3 Rojelis, M., Wo. 4
Kunter, G., Kranführ. 4
Sachau, S., Ww.
Scheffler, X., Arbeit.
Schlude, ® "Tijhler
Sievers, W., Invalide 2
Vosgerau, W., Flechter
Wieje, X., Bohrer 2
Wriedt, E., Näherin
$ E Niebuhr, X, Kfm. (Stift-
ji. 17
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holitenftz. 108 I
Chrig, L., Arbeit.
Grothtopp, M., Wim.
Heidenreich, 66. Wi.
Sau, Q., a
Minde, M., Wwv.
Moriben-Klemfen, G.„Frifeu
©nN—-
t
Neumann, B. Werknftr. 1
Schröder, H., Se 2
Stelfen, F., Hauer 4
Voß, D., Schloffer
TE. Edler, H., Rentner Erdg,
Anderfen, W., Dreher 3
Behrens, A., "m
Breede, W., „Zitolermitr.
Detlor, en 2
Edler, W. Neuheit
Qübfter, Al. „Stoß. =Schaffn.
Beterjen, € , Dreher Erde.
Plambeck, B., Bäder 8
Lonath, R., Maurer
E: Hüpenbeker, €., Stellm.
Derlien, M., Ww. 1
Erdg.
3
©
Crbs, en Frau
Hader, M., Ww.
Rähler, W., Maler
Kaminsii, F., Ww. 2
Rafch, Fr, Kondit. 2
Rod, F., Kutfher 4
Rätaiu, B., Maurer 2
Stelling, N, Wehrm. Angeh.
Vosgerau, E., Poftidhaffn.
Wellendorf, W., Schloff.
11 E. Wetendorf, G., Lebens:
mittelhdig. T.
Biß, I., Arbeit.
Diftler, E., Frau
Günther, $. Schloffer
Be S SSH
Ba w
Rufer, DO Den Angeft.
Salomon, U. B oftaffift. L.R.2
Wichmann, H., Telegr.Arbeit.
NehHte- Seite
2 eriftiert nicht
4 E.Gröpper, CE. Ob. Voftihaffn.
Hamann, A., Frau
Herde, e Dreher,
Kroll, Fenfterreinig.
Lamp, © Im.
Riedl, Chr., Wi.
Rohli8, O., Kutjcher
Oulb, A, mw.
Wendt, H., Schlachter
„ Kuticher
— Wulf, W
S Seulletie”
8 E. Rölln, ©., Rentner
\. Geitronftr, 8)
V. Börnjen, X, Bol. Mit.
Bargholt, U, Wi.
Bedmann, Ce Frau
Burmeifter, E., Stiderin
VBubloff, L., Schloffer
Delis, Y., Kellner
Duggen, Se Tijchler
Fijcher, W., Schloffer
Kahn, W., Mafchinenwärt. 1
Müller, H., Schiffbau. 2
Oitajminst, B., YArchivar 1
G., Wachtmann 8
Dil, ®., Verforg. Anwärt.
Schiller, Fe Klempner
Seemann, A, Ww.
=<- Stadtfeldlamp >
Brunswiker Straße
enannt nach dem Dorf
Brunswik, welches zu beiden
Seiten der Straße lag und
1869 in N g ngemeinDek
=<- Sol ooneien >
© DC
a
NSNO
©3500 SS.Brunsrade
Regen hl Schloßgarten
pi
Hofpitals Sn


Linke Sette
1 E.Begold,Lijelotte, Eigentum.
Anderfen, K., Radio .
D.K.I. Automobile T.
Greve, X., Großmwärjcheret
Kroll, W., Weinftubenbef.
Nordmeyer u. Kroll ‚ZanzbarT,
Pegold, D., AWmw
— 9., Profurift
Riepen, E., Anzeig.-VBermittl,
3 E. AWdamsfi, Emma, Ge:
{OäftSinh.
Adamsti, M., Zigarrenhdlg.
ER Kunfthdlg. 1
Sievert, W., Uhrm. T
„Bum Knufperhäuschen‘“
SCH Örete, She tolnbr
E. Zrennt, A., Kaufm. T. 1
Hartmann, H., Verb. Direkt.
