IN. zeit
2 E, Meyer, H., Schuhun.
Farjek, N., Kim.
Köhler, G., Lieger
Rije, L., Haushälterin
Sörenfen, X., Invalide
Straußmann, X., Haushält.
2a A W., Siehe lmitr
Müller, A., a ;
Schnad, M., Milch T.
(Annenfte. 38)
Weimar, H., Rentner 2
3.5 E.Yohannfien &Schmielau,
Eijenwr. (Markt 9)
V. 3immat, F., Zijchler
Bed, D., Klempner 4
Blumenthal, H., Margarine 1
Brujewig, E., Kraftwführ. 3
Kleijt, E., Kellner
Langbein, W., Laborant
Strunt, W., Beerd. Unter:
nehm.
Wetje, G., Bankangeft. 2
‚9 E. Johannffen & Schmielau,
Eijenwr. (Marft 9)
V. 3immat, F., Zijchler
N a Stiderin 1
— W., Maler }
Röfter, S., Schloffer
„Krüger, E., Wi. 3
Rathje, W., Schloffer 8
Michter, B., Kim.
Städer, G., Reijevertreterin
11 E. NMehve, E., Fabrf.
(Niemannsweg 113)
Bohnhoff, W., Arbeit. 1
1lla j. a. Hahftr. 16
E, Faber, H., Ww. T.
x (Hakitr. 16)
Holit, K., Ww. 2
— M., Zeidhnerin 2
Markwardt, H., Taler 3
— R., Kinderpflegerin 3
13 Speicher
E. Lipfiuljche Erben
V. Lipfius, O., Verwalt.
Hitler-Iugend
15 E. Giliter, R., Rentner
(Annenftr. 31)
Höhn, R., Nebijor 1
Riftenmader,ß., Eiektr. Mitr.
©

Eee S., Angeftellt.
Springe, SD. Arbeit.
Stegmann, H..Lichtipiele T. 2
17 eriftiert nicht
19 E. Ev. -Iuth. Kircdhengem.:
HONG
Gr “Yugendbeim T.
Jugendherberge im Deutichen
Iugendherbergsverband
Pfarramt St.Nicolat I T. 1
Privat- Fröbel-Kindergarten
Rötting, H., Iugendpfl. T.
Stadtverb. d. cv. Frauen: -
bilfe T.
Voltsbund f, d.ı Deutjhtum
im Ausland 1
21 E. Stadt Kiel
V. Röflter, G., Brandmiftr.
(Nr. Qta)
Carlijon, F., Feuerwehrm.L
Dooje, I., Brandmitr. NR. 3
Hennig, I. Ob. Feuerwehrm.2
Hürgenjen, I., Feuerwehrm.2
RS Ob. Feuerwehrm.
3
Legband, F., Feuerwehrn.4
NRNippert,D., Ob. Feuerwehrm.
Schlichting, S., Klempner
— W., Ob.Feuerwmehrm.
Schmidt, E., Labor. Diener
Spor8, R., Brandmftr, - 2
21a E. Stadt Kiel
V. Röfter, G., Brandmiftr. 2
Barwig, W., Feuerwehrm.
Bücdhmann, $., Stadtaffift.
D 1
a. .
Friedrich, Iı, Ob. Feuer:
webhrm. 4
Hanjen, £., Brandmite. 3
Sipp, FF, Feuerwehrm. 14.906,3
Kruje, F, Feuerwehrm. 4

Klofterfirchhof
21a Porep, W.,
Quednow, K.,
22 geb. 3. Martensdamm
23. 25 j. a. Faldfir, 11
E. Schmig, A., Ww.
befer Weg 39)
Cbhertowsty, X.,
Graf, G., Kellner
Henrich, E., Frau
Kath, A., Stiderin
Alatt, M., Ww.


