Dähne, E., Waffenwart 2
Gemein, W., Kapit. Leutn. 1
Öildig, I, Fw. Maat 1
Jörn, O., StabsMajchinift 1
Reßler, A., Stabz Ob Maid.
9 attner, A., Waffenw. Erde.
2 Berndt, R., Ob. Bootsmann
Hänijch, E., Ob. Leutn. d.Ref.
Öiejchte, W., Waffenwart
Schönfeld, R., Bootsm. Erde.
iemann, F., Amtägeh. 1
<- Keiftftr. DZ


Hinfelberg
(Stadtteil Gaarden-Süd)
Benannt nach dem ftädtijhen
afferturm Finfelberg
(Alter Flurname)
- Betersbhurger Weg DZ
Die ohne E. bezeichneten Grund»
€ gehören der Stadt Kiel
Sinfe Seite
E. Hamann, B., Angeftellt.
laE Engel,» F., Wehrm.
Ngeft.
— Soppe, W., Bootsm. Maat


SFichteftr.
8 ee, W., Tel. Leit.
T
ufje
5 E. Beil, N., Arbeit.
Brentker, H., Schloffer
"7 E. Dehrimann, F., Majchinift
9 E. Wohler, E., Lehr-Schloffer
11 E. Danter, A., Boftjchafin.
13 E. Wörpel, H.,RNeichsangeft.
15 E. Felddhujen, R., Steuerfekr.
17 E. Groth, H., ftädt. Arbeit.
Müller, D., Ww.
19 E. Rahmeier, A., Drehfjheib.
Wärt,
Kielmann, A., Schloffer
21 E. Swenfon, S., Torp.
Schloffer
Spenjon, A., Verwalt. Angeft.
283E. Sandjhoof,Q., Steuerajfift.
RN
Boldt, F., Straßbijhaffn.
Landjhoof, B., Tiichler
Rechte Seite
2 E. Kahl, E., Reg. Infekt.
4 E. Dahl, E., Ob. Poftfjetr.
6 E. Wendt, H., Boftichaffn.
8 E. Brügmann, AW., Ma-
jOinenbauer
10 E. Evers, E., Angeftellt.
12 E. Wilhelmi,R.,RNeichsbahn=
Beamter
Wilhelmi, F., Telegr. Arb.
14 E. Schnad, H., Leiter
16 E. Beder, A., Ww.
18 E. Böttger, W., Ob. Boft-
jcoafin.
Neiger, St., Majcdhinenb.
20 E. Blume, B., Wi.
Heinermann, P., Wehrm.
AUngebh.
22 E. Habermann, N., Steuer
jefretär
24 E. Leipold, A., Berw.Injpekt.
26 E. Teste, W.,PoftBetr.Affift.
28 E. Nöhren, I., Rentner
30 E. Stadt Kiel
V. Dreyer, H., Mafjchinift
mm, D., Tafler
<- Wafferturm >
Hiherftraße
(Vorm. Ritterftr.) hei der Grün:
dung Kiel8 angelegte Straße.
<- Schloßftr. DZ
Linke Seite
1 E. Bape, A., Althdl.
3 eriftiert nicht
5 Garagen
E. Borcher8, D., Kım.
(Yägersberg 12a)
7 E. Rein, E., Ww.
V. Rein, F., Kellner 2
Baafh, W., Bohrer
Edier, B., Handelsm.
Herbold, H., Fxwudk.-
Lehmfuhl, N., Schloffer 1
Schulte, St., Kellner
Wriedt, H., Schmied HH.
9 E. Stadt Kiel
V. Stod, ©., Anfchläg.
Gundlach, W.,Dachdeck. Erdg.
Kronfeld, D., Kraftwführ.
Lafjen, A., Arbeit.
Valentin, R., Arbeit.
11—15 Sagerhaus
17—21 Bauftellen
23 E. ungenannt
Arendt, W., Kim. 2
Beder, D., Kim. 8
Lemte, A., Schiffäzimmerm.
Unterainer, 2A. KochfrauErdg,
25 E. Beters, I., Eigentum.
(Boieftr. 10) %
Fitjh, RN., Elektrojhneid.
‚Hammer, A,, Arbeit.
Horn, E., Ww.
Kaledi, W., Hobler
Klaizievsfi, A., Hilfsarb.
Muntau, E., Arbeit.

—-
NReemt58, Ih., Nieter 2
Spring, B., Buchbind. 3
Wätjen, E., Motorbootführ.
T Erdg.