Henker, Helene, Frijeurgeich.
Trennt, Th., Zigarren T.
E. Wallgrün‘fhe Erben
Biker, B., Tel. Bauhandw.
Carften8, X, Mittagstijch
Hahn, K., Inh. I. Sperber
Handjhuhe 5
Hanne, G. Reichsahgeft.
Lage, R., Ingen.
Oitholt, E., Ob.Btsm.Mt. 4
Wolf, F., Buchhdlg. T.
9 E Stoltenberg, X. ©.
Kaufın. (Kronshagen) T.
Heuer, H., Vapezier
Laferenz&RrolSchneidereiT.
Reimer, B., Dreher 8
Starte, W., Druderei T.
11 E. Hamann‘jhe Erben
V. Hamann, K., Verwalt.
ohengollerneing 48)
Kicjtat, W., Dr., RNecht8=
an... T
Köfter, H., Reg. Baumftr.
Mech, D., Uhren T.
Luck, W., Benfionärt T. 2
Sbvendjen & Chriftenjen,
Bejagartik. T. Erdg.
11a E. de Ia Motte, Kim.
(KXrummbed b. Neuftadt L. Q.)
V. Clafen, O., Leutn. a. D.
(Holtenauer Str. 210)
Baars,R., Verw.Ob.Infpelkt.
Böttcher, R., Saft. T. 1
Danigel, A., Elektrik. 4
Deridhsweiler, W., Kreis:
Funkit. Leit. T. 8
van Engelen, E., Dipl.Ing.,
Magiftr. Baurat T.
Heger, N., Elektrik.
John, A., Rentner 3
Koch, F., Pianos T.
Kruje, %., Laborant a. D. 4
Mania, a, MaßijchneidereiT.
Mech, D., Uhrmmftr. T.
Merk, M., Dentift T. 2
on
=


On
1la Möller, H., Teppiche T.
Reimer, D., Ww.
Scheffler, W., techn. Telear.
Infpelt. 2
Ude, A., Ob.Kellner H.
Unrubh, A., Landesinfpekt, 1
13.15 f. a. Nbikojophengang 1
E. Biermann, N Kaufm.T.
(Schöntirchen z
E. Bebold, B., Kim. T:
Bros, H., Bote
Claußen, N. D., Kolonial-
waren T. Erdg.
Hausmann, X., Schuhwr. T.
Kilia, Wafchanft. T.
Kontor, Antonie, Korfett8 T.
<- hilojophengang
Der Nohwer, A., Or
17 E. Girfe, B., Drogerie ®
(Reventkouallee 19)
Qifjag, N., Kürfhnermftr. T.
19 E. Girke, 3. Drogifi(Revent-
touallee 19)
Füärberei u.dem. ECHNRGE:
anft. „WieNeu“ G.m.b.H.T.
NXaeger, R., Uhrm.
Reinede, ©. Konditormftr.
Vernimb, M., Frau
Wadle, K., Uhrmach.
21 f. a. Dahlmannftr. 14
E. Walter, N., Drogerie T.
Denker, G., Tabatwyr. T.
<- Dahlmannftr. DZ
Br a. Dahlmannfir. 13
Arp, B., Landmann
N AAUEUEEDMD
V. Hausvermertung I. Howe
u. Söhne, Holitenfir. 108 I
Cordes, K., Uhrmmite.
Hagen, A., Konditorei T.
25 E. u. V. wie Nr. 23
DBüfing, H., Kim.
Eichftädt, A., Ob. Buchhalt. 1
GSrän, er Kontroll. 4
Hill, G., Poftbeamt.
Kracht, Emma, Foto T.
Liemann, Ida, PDAs T.
Lipfius, A., Kaum. T. 2
Meier, E., Bohrer 4
Sennowig, R., Motorenwärt.
Wehdorn, T., Www.
27 E. „Marina“ Deutjche
Schiffsbedarfs= u. Erportgef.
m. b. 9. (Bremen)
Desler, Johanna, Ww. 2
Ehmfe, W., Koch H. 1
Fuchs, E., Zimmerm. H.
