— 170 —
Prinz Heinrich-Straße
II. Teil
Prinz Heinrich-Straße
(Straßenbild zu
Prinz Heinrich-Straße)
5 Völker, F., Kraftw. Führ. 4
Wahl, F., Kfm. Erd«?.
— F., Malermstr. Erdg.
7 E. Lucht, O., Kfm. (Francke-
straße 23)
Blome, F., Wäschereibtzf. T.
Dölcker,J., Montagetechnik. 1
Fechner, A., Pol. Sekr. 4
Goerlich, E., Ob.Maschinist 2
Güntzel, Alwine, Gcwürz-
hdlg. T.
Jalmke, I., Ww. 3
Kahle, M., Ww. 3
Kotzschmar, M., Autovermie
tung T. Erdg.
Paasch, E., Ww.
9 E. Tiedemann, H., Pol. Be
amter 4
Bottin, K., Ww. 8. 1
Dierks, H.,Leutn. z. S. a. D.
Keschnat, H., Leutn. z. S.
a. D. 3
.Kiese, H., Maschinist 8. 1
«ueber, F., Betr. Mont.
Plewinsky, St., Arbeit. II.
Rupkalwis, L., Ww. 4
Schaack, F., Seemann 8.1
Sczepansky, W., Arbeit. 8.
Sohrweibe, E., Ww. 2
Voßgerau, A., Arbeit. 8.
Wöhlk, E., Ww. Erdg.
Wölfel, H., Schuhm. 1
Wolff, E., Kontrolleur 3
Zelewski, O., Reichsb.Schaffn.
11 E. Büttner, H., Rentner
(Samwerstr. 29)
V. Baumgarten, O., Pol.
Versorg. Anwärt. 4
Biermann, K., Zollbeamt. 2
Blahout, I., Lagerverwalt. 3
Bockentien, I., Jnvalibe
Knuth, E., Ww.
11 Löbel, H., Maurer 3
Paustian, C., Postschaffn. 1
Preuß, F.. Zimmerm. 2
Rönnau, Chr., Kfm. 4
Werner, L., Ww. 1
Kämpenstr.
13.Baustelle
15 geh. z. Kämpenstr. 6
17 E. Wothe,tz.L.,Schriftsetz. 1
Albertsen, P., Versorg. An
wärter 4
Baabe, A., Milchgesch.
Beggerow, S., Zimmerer
Göhler, W., Ingen. 1
Gohlke, M., Ww. 3
Mietann, W., Technik. 2
Müller, E., Buchbalt. 3
Petersen, M., Postschaffn. 4
Ulbrich, F., Frau 2
19 E. Horn, M., Frl. 1
Heyne, W., Ww. 3
Klecmann, H., Maschinist
Lorenzen, H., Torwärt.
Meyer, K., Elektrik. 3
Stautmeistcr, O., Elektrik.
Steckcl, Ä., Ob. Waffenleit-
mstr.
Struck, I., Leutn. z. S. a. D.
Timm, A., Rentnerin Erdg.
21 E. Johannsen, K., Ob.Sekr.
(Altona)
Benthien, K.,Ob. Matr.Gefr.
Broebe, K., Maurer 4
Corbes, I., Ob. Verwalt.
Sekr. 2
Grulich,R.,Ob.Deckoffiz.a.D.
Rupp,O.,Ob.Signalmt.Erdg.
Schumann, Chr., vw. Korv.
Kapt. 1
23. 25 E. Deichmann, W.,
Ob.Eichmstr.
27 E. Schmüser, W., Bau
unternehm. I. 1
Älüthner,F.,Kinberhortnerin
— F., Ww. 3
Brakel, E., Betricbsführ. 1
Feuerherbt, G., Ww. 2
Glöbr, E., Mcicrist 8.
— E., Schauspielerin
Johannsen,. B-, Ingen.
Karow, M., Dentist I. 2
Kleebcrg, A., Abtlgs.Leit. 4
Krause, Mar.Werkmstr.i.R. 1
Nebgen, W., Stabtob. Sekr.
Pohl,O.,Mar.Ob.Zahlmstr.3
Pollmann, S., Ww.
Pollok, E., Ww. Erdg.
Seyblitz, O., Frau
Witte, H., Verwalt. 4
29 E. Ahrens, F., Straßenb.
Schaffn. 8.
