Birchholtzstraße
— 25
Cacabellenweg
II. Teil
57 V. Tiefensee, F., Werkführ.
Tiefen'ee, E., Schneider
— I., Schneiderin
59 Ruprecht, W., Rentencmpf.
61 Bunzel, E., Ww.
— W., Modelltischl.
63 Warnemünde, H., Schiffsz.
Zacke, C., Maler
65 E. Diederich, E., Invalide
67 Lambeck, W., Former Erdgs.
69 E Schnoor,H.,Maschinenb.
71 Breuer, I., Kraftw. Führ.
73 E Przybysz, M., Rentner
Czerwonka, O-, Arbeit.
75 E Behren8,A., Elektromont.
Küchel, W., Ww.
77 E Stahlberg, E., See
maschinist
Heinz, H., Rentner 1
Will, H., Wirtschaftrin. 1
79 Hensen, D., Tischler
Nissenstr.
Rechte Seite
Grundst. des Arbeiter-Bau
vereins e. G. m. b. 5z.
2 existiert nicht
4 E Smirr, P., Maschinenbau
6 E Graumann,F., Hausdien.
8 E Jwers, ft., Rangiermstr.
10 Steen, H., Bahnwärt. a. D.
— M., Schlosser Erd?.
12 Drews, H., Installateur T.
14 E. Köhnke, A., Dreher
16 Rabe, A., Werkmstr. a. D.
18 V. Laser, F., Invalide
Fisch, H., Invalide
20 ERegel,P.,Werkstattschreib.
22 E Gorzolka, M., Ww.
24 Gloe, W., Arbeit.
Junge, W., Maschinenbau.
26 Herms, W., Schlosser Erd?.
Schinek, R., Schmied
28 E Mrytz, C., Arbeit.Erd?.
30 Jörs, E., Steinsetz. Erc!?.
32 Kahler, E., Ww.
34 Kuwan, A., Pol.-Haupt-
wachtmstr. Erd?.
36 E. Cruse, E., Autovermie
tung T.
Federmannstr. ->
38 E. Piechnick, W., Maschinen
bauer I.
Piechnick, W., Kolonialw.
40 Förster, K., Schlosser
42 E. Fechner, H., Kupferschm.
44 Krüger, W., Werkmstr.
46 Breitbarth, O., Schlosser
48 E Frost, L., Rentnerin
50 E Hansen, A., Frau
E. Hansen, Th-, Reisender
62 Mitlenzwei, H., Kupfer
schmied Erd?.
54 Schuldt, H., Tischler Erd?.
56 E. Seider, R., Bürovorst.
Clasen, A., Ww.
Seider, H., Schneider
58 E. Koperschmidt, I., Ma
schinenschloss.
60 E. Staeck, A., Frl. Erd?.
E., Ww. Erd?.
62 E Hülsmann, W., Ww.
Leckband, B., Dekorateur
64 Schlüter, Ch., Maschinist
66 E Schlange. H., Invalide
68 E Lipfert, O.. Maschinen!».
Lipsert, E-, Schneidermstr.
'0 k. Stadt Kiel
V. Berwaltg. d. städt.Miets-
, Häuser
Liebau. H., Balltechnik.
<2 Grund. A., Arbeit.
— €>., Musik.
Feldmark
Linke Seite
1 E. Franck,A.,Ww. (Schützen
wall 43)
V. Frank, C., Drogenhdlg.1.
Ahrcns, A., Ww. 2
Cihak, M., Ww. 3
Goller, I., Schneider 2
Preken, I., kfm. Angest. 3
Riedel, C., Kellner 1
— E., Ww. Erd?.
Tempel, I., Ob. Jnspekt. 1
3 E. Hauschild, F., HandelLm.
Drews, I., Arbeit. 3
Hauschild, G., Maurerpol. 1
Kreutzfeld, G., Musik.
Kühl, M., Ww. Erd?.
Ruschmann, F., Gastw. 1
Schober, E., Klempner
Vogt, F., Arbeit. 2
Ziemus, G., Schneider 2
5 E. Riester, F., Maurerpol.
Brusch, I., Mar. Werkführ.
1
2
3
1
1
3
2
Bugcnhagenstraßc
Dr. Johannes Bugenhagen,
Prediger und Reformator der
Schlesw.-Holst. Kirche (1542),
«eb. 24.6.1485. gest. 20.4.1558
Lutherstr.
i. e. R.