Holz, H., Verjorg.Anwärt.
Yacobjen, D., Frau 1
dung, $., Maler
Maler
Kurtidie, Bauarb.
Kühler, W., Dreher
Kellner, H., Mar. Bootsm. Mt.
Koftedowsti, X., Vertret. 2
von Sevegomw, H.,Leutn.a.D. 1
Pauljen, G., Meierift
Schulze, M.,Kolontalwaren T.
— W, Am. T. e
Sengewaldt, W., Marine»
angeft.
Thode, W,. Maler H. 2
Voldmann, H., Rentner H.1
Bientef, D., Majchinenb. H.1L
29 E. Gloede, E., Gafjtiwv. 3
Bruhn, K., Gaftjtätte T. 1
Decker, I., Uhrm.Mitrz. 3
Fuchs, H., Fahrichullehr.
Göttich, A., Neformhaus T.
Köhrfen, H., Werkmitr.
Krimer, C.W., Reformhaus T.
Rfiojt, S., Möbelhdl. T. 2
NMadau, H., Angeftellt.
NRohardt, B., Badeanit. T.
Töpfer, Emilie, Wärjcheaus:
Hat A Erde,
Voß, X ww.
29a E. inte, H., Buchhdl.
(Moltteftr. 1)
V. Lijchte, E., Prokurijft 4
VBegemann, £. Angeftellt. 2
Claufen, H., Wwm., Schreib:
{tube T, 8


Brunswifer Str,
20m 00T AS G., Bu:
Erdg.
alten F., Wo. 2
Nehkopf, W., DANS 7
NRübhe, A.,
Schildhaus, ML ManufattS
Thiefjen de NyE, M., Wi. 1
31 E. Ruge, SD. Juwelier 1.
Kobiella, A., Benfionär
Kömme, W., Bianopolier. 3
Müller, M., Frau 1
Oljen, A., Beitungsverk. : 3
Schaefer, $., Dr. med. Arzt T.
Stemmler, $., Frijeurmfir,
31a E. Hahnjiche Erben
V. Hausvermwertung I. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 1081
Birkholz, H., Kranführ.
Böhmer, A.
Detbletien, B., Lehrer
Hamann, A., Obitgefch. 3
SIohannfen, I &. ., Bandag. T.
Mueller, E., Fachlehrer 2
Nifen,W., Nerfich. Vertret. T.
Bingel, E, Roftbote a. D. 3
8 E Ehlers, Cb., Kim.
(Hamburg)
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1081
Angit, Emma, Herrenart.
Grän, F., Mafchinenführ. 3
Haefeler, F., RechtSanw. u.
Notar T. 1
Kähler, E., Schneiderin 2
<- Blodsberg D
35 E. Bernik‘iche Gele
Karow, M., Mel
Kretjchmann, E€.,
Bernib, E., N Cergaleinba
zu
— Sr
35a E. ou tn Buchhdl.
(Holitenftr. 81)
V.. Stahlhut, B., Verwalt.
(Holftenftr. 81)
Bandholt, SO „Konditormftr. T.
Krebs, I., Bucdhhdir. 8
Metelmann, E., Ww. 2
Wobig,®., Kraftwag. Führ. 3
837 E Ben, ®., a
ont, W., Drogerie T.
Boyfen, F., Damenhüte T,
Liste, M., Ingen. 2
Sin = Rollmann, Reflaz
me T.
Sped, RN., Vertret.
Stuhr, O., Heizer
VolfensS, H., Ingen. T.
39 E. Daniels, Gejhwifter
V. Daniels, E., Frl.
David, K., Händler
Knott, 8 Frijeur
Kopp, C., Bücherrevif.
Niffen,B. Herrenwäjche, Ind.
Dohreniwvend, N. T. Erde,
Nodiek, A., Ww. 1
Saß, F., Handelsvertret. 2
Schent, H., Zigarren T.
<- Muhlkiusfir.
41 f. a. Mubhliusftr. 2—4
E. Ohden,H.D., Bädermftr. T.
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. Ka
Barofte, F., Optifermftr. T.
