Wörthstraße
225 —
Wrangelstraße
II. Teil
41 E Rath. ft- Bäcker-
mflt. T. Erdg.
Bergmann, C„ Pol.Assist. 4
Bient, I„ ftändlcr 4
Vurmester, F„ Ba-I-r 2
Dcllin, ff- Ob.LmideSselr 1
ftcinemann, F- Sch,ffbau
Techuiker
Jankowski, I., Toller
«icdrows«, ft., Ingen,
ffnudse». P„ Bürogeh,
Lange, J„ Stadtassist,
Pusch, A., Wegemstr.
Schönfeldt, O., Monteur -
Speck, CH.. Schneidermstr. 3
-4r ftohenzollernring
43—51 Gärten
53 E Moebes.ft.. Ob.Gärtner 2
tziiper, ft., Bote Erdg,
Janssen, ft., Ob.Postselr.
a. D. 2
Kracht, G„ Lehrer 1
Lohs-, ft.. Anz.Vermittlg, T.l
Peters, 3-, Kolonialwr.
Pfänder, ff,, ksm.Angcst. 3
Rechte Seite
2 s a. Wilh-lmplatz
E Pauls, Ww,
Dose, G„ Gastw.Vcrtr.
ftilbert. W„ Ob.Kellner
Majewsli, ft., Kutscher
Mangclsen, M„ Ww.
Möller, A„ Maurer
Prien D-R-ichsb.A„g-st
ReimerS, C., Ww.
Weiivbai, ft- Arbeit.
4 E Jörgense», D..Ww. Erdg.
Baars K„ Ob.Monteur 3
Eggers, ft.» Maler Ente
Fischer. O., ft.--°r *
Manlowsli. F.,,Monteur 3
Petersen, Th., Sanität. 3
Seifert. M., ft-iz°r ^
Sidow, D„ Ww. 1
4a E Kostens, D., Banunter-
nehm. r.
8 E Peters, E„ Frau
Becker, A., Angestellt.
Fahrenkrog. O., Kontoristin 2
— ÜB., Rentner 3
Fürst, fteizungsmont. 8
Kröger, ft., Stadtangest.
Möller, I„ Ww. 1
Rentschnewer, M- Isarren
Zimmermann, O., ^irersl- ^
8 E «obarg, A„ Schisssbarbier
(Anberg 34)
Albrecht, P., Schuhm. 4
Finger, M., Ww. 3
Götlsch, F., Stabsgesr. Erd«.
Kloth, 6- Zigarren Enlg
Krüger, K., Pol.Meister 2
Munbt, W-, B-amt. 4
Pauls, A., Mar.Bootsm. 3
Rcpp, F., Rentner 2
Stolze, G.. Schlosser
— ft., Baggermstr. a. D. 1
8a E Müller, ÜB., L-bensm.
Grosshdlg. T. (Schiller-
(träte 17)
10 E Stabt Kiel
V. Schröder, D- Werkzeug-
schlei!.
Kreisamt West 7 . T
Städt.Säug>i»gssurs°rscst.'
Doll. P., Maler
— W„ Maurer °
ftoffmann, «„ Rentner 2
— P., Maler „
Metz, M..T-l-°r.Arb |
Petersen, ft- Tischler
-*■' P"Lb.'ft-',°ri.R.
Wermann. ft- D-sinI-kt.
12 E Tietgen. D.^ischl-r
(Mettenhoser We» lls
Angustin, O» Kesselschmied
«ml. 8- Ww.
^^«?R-K.Arb. 3
12 ftindenlang, O- Kellner 4
Marlow, ff- Arbeit. 3
Schröder, D- Kranl.Psteg.
Seemann, ÜB- Tischler 2
Warilck, A., Invalid- 4
Witt, ft- Arbeit. 1
14 E Block, M- Schuh,»mstr.
Adrian, K- Maschinenb. 2
Grimm, F- Händler 1
ftingst, A- Maurer 4
ftoldt, L- Frau 4
Kröger, K- Ob.Gättner 4
Rohwedder, I-, Schneider 3
Teegen, ft- Arbeit. 1
Better, W- Händler 2
16 E Arndt, E.. Eigentüm.
Arndt. W- Tischler 1
Bauer, W- Fahrer 4
Bock, F- Gättner H. 1
Böle, M„ Maler 4
Clement, I- Krastw.Führ,
ftorn, A- Tischler
Jeß. A- Ww. »
Nohms, CH., Ww.