Hansen, C., Maschinenb.
Zacharias, E., Ww. 8.
31 E. Hansen, A., Frau
Hansen, H., Kfm. 1
Dcahn, Stubienrat 2
Salomon, E-, Ww. 1
Wels, Ob. Gefr. 3
33 E. Schwanbeck, C., Betr.
Beamt, i. R. 2
Dormann, G., Lehrer Erdg.
Eggert, O., Versorg.Dirett.
a. D. 1
Flieger, I., Ob.Deckoffiz. 4
Franzke, E-, Mar. Angeh.
Junker, W., Mar.Garnison-
lehr.
Krüger, F., Schneiber
Mache, R., Fahrrabhblg.
Nürnberger, A., Mar. Ob.
Zahlmstr.
Schwanbeck, K., Betricbs-
beamt. i. R.
Suhr, A., Werkmstr^
35. 37 existiert nicht
Hanffenstr.
39 E. Marx, I., Malermstr. T.
Blunck, H., Schiffsführ. 1
Carstensen, W., Büroangest.
Christiansen, B., Ob. Gefr. 4
Helms, H., Kraftw. Führ. 4
Hilmer, H., Zollasffst. 2
Iahn, G., Mechanik. 3
Kufahl, H., Schneiber 1
39 Maegels, I., Zimmerm. 2
Mentzel, H., Kfm.
Ostermann, E-, Mar. Ob.
Maschinist
Otto, E., Straßenb.Angest. 2
Pagels, H., Motorbootsführ.
Prenzel, W., Schleifer
Schäfer, O., Maschinist 3
Spilcker, H., Versorg. Anw.
Sütel, F., Arbeit. Erdg.
Teuscher, F., Arbeit.
Voß, G., Schloffer 1
41 E. Schmüser, K., Bau
unternehm. (Nr. 43)
Barofke,F.,Optikmstr. Erdg.
Bolbt, A-, Pol.Wachtmstr. 2
Krömer, L-, Ob.Steuerm. 1
Meyer, A., Frau 3
Pinnau, A., Ww. 3
Planthaber, H., Schneiber
Queißer, L., Ww. 4
Reese, H., Lehrer 1
Tröner, M., Krim.Sekr. 2
Wacker, E., Lcutn.(J.)a. D. 4
43 E. Schmüser, K., Bauunter
nehm. T. Erdg.
Abel, F., Bankbirekt. a. D. 3
Becker, H., Bezirksbirett. T.
Berner, E-, Ww. 4
Eccarbt, W., Lotse a. D.
Frcnck, E., Ingen. T. 1
Friebrichsen, P., Lehrer 4
Jsselhorst, W., Lehrer 4
Schermcr,A., Just.Ob.Sekr.1
Schmüser, Gebr.. Baugesch.I.
Wolfram, P., Konter-
abmiral a. D. 2
45 E. Schmibt, I., Sparkaff.
Leit. (Nr. 60)
Günther, R., mvä.,
pratt. Arzt T.
47 E. Schmibt, I., Sparkass.
Leit. (Nr. 60)
Nissen, A., Lehrerin
49 E. Grohmann, E., Ww. 1
Greger, M., Ww. 8.
Lau, M., Hausangest. 8.
Nicolaßen. A., Schiffb. Erdg.
Schäfer,K.,Katasterob.Sekr.1
Spick, K., Maurermstr. 1
Vollertsen, L., Frl. 1
Wrobel. I.. Ww. 1
51-53 Baustellen
55 E. Ev.-luth.Kirchengemeinbe-
verbanb
Hciborn, H., Küster 8. 1
Hellwag, W., Pastor T.
57—65 Baustellen
67 E. Böge, E., Straßenb.
Schaffn. 1
V. Hausverwertung v. Kiel
u. Umgeg., G. m. b. H.
(Holstenstr. 106)
Dävel, W., Schneibermstr.
Hamann, I., Ob. Deckoffiz.
a. D. 3
Heine, T., Photogr.
Koch, T., Kfm.
Petersen, M., Ww. 4
Schulz, M., Ob.Postsekr. 2
Schütt, H., Arbeit. 4
Wachtel, A., Ww. 3
Warnke, M.. Ww.