Roth, W., Maler
Schwandke, A.,
27 Baufitelle
(Falditr. 17)
E. Goldmann, E., Kim.
(Breslau)
V. Hausvermwertung
I. Howe u. Söhne, Ho.
ftraße 1031 T.
— 9., Kranführ.
Bruns, A.,
Mantey, F.,
E. Gottichalf, W., Schl
37 Heiligengeift-Rirche
E. Evang. (uth. Rirchen
<- Faldjtr. D

Klofterftraße
(Stadtteil EMerbet)
umgeändert in Klofterfir,
Gemeinde E. gehörte frühe
Klofter Preek

u

77 Tifenbabhn
Linfe Seite
<- Werftitr. DZ
Schwark,
5 E. Witt, E.,
Schlünß, K., Helfer
Viölfer, B., Schloffer


Mitlehner, F., TEE
Blunk, €., Rohn.Hıizer
Theaterleit.
Hagedorn, A., Verkäuferin
Mar. Angeit.
Schannwell, H., Hauswart
33 geb. 3. Martensdamumr 27
134 —

Stadtjekret. I
Feuermwehrm.
28
<- Martensdamm >
(Düvel8s-
Bohrer 2
Steinjeß.
Bander, W., Kraftwgführ.
29 E. Gäde, D., Vichagent.
31 j. a. Martensdamm 26
fiten-
Nr I
offer
nftr. T.(Martensdamm 27)
<- Martensdamm
35 E. Evang. Iuth. Rirchengem.=
Verband(FlämijcheStr.2a)
V. Schlichte, E., Küfter
1
genm.=
Verband(FlämijcheStr.2a)
Früher Mitteljtraße, 1910 bei
der Eingemeindung Elerbetz
Die
rt zum
ftir. =
ie


1 E. Jenken, F., Gaftw.T.
Arpe, E., Arbeit. H.;:2
Cordes, E., Wow. H. 1
Beterjen, G., Tijhler H. 2
Schad, F., Invalide H. 1
3 E. Berg, O., Kohlen H.
Borchert, C., Ww.
Brenner, Arbeit. H.
Reg, H., Arbeit.
E., Schloffer
Werfuftr. 1
Erdg.
Erdg.

7 E. Rudolf, Schmied
(Amerita)
V. Raabe, Kraftwführ. (Des
liusitr. 23a)
I.
VBendfeidt,, K., Schiffs:
zimmerm. 1
— £., Segelmach, 1
Delis, I X „Arbeit. 2
Krieg, R., Werkführ.
Möller, a Maler 1
Müller, D., Rentner Erdg.
Runke, A., Aw.
E Witt, E., Werkmitr.
(Nr. 5)
V. Witt, H., Kim.
Fiicdher, L., Wow. 1
Kellner, ., Helfer 1
Saggau, E, Kolonnenführ.
Thomas, M., Prüfer
<- Brinzenftr. DZ
11 E. Nüjer, A., Manufaktur:
waren
13 eriftiert nicht
13a E. Yorred, K., Rentner. T.
Torrek, Agnes, Rug T.
138b E. Arbeiter: Bauverein Kielz
Ellerbek e. SG. m. b. H
Gerlach, A., Ww.
— ß., Werkmftr.
15 E. Farchmin, SG., Rentner
Fardhmin, Anna, Lebensm.
Obrikat, X. Schneider H.
17 E. Müller, M., Rentner
Die nicht mitE.bezeichneten
SGrunditüce fiyd Eigentum
des Arbeiter = Bauvereins
e. 6. m. b. ©.
19 E. Schwarz, M., Ww.
(Gebharbftr. 5)
Bunzel, H., Keffelihmied
‚ Heinrich, R., Stemmer
21 E. Noßuta, Ch., Wiv.
Sander, G., Arbeit.
23 Eggers, Johanna, Buchhalt.
Weener, E., Mechanik.
25 Hillmann, W., Indvalide
27 Kanter, F., Klempner
29 E. Hähnchen, X., Ww.
31 Bantermöller, E., Rentner
33 E. 3immerning, A., Ww
Krang, X., Schloffer‘ Erdg.
35 E. Wahl, D., Stadtob.Sekr.
(Brommyftr. 36)
Junge, R., Güternahverft. T.
Schwarten, H., Invalide
Wilhelmjen, M., Ww.
37 E. Heitmann, L., Rentner
Heitmann, W., Werkzeug
1
mac
39 E. Wander, E., Frau
Wander, F., Invalide
41 Städer, M., Ww.
Städer, C., Elettr.
Wolter, M., Ww.
43 Maier, I., Schloffer
45 E. Laube, R., Kapitän
47 E. Holz, L., Www.
49 E. Nojerfe, A., Invalide
51 Sollenbacdh, H., Invalide
53 E. Schauer, M., veutn. (I.)
a. D. (Gebhardftr. 17)
V. Schauer, E., Wow.
Kohlriejer, A., Elektrik.
55 3Zwiener, £., Rentner
Gloe, L., Schiffbau.
57 E. Dannido, E., Ww.
Eggers, W., Seemajchinift
59 E. Rogal, R., Benfionär
Killijch, K., Bürohilfädien.
61 E.Herrmann, G.,Majcdhinenb.
63 E. Robhl, H., Rentner
65 E. Schuldt, A, Wow.
Schuldt, H., Arbeit,
6E ie W:, Arbeit.
(u. S. %.)
V. Wieböfer, S Frau (Yach-
mannftr. 12)
Kiaup, F., Seemann A)
CO CH Verjorg. An:
Erdg.
69 E ES „, Reniner Erdg,
Lüth, A., Voftichafner a. D
71rE: Üedert, B., Frau
Sell, F., Wachtm. 1
Yedert, D., Majchinift a. T
ol