Ganswind, A., Ww.
Heide, I., Zugschassn.
Horn, K., Strassenb.Führ.
— W., Ww.
Schmidt, G., Schlosser
Tadel, H., Ww.
E. Lücke, H., Bauunternehm.
Anders, P., Abt.Leit. 1
Backsen, E., Elektrik. 2
Jvanarius,E.,Masch.Schloss.
Kramer, H., Bankbeamt. 1
Neumann, A., Sattlermstr.
Silciff, A., Werkmstr. a. D.
E. Galuschky, E., Ww. 1
Braune, A., Koch 2
Buhmann, R., Schlachter 2
Hävelmann, P., kfm.Angest. 1
Jaeger, I., Pianist 1
Timm, A., Ww. Erd?.
11 E. Lücke, H., Bauunternehm.
(Bugenhagcnstr. 7)
Bareis;, A., Schneidermstr. 2
Ewers, ft., Angestellt. 2
Hietsch, R., Mar. Angeh. 2
Kühler, F., Nieter Erd?.
Kuklcr, E., Tischler 2
Schneider, Th., Rentner 1
Vagi, M., Rentnerin 1
Wittke, B., Schiffsinyen. 3
13 E. Lücke, H.,Bauunternehm.
(Nr. 7)
Buttkus, A., Ww. 1
— P., Monteur 2
Leptin,K., Ob.Steuerm.Mt.1
Perersen, I., Bnchhalt. 2
Würdemann, W., Kfm. Erd?.
15 E. Lücke, H.,Bauunlernehm.
(Nr. 7)
Burgmeier, L., Ww. 2
Eichmann, W., Büroangcst. 1
Mass, H., Elektrik. 3
Most, C., Kaufmalm Erd?.
Müller, E., Lagerverwalt.
Wegner, F.. Frau Erd?.
17—19 Baustellen
21 E Bertelsen, E.,Maler Erd?.
Bähr, P., Angestellt. 1
Horstmann, H., Kutscher 3
Karsten, A., Maschinenb. 1
Kurrner, W., Arbeit. Erd?.
6 Ziegler, M., Buchdr. Masch-
mstr. 1
8 EAlms, H., Ob. Postschaffn.
a. D.
Gutsche, K., Betr.Beamt. 2
Krakow, F., Monteur 3
Matz, Ch., Schlosser 2
Oberheide, K., Hilfsbeamt 1
Schmalz, W., Hilfsdekorat. 3
Pries, E., Ww.
Schmidt, E., Maurer 1
Storm, H., Arbeit.
10 E. Maas, H., Bürstenm.
Dahnke, E., Maurer 3
Jekat, F., Arbeit. 2
Normann, Ch., Ww.
Rathje, E., Kellner 1
Schütt, D.,Postbetr. Assist. 2
Westphal, F., Materialausg.
12 E. Einfeldt, H., Töpfermstr.
(Küterstrasse 28)
V. Einfeldt, G., Töpfermstr.
Doose, A., Ww. 2
Jaeckel, R., Schlosser 1
Leydel, G., Friseuse Erd?.
Lüders, H., Postbote
Nielsen, H., Maler
Paul, W., Former
Nüschmann, W., Arbeit.
Stoss, C., Ww.
Timm, F., Klempner
Will, W., Schlosser
Calvinstr. ->
Lüders, E., Maurer 2
Schiede, C., Frau 3
Steinhagen, D., Ww. 2
Rechte Seite
2 existiert nicht
4 E. Schröder, H.. Tischler 3
Bublitz, F., Arbttin. Erd?.
Freudenberg, B., Büroangest.
Köttlitz, A., Ww. 3
Moss,W.,Ob.Postschaff.a.D.1
Pedersen, M., Ww. 2
Schröder, H., Tischler 3
Vollraht, E., Frau 1
Webe, H., Postassisi, a. D.
6 E Röhren, W., Lokomotiv-
führ. a. D. 1
Glismann, K., Maler Erd?.
Hengevoss, F., Landessekr. 3
König,E.,Eilenb.Betr.Assist.2
Köpke, A., Ww. 3
Möller,J.,Postschaffn. a. W.2
Rix, G., Masch.Schloss.Ei-d?.