69 Baustelle
71 E. Dibbern, H., Kfm. I.
Blietz, Vertret.
Jaeckel, K., Malermstr. !.
Kupferschmibt, E., Penfionär
Menge, F., Leutn. z.S. a. D.
Schikora, Frau 3
Wanbel, Mar. Angest.
Wiersbicki, A., Arbeit. 4
Möller, F., stäbt. Angest. 4
Zimmermann, Ob. Maschin.
73. 75 Baustellen
Schulrebber
77 E. Lütttsche Erben T.
Damm, W-, Hanbelsvertr. T.
Glaser, W-, Gastw. I.
Jerratsch, Th., Lotse I. 1
Kühler, F., Gastw.
Kohl, P., Ob. Steuersekr. 4
Kreplin, M., Torp.Ob.Chef
ingenieur a. D. T. 3
Schirren, A. u. L., Geschw. 2
77 Schulz, B-, Ob.Deckoffiz. 4
Schäle,H.,Verw.Ob.Sekr. 2
Wegemann, G., Univ. Prof. 3
79 E. Sell, W., Schlachter-
mstr. (HoltenauerStt.17)
Brocks, W., Straßenb.
Schaffn.
Ditttner, M., Frau 1
Ehms, A., 8r., Zahnarzt!.
Haase, D., Rentnerin 3
Hentschel, G., Kfm. 4
Jans, F., Lanbw. Geh. Erdg.
Jungjohann, H., Rentner 1
Klose,K.,Versich.Angest.Erdg.
Letzien, O., Ingen. 2
Paris,W.,Leutn. z.S. a.D. 1
Scheffler, E., Kapitän a. D. 3
Suffa, A., Leutn. (I.) a. D.
81. 83 Baustellen
85 E. Wulff, Kl., Fuhrgesch. !
Graaf. E., Buchhalterin
— W., Baugesch. T.
Kasten, A., Kutscher 2
87 E. Kurth, I., Fuhrgesch. T.
Frenzen, I.. Ob. Steuersekr.1
Kurth, H., Angestellt. Erdg.
Leschinski,H.,RentnerinErdg.
89 E. Schröber,J.,Korbm. Erdg.
Bauer, B., Ww. 8. 1
Helms, D., Ww.
Jonasson, Frau 8.
Lukat, G., Arbeit. 8. 1
Möller, H., Arbeit. 1
Paffenheim, F., Arbeit. 8.
Thomsen, F., Telephonist 2
Timm, H., Arbeit. 2
Wichelmann, I., Ww.
Zimmermann, M., Ww. 1
91 E. Stabt Kiel
Bekeschus, W., Arbeit.
Flint, P., Bootsm.
93—97 Gärten
99 E. Deutsche Reichspost
Postamt Kiel-Wik T. Erdg.
TelegraphenbauamtKiel-Wik
Hertenstein, L., Ob. Post
schaffner 3
Kutscher, F., Telegr. Direkt. 2
101 Baustelle
Elenbrebber
103 E Koll, H., Bäckermstr. T.
Grabbel, R., Kellner 1
Harloff, H., Versorg. Anw. 4
Hayn, A., Ww.
Jcnscheck, A., Kranführ. 2
Müller, C., Ob. Mt. 3
Reimer, E., Drechsler 4
Riepcr, H., Kalkulat. 1
Rother,'A., Arbeit. 3
Siebel, F., Schlachter 4
Strecker-Fank,H.,kfm.Angest.
Strzelczyk, F., Arbeit. 4
105 E. Röhlk, K., Ingen.
(Wehbenweg 36)
Breske, M., Ww.
Engler, K., Maschinenwärt.
Gier, H., Bäcker Erdg.
Harms, H., Schneiber 2
Hausschilbt, A., Leutn. z.S.
a. D. 3
Künzel, B., Ingen. 4
Maas, I., Maschinist 1
Meyer, F., Frau 3
Stark, I., Arbeit. 1
Wulff, A., Zimmerer Erdg.
107 Förstssche Erben
V. Pröwrock, A., Verwalt.
(Elenbrebber 8)
N.S.D.A.P., Ortsgr. Wik
109 E. Baarsssche Erben
V. Baars, W., Tischler
(Wikcr Str. 60)
111 E. Anthony, I., Technik.
Gutberlet,F., Mar. Angeh. 1
Heinze, M., Ww. 2
Münck, P.. Ww.