Klogftr.
73 Ne, D., Majcdhinenb.
Aımend, E., Eleftrik.
—<- Gebhardftraße
75. 77 exiitiert yicht
79 Nemus, A., Invalide Erdg,
Mau, SG., Kontroll.
81 V. Jürgenfen, Chr., Rentner
Sehm, A., Ww. 1
83 E. Heinede, R., Mecdhanif.
85 E. Hartmann, K., Mechanik.
87 E. Bartke, W., Steuerbeamt.
89 E. Schul, M., Ww.
91 V. Ohm8s, H., Rentner
Höhle, B., Schloffer
93 Schlüter, W., Rentner
<- Plöner Str. DZ
95—99 eriftiert nicht
101 E. Zug, E., Wow.
Bufie, O., Angeftellt,
Obhlien, A., Ww.
108 E. SE
a. D.
105 E. Wigmann, B., 3Zoll-
beamt. (Hamburg)
V. Wigmann, E., Konftrukt. 1
Dorft, Lina, Frau
Heykes- Remmer, A., Revif. 1
Wolff, A , Werhnfir.
107 E.Onugmann, H.,Lejezirkel=
vertret.
109 V. Düßg, I, Schmied
Klog, G., Kaffiererin
111 E. Hahn, A., Werkunjtr. N.
118 een Y., Schloffer
Tirode, A., Rentner
115 V. Vogel, Lh., Wow.
Vöge, O., "Angeltellt. 7
NE NRaffe, € %
119 E. Berfion, B. He Werft:
Wim.
, buchhalt.
121° E. Untiedt, Q.,
Naht, H., Werjtbuchhalt.
Schöning, H.,Feinblechihloff.
123 E. Rogmann, E:, Arbeit.
Rogmann, £., jun., Arbeit.
NecdhHte Seite
Die nicht mit E. bezeichneten
Grundstücke find Eigentum
des Arbeiter = Bauvereins
e. 6. m. b.
2 Bauftelle
4 E. Birfig, A, Kim.
Broods, F., Rentenempf. 2
Heejch, E., Invalide Krag.
Hildebrandt, F., Seemann
Moeller, A., Ww. Erdg,
Nagel, YA., Ww. Krdg.
Ohljen, H., Majchinift 8
Reichle, G., Former 8
Weija, B., Arbeit. Erdg.
E. Birfig, L., InvalideKrdg.
Birfig, A., Lebensmittel
Folwaczny,R. „Schuhmmftr.3
Fenjen, B., Ww
Loffau,- Q., Tijoler 8
Scharmberg, R., Werkuftz.
Bimmermann, C., Yıvalide
E. Stahl, O., Rentner
(Brinzenftr. 49)
Bors, H., Wehrm. Angeft. 3
Dorow, W., Schmied 1
Fiider, E., Wow, &
Koch, H., Seemann El
Krüger, Ch., Wertmitr,
Migfeld, HO., Hammerführ, 2
Scherer, E., Kim. 1
Stahl, W., Ob. Feuerwehrm.
10 E. Nieper‘jhe Erben (Berlin)
V. Schmabhl,$.,Frijeurmftr. T.
Braun, F., Zijhler KErdg,
Dieitel, F., Rentner 2
Driver, W., Kalkulat.
Roeih,A., Ob. Deckoffiz. a.D.
Wilfens, I, Rentner 2
<- Prinzenfir. Z
12, 14 eriftieren nicht
16 E. Brandt, E., Ww. 1
Laß, O., Schloff. Erdg.
18 E. Voß, O., Verkäuferin
V. Voß, E., Frau
Reterjen, D., Majchinenfhl.
Voß, Iuliane, Invalid.
Voß, B., Rentner
7]
%20 E. Zew8,S., Werkmftr. Erdg,