— 59-
27 E. Hirfh, X., Kfm. (Wilhel=
minen{tr. 10
E. Hirjh, W., Ww. (Wil:
hHelminenftr. 10)
Czogolla, A., Zimmerm. 3
Sreulich, F., Schweißer 3
DHirjch, A., Gebrauchtwr. T.
; Erdg.
Holzfämper, H., Kranführ. 2
— 9., Mafchiniit 2
Varijer, E., Rohprodukt. T.
29 E.Siemons, $., Neftaurant
„AAtoria‘
Simons, D., Rentner
— W., Seemann 2
31 E. Stadt Kiel
V. Schimon, X., Kochfüche
Dörrling, H., Arbeit.
Falich, I, Dreher
Gölner, H., Clektrofchweiß.
Häfiner, D., Mechanik.
Heeje, E., Frl.
Lage, B., Lagerift
Nippen, I., Frau
Schlewtki, K., Schloffer
Schlüter, A., Arbeit.
Wentorf, K., Schuhm.
Biunutler, Fr., Arbeit.
<- Zum Rubhfelde DZ
<- Wall DZ
NecdhHte Seite
2.4 E. Will, E., Kfın.- 1
Kald, F., Schmied KErdg,
Rudolf, E., Rentner 8
Schmid, W.,. Mechanik. 3
Sievert, C., Dreher
E. Stadt Kiel
Cobabus, M., Frl.
Federwiich, A., Ww. 2
Paajch, B., Nentnerin 8
Sprenglewsti, F., Heizer
Tiedemann, C.,RentnerKrdg,
8 E. Borchers, D., Kim.
(Yägersberg 12a)
(en
IYenjen, K., Frau 4
Pleger, N., Arbeit. 38
Scheffler, W.,Elektrofchweiß.2
10 E. wie Nr. 6
V. Stat, ©., Verwalt.
Kock, W., Maurer
Kuhne, R., Maijch. Arb.
Rape, W., Schuhwr.
Thomjen, A., Kellner 8
12 E. Bape, A., Kim. (Fijcher:
De Das F
ape, %., MD,
— Werner, Althdl. Erdg.
14 E. Will, Margarethe, Wim,
Nemzak, A., Berkäuferin
— B., Klempner T.
14a E. Haufjchildt, W., Bau-=
unternehm. (Waigftr. 72).
Barkow, H., Mar. Buchführ. 1
König, D., Maurer
Schulz, R., Arbeit. Erdg.
Springer, M., Ww.
Stöterau, A., Lagermftz,
Streit, B., Heizer
Wätjen,H.,Motorbts.Führ. T.
14b j. a. Flämijdhe Str. 19
E. Fijdher, N., Kfm.
He8ke, W., Heizer
Ieb, B., Räucherer
Scherge, I., Heizer
Schwarz, F., Schifsführ.
Stange, F.,Motorbootführ. T.
Trudning, D., Lagerarb,
16—22 Bauftellen
24 u. 26 E. Stadt Kiel
24 V. Bape, E., Arbeit. (Nr.26)
Arndt, B., Steinhau. 1
Frieje, H., Frau
Sielow, W., Arbeit. Erde.
Prange, S., Schiffsbau.
26 V. Merk, O., Fın. Angelt.
d’Agoftin, H., Arbeit. 2
Drugmann, L., Arbtrin.
Finger, E., Frau
E., Wiv. 1
Haufchildt, F., Arbeit.
Lundquift, E., Rentnerin
Nölting, W., Lagerhalt.
Bape, C., Arbeit.

Hlämijdhe Str,
26 Pbhilepp, E., Rentnerin
Sorg, &., Schloffer Erde.
Turowsty, SG., Rentner 2
«<- Hinter der Mauer Z
Tlämifdhe Straße
Benannt nach den hei der
Gründung Kiel8 im 13. Jahr:
hundert beteiligten Flamen.
<- Marit
Linke Seite
1. 3 gehört zu Schloßftr. 2—8
5 E. Stadt Kiel
Blumenau, W.,Roftinjpekt. 3
Cajati, A, Rentner 2
Hildebrandt, F., Ingen.
Lamamersweiler, H., Speifje-
haus rdg.
Meyer, H., Rundfunk-Ver:
trieb T.
Nagel, G., Frau
Keterjen, W., Rentner
Reinhard, M., Ww.
Weiß, K., Verkäuferin
7 E. Cofte‘8 Erben
V. Cofte, 5, Kfın. T.
CofteNahfl. G., Drogerie T.
Bollmann, I. BuchdruckereiT,
Stobhte, X., Filialleiterin
9 E. Borcher8, D., Kim.
(Yägersberg 12a)
Kipp, I. E., Borzellan T.
Költer, X, vorm. I. Kipp,
Kaffeeröfterei T.
Quaft, 8, We. 2
Mieden, A., Filialleiterin 3
11 E. Borchers, N., DE
(Yägersberg 12a
Borcher8, W., Elekttrogroß:
bdlg. T.
„Silia“, Brotfabrif (Filiale)
13 E. Holftein, H., Frau,
(Vechta i. Oldenbg.)
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holjtenjtr. 103
Büfing, E., Www. x