Peuschel, M., Konditor 6
Rehmer, 8- Ww. H.Erdg
Rix & Schulz, Lackiererei 7.
18 E Iahncke, D- Frau 1
(ftarrieSstr. 78)
V, Lorenzcn, I- Tapez.
Banmgart, A- Schiffszimm,
Breitenseld, O- Former 2
Ge m, ft- Motor.-Schloss.
Groth, G„ Cleltrik.
Guttau, K- fteizcr
Kruse, ft- Magaz. Borarb.
Peter, A., Maler 4
Schmidt, ft- Kransübr. 4
Wetendors, S- Ww.
20 E Rahls, L- Rentner Erdg.
Battsck. A- Frau Ente.
Freu,ei, K- Rentner 2
Koch, W- Pol.Ob.Wachtmftr.
Mamke, ÜB- Kontorist 1
Schreiber, L- Postschassn. 4
Solta», 8- Arbeit. 4
Weidclass.F-, Möbclvcrtret.7.
Westpbal, R- Kupserschmicdd
Witthöst, A- Arbeit. 2
22E Mazzarolli.A,Terrazzowerl
(Ausland)
V. Jung, G- Kutscher 7. 3
Buch. 8- Stenotypistin 2
— K„ Werlmstr, 2
Dirls, B- Maschinenb.Mstt.
Jansen. A- Maschinenb. 2
Jung, ft- Bertret. 7 3
Matthicsen. G- Kallulat. 1
— G- >Im. Angest. 1
Mumm. C- AbleilgS.Leit, 1
«Helfen, T- Burovorit. 3
Reese L Tonitto. Marmor-
Warenfabrik T.
Wichert, A- Schlosser 4
Will ff- Dreher
24 E Wilckens. A-
(Kronshagener Weg 39)
E Wilckens, ff- Darmhdlg.
A-Mrdttck!^". lausm. Am
Böttcher! K- Mar. Angeh. 1
Broecker, W- Gärtner II.
Bröer. ft- Rentner
ILrt.^Ob,Z°ll„,stell 1
Ltt. ft-An -st-A. 2
Mangelsen,K..Ger.Refercnd.2
ÜB- Mar.Bnchhalt. 2
Marlerl, M- Ww.
Schöning, B- Ksm. 3
— W- Postbetr.Assist. 3
Stender. G- Schlosser
26 E Kinde, A- Lebensmittcl7
Dibbern, I- Maurer 1
Dickvosi, F- Klempner 3
Funck, F., Arbeit,
ftardloph. I- Maurer 2
Janssen, D- Delorateur 4
Müller, K- Maurer 4
Söth. ft- Angestellt. 3
Südel, M- Ww. 1
28 E Grube, ft- Ob. Postinspelt,
(Schleswig)
28 V. Fahrenlrug, 8- Ksm. 1
Anderson, P„ BootSbauer 1
Balzer, P- Schlosser
Borchert, ft- Zimmerer 4
Erichsen, I- Ksm. 3
Fojut, 8- Arbeit. II.
ftorn, ft- Arbeit. H.
Jürgens, P., Reitlehrer 4
Marren, A- Biirstcnmach. 2
Meyer, P- Obügesch. Ente.
Timmermann, I- Ob, Post
schaffner 3
30 existiert nicht
32 geh. z. Mctzstr, 37
■<- Metzstr, ->
34 existiert nicht
36 E Naeve, D-Montagcmstr.
(Metzstr. 47)
Bandholz, G- Postbett.
Assist. 1
Drähne, P- Maler 4
ftoibauer, F- Modelltischl. 1
König, ÜB- Klempnerei 7
Kunz, A- Sattler 4
Labus, K- Maler 2
Petersen, M- Ww. 3
Rettberg, ft- Schleiser 3
Schröder, W- Bäcker
Stahl, E- Ww. 3
Theilen, A- Beamt, i. R.
38 E Flügge, W- ftandclsm.l
Bornmann, B- Maschinist 4
Görigl.A.. Pol.Ob.Wachtm. 4
ftoepsncr, P- Küchenchef 1
ftoriis. W- Schuhm.
ftilber. I- Seeinaschinist 2
Möller, K- Masch.Mt,
Püstow, M- Schreibgeh. 2
Schmidt, F- Reichsb.Affist. 3
.Staack.W-Motorjchloss.Erte.
