Full text: Kieler Adreßbuchbuch mit Elmschenhagen, Heikendorf mit Schrevenborn (einschl. Kitzeberg) und Neuheikendorf, Kronshagen, Molfsee, Mönkeberg, Moorsee, Poppenbrügge, Russee, Suchsdorf, Wellsee 1938 (1938)

-* 
 
 
 
 
 
 
Poppenbrügge 
1 E. Mordhorit, H., Bauer 
Schule, D., Schriftfeß. 
1aE.Mordhorft,H.,Bauer(Pr.1) 
Platowstki, S., Arbeit. 
Sievers, F., Arbeit. 
2 E. Fodroth, H., Gaftw. T. 
Langelod, W., Majch.Bauer 
Wawrinowstki, W.,Schlachter 
2a Raub, Fr., Arbeit. 
3 E. Deutjches Reich 
Heidte, I., techn. Rbhn. Infpkt. 
Siebte, G., Neichsb. Ynfpekt. 
4 E. Deutjhes Reich 
Gottichalt, D., Rohn. Affift. 
Ott, O., Rbhn. Beamt. 
Rath, W., Weidenwärter 
AöhlE, R., Lokom. Heiz. 
5 E. Deutjhes Reich 
Grothtkopf, X., Reichsb. Arb. 
Kalweit, E., Reichsb. Arb. 
Klinker, H., Lofomotivheiz. 
Landihoof, H., Reichsb.Arbh. 
Lembrecht, A., Wim. 
Lohfe, F. I, Reichsb. Arb. 
Leptien, X., Reichsb. Arb. 
Dsbahr, S., Rangiermftr. 
— 8., Rangierer 
Beter8, W., Arbeit. 
 
Ant Kofter 
15 E. Siebrecßht, N., Maurer 
An Taubenkrug 
Balzerfhes Haus 
E. Balzer, G., Bierfahr. 
Roggenfad, W., Konftrukt, 
Bargholz‘ihes Haus 
E. Bargbolz, F., Former 
Freundftic’jhes Haus 
E. Freundftüc, O., 
NRentenempf. 
Harm8’jhes Haus 
E. Harms, B., Schmied 
 BahnHofitraße 
Sinfe Seite 
1 E. Ströh, D., Bauer 
38 unbebaut 
5 E. Gemeinde Ruffee 
Maabe, K., Lehrer T, 
7—25 unbebaut 
27 E. Claufen, $., Gärtner T. 
29 E. Glindmann, W., Bauer 
Green, A., Boftihafin. a. D. 
81—53 unbebaut 
55 E. Grönwoldt, H., Zimmerm. 
57 E. Hagemann, F., Schmied 
Fuds, W., Zimmerm. 
59 E. Tank, $., Ob. Boftihaffn. 
61 E. Bacher, M., Maurer 
Nägel, W., Boftiutidher 
63 E. Krufe, H., Zolinfpekt. 
Rechte Seite 
2—22 unbebaut 
24 E. Hartwig, F., Gartenarbeit. 
26 E. Meffau, Eigentüm. (Kiel) 
Hamer, H., Schmied 
Harms, O., Angeft, 
Hugfeldt, W., Zimmerm. 
 
Kuffee 
VBoppenbrügge 
Bürgermeifter : 
5 Beterfjen, N., Reichsb. Arb. 
Sothmann, W., Rbhn.Arbeit, 
6 E. Deutjhes Reich 
Bergert, H., Rbhn. Arb. 
Chriftianfen, M., Rohn. Arbh. 
Clement, W.,Reichsb.Schaffn. 
Hanfen, A., Rohn. Arb. 
Krüßfeld, I., Rbh.Betr. Ajfijt. 
Rathje, A., Nbhn. Arb. 
Saggau,F.,Rohn.Betr.Auffh. 
Schnoor, &., Rbhn. Arb. 
— W., Rangier. 
Struve, F., RNeichsb. Arb. 
Tietlen, F., Rohn. Tel. Arb. 
Weftphal,T. Reichsb.Schaffn. 
7 E. Deutjhes Reich 
Bergert, Ch., Rangier. 
Friis, I., Betr. Affift. 
SJanusczod,Q., Kohn. Borarb. 
Steinführer,A.,Rbhn.Beamt. 
8 E. Deutjhes Reid 
Hajenbein, M., Betr. Aifift. 
Henningfen, $., RangierAuff. 
Scheibler, F., Matrof. Gefr. 
Stecher, Fr., Betr. Affift. 
Weidemann, R., Weichenw. 
9 E. Nievers, E., Ww. 
Arendt, A., Dreher 
Bürgermeifter : 
26 Maaß, E., Helfer 
— 8., Schloffer 
Schmidt, D., Arbeiterin 
28—30 unbebaut 
32 E. Schütt, E., Lohndrejcherei 
Sranfjow, R., Rentner 
Rlümer, H., Schifszimmer. 
34—72 unbebaut 
74 E.8rem8,6G.,Db. Boftihaffn. 
Kahn, M., Krim. Affiit. t. N. 
76 E. Beterfjen, I., Gärtner 
78 E. Gumlig, S., Ww. 
Bendt, R., Fahrftuhlführ. 
80 E. Kunz, E., Gärtner 
82 E. Qoyal, M., Roftfekret. 
84 E. Stoltmann, B., Rranführ, 
86 E. Arnede, SG., Inbvalide 
88 E. Rlebingat, F., Boft Affift. 
Betereit, O., Telegr.Infjpeltt. 
90 unbebaut 
92 E. Ehlers, E., Rentier 
Fahrenkrog, W., Müller 
Sonnenberg, I., Schleifer 
E. Deutjhes Reich, Bahnhof 
Bahnmeifterei 
Lüßgow, I, Weichenwärt. 
Ströh‘jhes Haus 
E. Ströh, ©., Fabriktbef. (Kiel) 
Ströh, E., Werkführ. 
 