22’E. Yegge, en Et Erdg,
24 E. Hoff, F., Wo.
Schewe, © rar
26 E. Küttmann, £., Frifeur-
mftrin.
Riemann, F., Inval. 1
28 E. Bender, M., Ww. 1
Adermann, E., Werkmftr.
30 E. Qoof8, F., Wertmftr.
Loof5, S., Schloffer
32 E. Eggert, E., WW.
Ahrens, I., Indvalide
Hanjen, E., Mafdhiniit
34E. Tietgens, I. Nentenempf.1
36 V. Grawe, X., Ww.
Kloth, 6. Majchinenbauer
38 Döbel, X., Werftarb.
40 E. Tont 6, Stellmac.
Fijcher, E., Frau H.
Tant, W., "Fijhler 1
42 E. Harder, A., Zimmerer
Höit, L., Frau
44 V. Bünning, A., Ww.
Bünning, M., Bol. Ober:
wachtm{tr..
46 E. Wiente, H., RNentenempf.
E. Wiende, M., Frau
48 E. Fittfau, A., Indvalide
Köhler, WW. Klempner
50 E. Scheel, F., Dreher
52 E. Nirve H., Nentner. 1
Mandir, ., Kernmach.Erdg.
54 E. Zamm, H:, Rentner
Tamm, W., Prüfer
56 E. Bittermann, A. Werkmftr.
58 E. Herrmann, W., Mitr. 1.BV.
60 E. Schünemann, W., Ww.
Höltert, G., Majchinen[Ohloff.
Mezulat, H., Elektromont.
Quandt, M., Straßb.Angeft.
Schünemann, RN., Schmelz=
{Omweiß.
62 E. Teipelte, B., Poftichafn.
Stropiep, W., Invalide 1
<- Gebharditr. Z
64—72 Bauftellen
74 E. Anhalt, H., Arbeit.
76 E. Strunf, N., Kontroll.
78 E. Gögge, D., Schmied
BO-E. Prillwig, %., Dbermftr.
82—98 Bauitellen
<- Plöner Str. DZ
100 E. Johannjen,2A., Kernmac,
102 E. Breitjchneider, Eigen-
tümer (Efjen)
V. Willges, D., Frau
104 Reßenberg, I., Rentner
Smalinsfy, W., Schloffer
106 E. Backhaus, G., Rektor
108E. Birfwig, H.,KlempnereiT.
Schlüter, W., Angeftellt. 1
110 E. Sprödt, 3. Majchinenb.
Büld, R., Kupferjhmied
Schrader, O., Schloffer 1
112 E. Müller, W., Werkmitr,
a. D.
114 E. Qöft, A., Arbeit.
Hört, H., Buchhalterin
116 E. Ewert, O., Arbeit. Erde,
(wert, W., Werkführ. 1
118 V. Billmann, A., Invalide
Borrmann, S., Stenotypiftin
Villmann, A, Wo. 1
120 V. Fuhrmann, A., Rentner
Schimed, W., Schiffbau.
122 E. Onugmann, D., Ob.
ED
124 E. Sipp, ©.
Siebel, 8.,
126E. Kein, &. „Fernmeldetechn.
Nantermüller, F., Werkmitr.
128 E. Schröder, W.,Straßenb.-
Schaffn.
Bubelach, R., Elektrik.
130 V. Caritens, R., Rentner
Kloth, E., Schweißer
<- CEijenbahn >
Klogftraße
Emil Klo, bürgerl. Senator
der Stadt Kiel
von 1861—1887, geft. 1887
<- Schweffelftr. Z-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.