Bülowstrasic
Graf Bülow von Dennewitz,
preussischer General,
geb. 16.2.1775, gest. 25.2.1616
Forstweg
Linke Seite
1 geh. z. Feldstr. 142
■<- Feldstr. ->•
<- Porckstr. ->
3 E. Rühmann, C., Ww. Erd?.
Dreyer, E-, Sekr. 3
Fölster, I., Stadtinspekt. 2
Kock, M., Drogist Erd?.
Leipziger, L., Rentn. 2
Perner, H., Gcneralland-
schafts-Ob. Sekr. 1
Pfeiffer, A., Univers.Ob.Sekr.
Schmaltz, I., Ww. 2
Wohlers, A., Ww. 1
— ft., Lehrerin 1
5 E. Lütt, F. W., Angest.
(Gartenstr. 10)
V. Matz, P., Schriftsetz. 2
Bergemann, G., Ob. Postsek.
Eifert, A., Kausm.
Ernst, A., Forstinspekt. 2
Frick, P., Ob.Telegr.Sekr. 1
Haase, M., Ww. Erd?.
Hübel, M., Frl.
Molter.H., Mar.Ob.Zahlm. 3
Schumann.C.,Lcutn. z.S.a.D
7 E. Fahrenkrug, P., Ww.
(Düsternbrookcr Weg 66)
V. Arndt, K., Schuhm.Erd?.
Bockmeyer,D.Pol.Ob.Wacht-
mstr. 3
Förster, H., Feuerwehrm. 2
Grimm, C., Kfm. I. 3
Hartmann, K., Stadtsekr. 1
Krieger, W., Tapeziermstr. 4
Lovisa, Angelina, Terrazzo I.
Möbl, I., Gärtner Erd?.
— W., Angestellt. Erd?.
Pemöller, E., Frau 1
Pieper, Th., Angestellt. 1
Scheel, M., AufwärtrinErd?.
Weinand. F.. Dreher 3
9 s. a. Scharnhorststr. 18
E. Sauers, D., Frl. (Gneise-
naustr. 10)
V. Popp, F., Frl. (Gneise,
naustr. 10)
Brommann, F., Stadtassist. 2
Jede, Ch.. Kolonialwaren T.
Pietsch. W., Zollinspekt. 3
Schöttler, O., Tischler Erd?.
Sehnvitz, H., Angestellt. 1
Thomann, M., Krim. Assist.
9 Weiss, J.H., Grosshandl. 1.3
Witt, Postschaffn.
Rechte Seite
2—10 Baustellen
12 E. Nissen. A., vr..jur., Land
richter a. D. (Feldstr. 80)
Döring, E., Ww. 1
Hönig d' Orville, A., Dipl.
Ing. T. 2
Lange, K., Souffleuse T. 1
Schmidt, H., Schiffsmaschi-
nenb.Jng. Erd?.
Schwerdt, W., kfm. Angest. 3
Temler, H.,Photogr. T.
Wodrig, K.,Vizeadm. a. D.I.
14 E. Mews, M., Frau 1
Möller, I., Wagenbau.
(Eckernförde)
Albrecht, B., Ob. Steucr-
Jnspekt. Erd?.
Auhagen, L., Ww. 2
Döring, H., Kapellmstr. T.
Johnsen, I., Lehrerin 1
Mews, E., Mar. Sekr. 1
Scholz, ft.. Bankkassier. 2
Schuster, H., Ww. 3
16 E Frykbcrg, R.,Frl.,Eigen:.
(Stockholm)
V. Deutsch-Schwed. Jnter-
essen-Vertrtg. G. m. b. H.
(Berlin)
Boehm, H., Kapitän z. S. T.
Donner, P., Konteradmiral
a. D. T. 1
D'Hargues, W., Er. msd.,
Mar. Ob. Stabsarzt 1
Kohrt, H., Frau 3
Lange. F., Ob. Landesge
richtsrat I. Erd?.
Meyer, F.. Er.-Jng., Ob.
Reg. Baurat J.
Stubbe, Ch.,Er. pstil., Pastor
i. R. 3
Thorell, E., Frau 3
Zander, ft., Konteradm. T.
18. 20 existiert nicht
22 E. Preker.A., StadtOb.Sekr.
Büldt, H., Er. Ob.Landesger.
Rat 2
Döring, A., Ob. Leutn.a. D.