Wulff, ft- Schuhn,. 3
40 E. Mohr, ft- Biersadr,Ente.
Baller, O- Bertr, 7 1
ftamann, F- Poftschaffn. 3
ftelms, W- Schlosser 4
Kröger, W- Klempner 2
Meier, A- Ob.Postschaffn. 2
Mohr, ft- Dreher
Röhling, I- Arbeit. 3
Stender, W- fteizungsmont.
Sütel, K- Nieter 4
42 E Gnutzmann, A. ft-
Schneider Erdg.
Alexy, A- Ww, 4
Christiansen, F„ Frl. 1
Duus, O- Musiler 2
Gnutzmann, A- Wlv.
ftankel, A- Wlv.
Kurdis, ft- Magazinarb, 4
Müller, B- Schneider 3
Plischewsli, W- Arbeit.
Rowoldt, P- Kallulat. 2
Schwatten, G- Poslangcst.
44 E Liedtle, ft- Wcrstarb.
Döbler, A- Arbeit. 4
Gncrltch, R- Ob.Masch.Mt. 3
Gross, 8- Frau
Klindt, I- Buchhalt. 1
Lübke, W- Zimmerer 1
Meinel,E,,Maschine»b.Mftr.3
Petersen, A- Ww. 4
Plaswig, A- ftausdien. 2
Reese, ft- lfm. Angest. 2
46 s. a, ftohenzollernring 73
E Erichsen, B- Ksm. (Forst-
weg 28)
V. Kirchmann, R- Postanw.
(ftohenzollernring 78)
Erichsen. I- Musil. 3
Mohr, I., Arbeit, Erdg,
Ott, ft- Rentner 1
Schöning, O- Schuhm,
ftohenzollernring
-i geh. z. ftohenzollernring 70
50 E Stadt Kiel
V, Bcrwaltg, d. ftädt, Miets
häuser Kiel
Bogner, I- ftauswart Erdg,
Böhm, I- Lademstr, 2
Kattge. P- Ksm. 1
Lass, O- BauUhr, Erdg,
Schröder, F- Schlosser 1
Sinwnsen. Chr- Angestellt, 2
Slruve, G„ Kim, 2
Taimn, 8- Werlmstr. 1
52 E Stadt Kiel
V. Berwaltg. d. stöbt. Miets
häuser Kiel
Berneil, A„ Elettrik, 2
Heide, E„ Stenotypistin 3
ftosmann, C„ Permess, Ob,
Sett, Erdg,
ftörling, P„ Lagerist 1
Krause, A„ Konttolleur 2
Kröger, F- Frau Erdg.
Landgraf, M„ Maurerpol, 2
Leesemann, G„ Justizangest,3
Peters, K„ Tieibautech», 1
Ulbrich, W- lsm, Angest, 1
54 E Nickel, ft„ Monteur
Cords, ÜB- Landesselr, 2
Lange, A„ Falzer
Loges,C„Just,Ob,Jnspett, 1
Ott, F„ Ob, Stadtselr. 3
Passau, F- Landes-Ob,
Jnspekt, 3
Plambeck, J„ Tabalwr, 7
Schütt, F,, techn.Siadt-Ob,-
Jnspeltor Erdg,
^- Geibelallee
Wrangelstraße
General Freih. von Wrangcl,
„der Trommler von Kolbing",
geb. 13,4,1784, gest, 1,11,1877

Linie Seite
Baustellen
Forstweg ->
Baustellen
Feldstt, -V
27 E Marchander, ft- Direkt.
(Stockholm)
V, Buftors, G„Lehrer(ftvhen-
bergstt, 5)
Beckmann, A„ Maschinenb, 4
Brockman», ft- Kellner 3
Gohlle.ft,, Masch -Schloss, 3
Grube, R„ Zimmerpol, Erdg.
ftirschberg, 8„ Frau 1
Sommer, J„ Monteur Erdg,
Uhlman», W„ Ww, 2
Voigt, P„ Leutn, (I) a.D, 1
Vollmann, K„ Landesselr, 2
Wöhll, F„ Korbmach, 4
29 EBriinning.C-Bez.Schorn-
steinsegermsir, Ww, 7 1
Albrecht, E„ Pstegerin 4
Gärtner, W„ Mar.Angeh, 1
Graf, ft„ Arbeit, Erdg-
ftäsle. M„ Mechanik, II,
Jaedele, W„ Schiffbauer II.