113 E. Witthöst, H., Schlach-
termstr. (Nr. 126)
Bussaeus, H., Maschinist 2
Dethlefsen, R., Ww. 1
Jsenberg, A., Ob.Zollschiffs-
führ. 3
Lähn, H., Maurer 4
Müller, I., Heizer Erdg.
Prehn,W., Milchhblg. Erdg.
113Schulz, W.,Zollinspekt. a.D
Traulsen,L.,Zollsckr.Ww. 1
Wable, K., Uhrmachergesch.
Wilhelm, K., Schlachter 8.
Wüstenberg, B., Felbweb. 3
115 Baustelle
117 E. Stuhr, J.,Konrekt.a.D.
(Brebenbekhorst)
V. Hausverwertung v. Kiel
u. Umgegenb G. m. b. H.
(Holstenstr. 106)
Auffahrt, M., Ww. 3
— M., Ör., Zahnärztin T. 3
Beyer, M., Schiffskapit. a.D.
Detscher, H., Mar.Felbweb. 4
Hamann, E., Kfm. I.
Jaeckel, D., Ingen. 1
Schneiber, R., Ob. Leutn.
a. D. 2
Schulbt, H., Kfm. 3
Seibler, F.,Schiffskapt. a.D.
Stebe, T., Kfm. Erdg.
Wulf, A., Bankbeamt. 1
Wüstenberg, A., Backwr.
(Nr. 119)
— I., techn.Mar.Sekr.i.R.2
119 E. Stuhr, I., Konrett. a. D.
V. Jöhnk, I., FahrräberErdg.
Bensien, K., Baumstr. T. 1
Drews,W., Ob.Bootsm.a.D.
Jöhnk,J.Fahrrabschloss.Erdg.
Keetmann, B., Zollassistcnt
i. R. 4
Polizei-Revier
Reinke, M., Vertret. !. 1
Schröber, W., Kapt. 2
Ulke, E., Lotse I. 2
Wanke, C., Stub. Assess. 3
Wittmack, H., Lehrer 3
Wüstenberg, Anni, Bäckerei
filiale Erdg.
121 E. Baabe, I., Mar.Werk-
führ. a. D Erdg.
Dau, I., Zollsekr. 2
Gotthusen, B., Frau 1
Heitmann, H., Tischler 3
Hilbert, H., Arbeit. Erdg.
Köhl, A., Steuersekr. 4
Lauppe, K., Schloffer 4
Setzkorn, O., Heizer 1
Sommer, I., Heizer 3
Stegmann, G., Maurer 2
123 E. Baabe, H., Rentner Erdg.
Albers, W., Seemann Erdg.
Baabe, D., Frl. 1
— F., Zimmerer 4
Hansen, H., Bäckermstr.
Koepke, A., Ww. 2
Leuenhagen, W., Zollinspekt.
Müller, S., Ww. 4
Petersen, K., Schneiber Erdg.
Rönnfelbt, Ch., Ob. Post
schaffn. i. R.
Sommer, M., Ww. 2
Vosgerau,H., Zollbetr.Affist.3
Wolter, M., Mar. Sekr. 1
125 E. Erichsen, V., Kfm.
(Forstweg 28)
Bielenberg, B., Leutn. z. S
a. D. 1
Czermak, H., Ww. 2
Dieckmann, F., Lohnbuchh. 3
Engellanb, E., Schneiberin
Gutwaffer, R., Maschinen
schloss. 4
Heinemann, I., Fischgesch.
Howe, K., Lazarettwärt. 2
Kutz, M., Gärtn. Erdg.
Schellong, G., Straßenb.
Führ. 3
Viechtl, F., Leutn. (I.) a. D.
127 E. Ohm,W.,RentnerErdg.
Abramczyk, O., Maschinenb.
Behrens, A., Lebensmitt. T.
Blaschczyk,A., Ob. Telegraph,
a. D.
Jensen, I., Gärtner Erdg.
— M., Blumen
Ohm, H., Zimmerer 4
— K., Krim. Sekr. 2
Rasmussen, F., Maschinist 2
Steenbeck, W., Straßenb.
Wagenführ. 4
Struve, F., Arbeit. 4
Weyher, Chr., Ww. 1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.