Diekweg 
Linke Seite 
1 E. Neumann, F., Arbeit. 
8 unbebaut 
5 E. Schimmed, %., Schloffer 
7—11 unbebaut 
NedHte Seite 
4 unbebaut 
6 E. Beterfen, O., Schloffer 
 
 
 
Mordhorit, H., 
9 Holit, H., Arbeit. 
10 E. Mordhorft, Bürgermeifter 
(Nr. 15) 
Makowsti, N., Schweißer 
Mordhorit, B., Fk. 
— 9., Wo. 
11 E. Sill, A., Gärtnerei 
Hark, M., Ww. 
Kill, H., Nohn. Arb. 
Rathje, B., Nohn. Arb. 
12 E. Müller, H., Rentner 
Hanjen, I., Rentenempf. 
Sangmaad, H., Rentenempf. 
Niffen, W., Kupferfhmied 
Sell, H., Rentenempf. 
13 E. Deutihes Reich, Bahn: 
meifterei 
Kühl, C., Rottenführ. 
Sell, W., Rbhn. Arb. 
14 E. Gejamtjchulverband 
Loppenbrügge (Schule) 
Bujch, Chr., land. Arbh. 
Yakobjen, X., Lehrer 
Larfen, E., Frau 
Mordhorit, H., Lehrer 
15 E. Mordhorft, H., Bürger: 
mitte. T. 
Sof, YA., Rbhn. Helfer 
 
Ruffee 
Dorfitrafe 
Sinfe Seite 
1—5 unbebaut 
7 E. Mordhorft, E., Gärtnerei 
Regener, B., Frau 
9 unbebaut 
11 E. Schmidt, W., Technik. 
13 E.Wittfoth, W., Autoverkäuf, 
15—21 unbebaut 
23 E. Nohli, E., Dr. Kfın. 
25—29 unbdbebaut 
31 E. Kahl, $., Stellmmftr. 
Füllgraf, D., Mechanik. 
33 E. Steffen, ©., Monteur 
35 unbebaut 
37 E. Schmidt, X., Fijhereibetr, 
39 E. Ahrend, W., Technik. 
43 E. Sindemann, F., Bohn. 
Lademftr. a. D. 
Bauer, W., Reifend. 
Hübner, W., Mafjchinenfhl. 
Kreistafje d. Kr. Rendsburg 
45 E. Gemeinde Ruffee 
Godow, D., Gend. Haupt: 
wachtmftr. 
47 unbebaut 
49 E. Muß, H., Eigent. (Kiel) 
Ehmte, D., Nbhn. Arbeit. 
Haaje, E., Zimmerm. 
Hachmeifter, W., Dach- 
dedungSgefh. T. 
51 E. Mordhorft, B., Wi. 
Mathje, M., Lehrer a. D. 
53 E.Bütow, O., Kupferjhmied 
Brods, I., Verfich. Angelt. 
Fedderfen, H., Schuhm. 
Köppen, H., Arbeit, 
Staa, W., Elektrofchweiß. 
55 E. Stange, R., Maurer 
Arnede, W., Motor.Schloff. 
Evers, F., Ingen. 
Prafie, H., Dreher 
Mieg, D., Reg .Db. Infpekt. 
 