Jacobs, C., Ww. 3
Kauffmann, O., Ww. 2
Mehlert, G., Stadtinsp. 3
Rücker, E., Ww. 1
Steen, A., Lehrer Erd?.
Baustellen
Scharnhorststr. -V
Burgstraße
Im 19. Jahrh, zuerst vor-
lomiuender Nauie. nach dem
Sch.ost (srüher Burg).
~ Rechte Seite
2 E. Krause. C., Bürftenfabrkt.
(v. d. Goltz-Alice 20)
tzartmann, G.. Maschiulst I
Jaschiiiiczil, A., Maschinist 1
Mod. de, K.. Lebensmittel
Raute, M., Ww.
4 E. Ehlers, G.. Ina. 7.
Hamann, ?., Wcrlmstr. 4
Jensch, A., Frau II. 4
Junajohann, A. C. Rächst.,
Schneiderei 7 i
Köhler, tz., koch I
Klabundt, F.,L°nd.A,ntm. 7
— M., Damenschncid. 7
Odejcy, tz., Zlmmerm. 82
Rassel, I.. Frl. . '4
Schumann & Ehlers, Jnstall.
Gesetz. 7 Kitte.
Schweb,ch, A., Dipl. In,. 3
Wpangcl, H., Mechanilmstr. 3
- ewob äintt Stiu
E. Preubischer Staat
V. Kreckow.tcchn.L.Ob.Sclret
iWohnhaus Burgstr.)
Schloß
Ob. Präsidium d. Provinz
Schlesw.-Holst. 1.
Baltisches histor. Forschungs-
instit. Kiel T.
Deutscher Voltskunde-Atlas
Handwörterbuch d. Grenz-u.
Auslands-Deutschtums,
Hauptredaktion
Historische Landeshalle
Kieler Segler-Klub
Ob. Präsidium d. Provinz
Schlesw.-Holst., Luftüber-
wachung 1.
Preuss. Kataster-Amt I, II
Prov.Verbd. Vaterl.Frauen
vereine v.Rot.Kreuzl.
Prov.-Verein v. Rot. Kreuz
f. Schlesw.-Holst. I.
Rot. Kreuz, Zweigvercin Kiel
1.
Schleswig-Holstein. Landes
bibliothek
Studcntinncn-Tagcs-Hcim
Territorialdclegiert. d. freiw.
Krankcnpstegc 1.
V. d. A. Gruppen (Verein für
d. Deutschtum i. Ausland)
Rüge, I., Amtsmstr.
— ft., Landessekr.
Kattenstr.
Bnschblick
(Stadtteil Pries)
Alter Flurname in der früher.
Gemeinde Pries.
Feldmark ->»
Linke Seite
Baustellen
7 E. Schellenbcrger,W.,Dreher
Hass, F., Arbeit. 1
9 E. Huhn, M..Wäscherei Erd?.
11 E. Wunderlich, K., Schlosser
Müller, ft., Werkzeugschlosser
13 E.Mandischer,H., Seemann
Poloczck, A., Schlosser
15 Mai, ft., Ingen. Erd?.
17—19 a E. Baugenossensch.
Eigenheim in Pries-Fried-
richsort e. G. m. b. H.
17 Ludwig, ft., Schlosser
19 Witt, H., Kfm.
19a Schumacher, A., Arbeit.
21 E. Böttcher, A., Tischler
Böttcher, A., Schlachter
Schwa, H., Tischler
27 E. Bock. F., Arbeit. Erd?.
Arlt, H., Schlosser 1
Rechte Seite
Baustellen
6 E. Lohse, F.. Kanalsteurer 1.
8 E Dehlert, M., Beamt, i. R.
10 eristiert nicht
Fehrsstr. ->
12 E. Gustavs. W., Maurer
14 E. Kluthmann, O., For-
mermstr.
16 E Hintsch.A.. Frau (Dorn-
busch b. Stade)
V. Köhler. W., Former
-
18 E Rosenfeld, A., Arbeit.
Feldmark ->
Cacabelleinvcg
Weg nach der fr. stöbt. Caca-
bellenkoppcl, wo eine für das
Cacabellenbier benötigte
Pflanze gebaut wurde.

Linke Seite
Baustellen
Fabrikgrundstück
Baustellen
Werk Ravensberg
Rechte Seite
Schauenburgerstr.
Gärten
Rankestr.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.