-“ BD
Harder, W., Korbmöbel T. Ä
Höhne, A., Schneidermitt.
Holftein, A., Stadtangeft. 3
-— M., Wo. 2
Stoltenberg, H., Schuhm. 3
Thiede, W., Ingen.
15 E. Möwius, SG., Kohlen
(Schloßftr. 15) T.
DVBerens, C., Buchdruceret T.
Berg, A, Büchjenmftr.
Briühan, I, Althandel
Deutjihe Hausbücherei T,
Fildher, E., Öraveurmftr. T.
Marren, X., Drogiit Erde,
Meyer, R., Prokurift
Nemzak,K.Kiempnerei T.Hof
RMathmann, H., Angeftellt.
Ripp, A., Tijchlerei
Rober, R., Bademitr.
Miüdiger, W., techn. Angeft.
Ulrich, M., Wi. 2
17 E. Schaidt, 6, (Georg
DObheim) Budhdrudk. T.
van Houten, EC. X. & BZoon,
SG. m. b. 7
* DT
Oheim, G., Buchdruc. Bei. T.
19 E. Fijdher, N., Eletrtogroß:
bbla. T.
Ich, B., Näucherer
Kjär, W., Photogr. Atelier 1
Bieriads, M., Schwefter 1.NR.2
21 u. 23 E. Stadt Kiel
21 knapp, H., Angeftellt.
Mafer, K., Dekonom.
SA. der N.S.D.A.P. Mar.
Standarte 44 T. H.1
Verein Kieler Seemanns-
heim e. BT.
Voltsbund Deutfche Kriegs:
gräberfürforge e. B., T.
23 Yenfen, M., Kellner
Aa E., Wo.
ringal, D., Dreher *
Nelffon, F., Arbeit.
Schiche, F., Arbtrin.
Schmidtfe, X., Heizer

IT. zeil
23 Schütt, G., Rentner
AWoelfe, F., Arbeit.
25 E. Reller’jhe Erben
V. Will, W., Kohlenhdl. T.
Groth, A., Kraftwführ.
Hasmann, B., Buchhalt.
Keller, I. E., Aude’s NoGHf.
Spirituojen T.
Will, A., Vertreterin
27 E, Bialef, B., Gaftw. T.
SIenjen, B., Kim.
Krahn, S., Angeftellte
—<- Hinter der Mauer
29 E. Stadt Kiel
V. Höger, I, Kfm. 2
Srebve, I., Färberei Erdg.
Hanfjen, A., Kellner 3
Höger, I., Kim. 2
Kories, A., Ww.
Bipfius, Gertrud, Seemanns
ausrüftungen n
Vermehren, A., Speifewirt
Wöbs, W., Ww.
<- Wall DZ
Rechte Seite
2a f. a. Nitolaitirchhof 1
E. C.-Juth.Rircheng.-Berb. T.
Hanjen, W., Kirchenbaumftr.
elta, R., Bote
2 E. Koch, H., Tabat Krdg.
Andrigki, A., Frl.
Ever8, D., Schloffer 8
Körner, H., Ob. Poftfchaffn. 3
Lafferenz, Ch. Rentner
Scheer, E., Kranführ. 2
Thiemer, E., Kim.
Wolter, R., Kaffechdig. Erdg,
4 E. $einjdhmidt, H., Schank-
wirt H.
Boyfjen, H., Arbeit.
Eggers, D., Kfm.
Pohl, C., Www. 3
Wormann, F., Dacdhdeder 2
6 E. Zihoche, A., Frijeur
8 E. Frante, S., Frau 4
Andrejen, B., Rentner 3
Franke, F., Milit. Effelt.
— 8., Schneidermftr. >
Koch, A., Sagerwalt.
Martignoni,H.Feuerw.Maat
Rojenfeld, W., Schmied H.
10 E. Sachau‘jhe Erben
V. Hausvermwertung %. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 103 I
Harder & Büfing, Farben T.
Krüger, A., Schloffer 2
Stühmer, H., Schmied 2
Weftphal, B., Angeftellt. 1
Bicb, L., Speifewirtjh.
12 E. Rielbloc, AW., Rentner 1
Harms, H., Kim, 2
Lipfius, A., Marine-Bekleid.
Biegler, F., Ingen.
14 E. Weber, W., Kim. T. 1
Diedmann, E., Revifor
Hanjohm, E., Nehf., Leder:
handlung T, Erdg.
SLaurigen, E., Speijewirtfch.
Renarb, G., Photogr. 2
16 E. Gutsmann, 3., Schnei-
dermitr.
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1038 I
SLenjchow, W., Schneider
Schwampe, H., Frau 2
18. 20 N SO Ole
meifter T, Erdg.
Bialet, B., Gaftw. 2
Heinrich, R., Kim. 3
Klug, B., Frifeur
Moeck, E., Photogr. 2
Schilling, R., Briefmarken
Schütt, H., Kfm. 8
22a E. Berghoff, F., Kfm. (Kö:
nig&weg 1)
Naab, E., Handelsm. 2
Niebergall, R., Elektrik. 3
Thiemer, C., Kolonlwr. Erdg.
Witt, M., Speijewirt Erdg,Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.