 
T. Kiel 579 
15 arm, 6., Rohn. Arb. 
Reefe, K., Schloffer 
Schmidt, O., Rbhn. Arb. 
16 E. Staad, F., Gärtnerei 
Reter8, C., Arbeit. 
17 E.Schnad, H., AmtSvorft, T. 
Holler, H., Schweißer 
Riedermann,B., Rentenempf. 
Schnad, Claudine, Kohlen 
17b E. Rübhl, A., Ww. 
Lafjen, X, Arbeit. 
Weftphal, W., Schneider 
17c E. Junge, El, Landw. T. 
Heydenreich, W., Bankangeft. 
18 E. Sperling, W., Schmied 
Marquardjen, I, Schmied 
19 E. Schnoor, F., Handelsm. 
Hagen, A., Wi. 
20 E. Wiedmann, A. 
Rentenempf. 
Muus, A., Tijchler 
Schümann, A., Ww. 
21 E. Mohr, W., Rentenempf. 
22 E. Staad, M., Zimmerm. 
Vahder, A., Tijchler 
23 E. Steger, F., Inbalide 
Fanfelow, H., Kalkulat. 
Willy Sühr, Dorfite. 97 T. Kiel 1424 
57 unbebaut 
59E. Doker, $., Hult. Sefr. LR. 
Meß, W., Arbeit. 
Sparzu, Darlehnsfaffe Ruffee 
61 E. Zhode, D., Frau 
Burau, E., Zimmerm. 
Ihode, G., Milchverteil. 
63 E. Stender, A, Gaftw. 
Holler, F., Kutfher 
Römer, F., Ob. Poftfch. a.D. 
65 E. Sell, E., Eigentüm. (Kiel) 
Neumann, F., Arbeit. 
— ß., Yndalide 
67 E. Seelemann, W., RNentier 
Heinrich, A., Mafjchinenb. 
Montag, F., Bantkbeamt. 
69 E. Sell, E., Eigent. (Kiel) 
E. Sell, ®., Biehhdlg. T. 
Bendt, H., Techn. Angeft. 
Dombrowsty, E., Arbeit. 
71 E. Harmfen, E., Frau 
Brammer, E., Altenteil. 
Harmfen, R., Bauer 
73 E. Plambed, H., Landw. 
75 E. Veglau, E., Bauer 
Heiligenftühler, A., Arbeit. 
Beterfen, N., Kutfjcher 
77 E. Böttger, W., Rangiermftr. 
79—81 unbebaut 
83 E. Yarkov8Sty, E., Ww. 
Bo, G., Schloffer 
Grojche, W., Futtermfir, 
Plambed, S., Ww. 
85 E. Schlotfeldt, Augufte, 
Höferei 
Haaje, M., Schloffer 
87 E. Sellmer, M., Qandw. 
89 E. Butenjhön, X%., Landıw. 
Pluß, O., Rentner 
91E.Ströh, Anna, Schmiedebetr. 
AUrp, Chr., Arbeit. 
Knobel, W., Straßb.Angeft. 
93 unbebaut 
95 E. £rüger, H.,Dr.med., Arzt 
 
 
 
NV. geil 
24 E. Sutidhe, H., Meierei T. 
25 E. Fisler, A., Handelsm. 
Clafen, R., Büroangeft. 
Feddern, Elje, Kohlen 
26 E. Mordhorft, H., Bauer 
(Nr. 1) 
Hamann, M., Ww. 
Henning, E., Lehrer iR. 
27 E. Vietenje, Wilh., Tijhler 
28 E. Yohannfen, Ch., Rangier- 
auffeber 
Benz, E., Red. Dreher 
29E. Schröder, Frl., (Flensbg.) 
Safrenz, Ch., Malermitr. 
30 E. Börgert,G.,Nohn.Beamt. 
31 E. Nendler, E., Siedemiftz. 
32 E, Bomplun, R., Schmied 
Colmorgen, D., Zimmerm. 
33 E. Bleinagel, G., VBorarb. 
Finger, K., Betr. Arb. 
34 E. Baas, O., Kfm. 
97 E. Qühr, W., Bürgermitr. 
Gemeindevermaltung 
Horn, H., Weichenwärt. 
99 E. Gemeinde Ruffee, 
Sprigenhaus 
101 E. Gebhrt, 6., Schuhm. 
Ströh, F., Schmied 
103 E. Dreyer, Gejhw., 
Dreyer, A., Lehrerww. 
105 E. Weitphal, H., Korbm. 
Weftphal, H., Müller 
107—121 unbebaut 
123 E. Nohwer, I., Bädermftr. 
125 unbebaut 
127 E. Beglau, D., Tijhler 
Jürgenfen, W., Tijhler 
129 E. Andrejen, A., Nieter 
131 unbebaut 
133 E. Schnoor, F., Kfm. 
135 unbebaut 
187 E. Benthin, D., Wow. 
Schippmann, D., Ww. 
139 E. wie Nr. 187. 
Voß, I, Arbeit. 
141—151 unbebaut { | 
158 E, Rrieg, A., Gartenmftr. u 
155—185 unbebaut 
187 E. Stolpe, F., Schloffer 
Asbahr, Chr., Bauarbeit. 
Köpfe, B., Tijchler 
Stolpe, B., Schloffer 
189 E. Düdden, E., Eigent. 
(Ausland) 
Düdden, G., Rentenempf. 
Lemke, F., Arbeit. 
Nadbruch, H., Bauhelf. 
Peters, W., Schloffer 3 
191 E. Dibjbdern, W., Bauer a 
RNMechte Seite 
2—4 unbebaut K 
2a E. Sütel, W., Fuhruntern. 2 
6 E.Sütel, ©., Fuhrgefch. T.
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.