Boftel,®., Blumenbhdlg. T. 4
Sievers % Brandt, Seifen-
gef. Erdg.
43 E Victor, A. Sau
Erdg.
Bole W., Ob.Verwalt. Mt. 2
Schäfer, . Verkäuf.
Mittor, N, Ri.
45 E. Baumann’fche Erben
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 1031
Dibbert, F., Arbeit. 3
Grieß, A., Kim. 1
Knudfen, | S., Saaten
Salich, F., Ingen. a. D. 1
Standop, $ Mufik. 2
Stefit, M., Feniterpuker 2
45a {. a. Mudhkiusftr. 10
E. v.d. Fecht, U., Schlachter-
mtr. T.
©. DOCH
Den
Handjchuhu. : rt

IN. zeit
45a Baumann, M., Wmw. 1
Helmbrecht, E., Schlachter:
mitr.
Vetichfe, R., Elektrik,
Schmidt, H., Vorzeichn.
47 E. Brandt’jhe Erben
V. Brandt, -W.,- Dr. med.,
(Markt 7)
Bein, Louije, Leihbücher.
Günther, E., Kellner 8
Heitmann, H., Uhrmacdh. 2
Hellmann, Nanny, Damen-
hüte T.
Krüfchinski, W., techn. An-
geft. 8
Schacht, D., Bahnhofs:
{On 1
Striepfe, E., Kellner 2
— GC, Kraftmführ.
Tramp, B., Belzgeich. T.
49 E. hielen, H., Kim. T.
Ropplow, H., Briefmarken
Müller, H., Angeftellt, 2
Belzer, W., Feinmechanik,
Schloffer, H., RNeichsangeit. 2
Thielen, H., Spirituojen T.
51 E. Spethmann, W., Kfm.
(Rnooper Weg 48)
Beyer, K., Stellm. HH.
Borchardt, W., Privat. 2
Cobana, Kaffeeröfter
Donner, K., Kfm. H.1
Färber, N., Rentner
Gräper, W., Koch
Heinz, E., Ob.Maat
Krufje, R., Arbeit. Erdg.
Lund, L., Rentnerin H. 1
Mohr, M., Buttergroßhblg. T.
Scheel, C., Arbeit. 2
Schwering, H., Former 3
Weitpfahl, O., Sand
miftr. :
Wiemer, Maria, Filialeit. 1
51a E. Stadt Kiel
Haedel, R., Schulbausmftr. 2
<- Bauftr. Ze
53 E. Baumann, A., Eigen»
tüm. (Tegernfee)
V. Hausvermwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1031
Behije, N., BVertret.
Friedrichs, N., Frifeurmftr. 4
Herder, M., Kontoriftin 2
Kurzbach, L., Zigarren T.
LewandowSfi, X., Rentner 3
BE U, Iuft.Db. ar
{9
Stein, A., A 3
Umbad, S., Schneidermitr.
Wentrup, &, Klabvierbaus
mftr. T. 1
55 E. Mallien, Gebr., MöbelT,
Ymwansty, E., Kraftwagen, 4
Mallien, E., Frau 4
MöwSs, B., Schloffer 4
Nogens, L., Gaftw.
Nöfjfig, K., Majcdh.SehHer £
57 E. wie Nr. 55
Kaleste, W., Dreher
MNallien, I, Kim. T.
Streder, W., Mufik.
Wulf, B., Kaffiererin
59 E. ®utow8fy, W., Lebens»
mittel T.
V. Hausvermwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1081
Bros, W., Maurer H. Erdg,
Bruhn, B., Ww. H.4
En an S$.
Gebmann, E., Konfett. H. 4
Klamann, M., Rentner H.
Laß, S., Bürogehilfin 2
Markmann, K., Wach.
Maiud, W., Spijeram, H.
Radike, E., Ww. H, Erdg,
Nößler, K., Buchdruderei T.
Rothenburger, A; Sa
»o
Sa
Kammer-
H. 83
baubhelf. 3
Schlottmann, I., Samen
b. Amtm.
Schulze, M., We.
Stuhr, £., Arbeit. H.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.