Kuhlmann, B,, tcchn.Angefl,
Reimer, ft- Kellner 3
Rosenthal, C- Büroangest, 3
Rost, ft., Technik. 2
Steins, A- Pol, Beamt, 3
Wiese, I„ Arbeit. 4
31 E Kroll, ft„ Frl, (Schauen-
burgerstt, 18)
31 Beinert, A., Kontoristin
Kühl, W„ Lagerarb, 4
Pctrina, T„ Schneiderin
Poels, 3- Maurerpol. 2
Proit, O- Kapellmstr, 3
Rosenttanz, A„ Ww.
Suckolo, G„ Banllasficr, 2
Tietz, O„ Berttet, 1
Weickert, F„ Maschinenschloss,
Wöhll, W„ Tischlerei Erdg,
33 E Ebcling, ft- Torpeb,
Schlosser
Grand!-, A„ ÜBw, 2
Grass-, P„ Schneider 1
Kümmel, D„ Ww,
Müller, O,, Krastw, Führ,
35 E Schewe.G.Bauunternehm.
(Molllestr, 46) 7,
Bittner, E„ Technil. 2
Buftors, 8- Ww, Erdg.
— ff., Lesezirkel
Casb-rg,W,,ksm,Ang-st.Erdg,
Grote, F„ Kraitw, Führ, 1
Hass, ff- Schiffszimm, Erdg,
ft einig, R„ Stenerm, 4
Lobocki, B„ Dachdeck. 4
Medelnick, P„ Masch. Mt, 1
P-etz. 3- Fuhrgesch, 7
Ras,nussen, I- Maschinist^
Schlage, C- Ww, 1
SchloNer,R.,Kontrollbeamt,3
Süberlrüp, ft- Renienemps.
Voigt. A„ Maleemstc. 7
— ft„ Schristleit, 7
Weidlich, V„ Schlosser II,
Winller, ft- Kapit, Leutn,
37ENiffen, A„ llr„ Landrichter
a, D. (Feldstt, 80)
Diesleldorsl, C- Postinspckt.
Ernst, W- Lustschissslapit,
Iordt, A„ grau 2
Knutzen, K„ Bäck-r Erdg.
Meyer. A„ Ww. 1
Mu-ss-ldt. W„ Ksm, 3
Röschmaun, F., Schuhm.
Schirrmann, Ww,
Schliebs, A„ ÜBw, 1
Adolfstt, ->
39—43 existiert nicht
45 E Brehmer, F,, Buchhalt.1
Brehmer, ft., Ksm. 3
Gaylowski, 8„ Ww, 2
Greift, F„ Frl. 1
ftcyde, W,, Mar.Ctabszahl-
mstr, 4
Iippe, A„ Ww. 4
Kröger, M„ Näherin Erdg,
Lasrenz, K„ Ingen, 3
— D„ Frl, 2
Sörensen, P„ Landw.Erdg,
47 E ftenlelmann,T„ Privatm,
(Kämpenstr, 6)
Bauermeister, M„ Frau 7 3
Bing,»ann,A„Ob,Musik,nstr,
Bruesewitz.K,,Krastw.Führ, 3
Brulveleit, P„ Musil. 5
Evers, ft„ Ww, 3
ftälbig, E„ Spielleit, 2
Johansson-Roth, K„ Technik,
°, D, 2
Lipsins, E,, Frau 4
Verthun, W„ Buchhalt, 4
Peters, tz,, Ob.Feldw. Erdg,
Vollbehr, 3- Lebensmittel
— K- Lebens,nhdlg,
49 E Will, L- Gärtner 1
Kettler, E,, Ob.Steuerinsp,
a. D. 2
Rosenkranz,C„ Ob,Maschinist
Saalseldt, B„ Schneiderin 1
Trimborn, E- Arbtrin. Erdg-
— ft- Stickerin Erdg.
Will, A- Gättnerei 7
51 E ArenS, 3- Frau
(New Porl)
V. Lcmbke, 8- Siadtassist, 2
Camps, R- Ww, 1
ftarwst, I- Arbtrin, 3
Kramer. M„ Ww, 1
Paustian, C- Arbeit, Erdg,
Plaumann.G-Stadtob.Sett,
Schmidt, F- Mar.Ob.Settet,
a. D. 2
53 ERump,F,,Prolur!st 7.
II. 1b

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.