V. zeil
78 E. vomSchrid,G., Angeftellt.
Schiewed,S.,Iuft. Wachtmftr.
75—99 eriftiert nicht
101 E. Nönte, H., Schriftjeger
103—141 eriftiert nicht
143 E. Ydeck,A., Frau (Nr. 145)
145 E. Ydek,H., Dachdeckmitr. T.
Srautoff, S., Frl.
Lienau, £., Kaufm.
Schweichel, E., Benfionär
147—149 eriftiert nicht
151 E. Anderjen, W., Maurer
Hempel, K., Hın. Angeftellt.
Lehrmann, SG., Arbeit.
Schoof, F., Ob. Gefreit.
153 eriftiert nicht
155 E. Nöpftorf, M., Frau
Lidhlkmeier, %., Bollanwärt.
Möpftorf, F., Schloffer
157 E. Zimme, M., Ww.
159—161 eriftiert nicht
163 E. Staad‘ ide Erben
Staad, A, Rentner
165 E. Willing, G., Rentner
Dabib, W., Rentner
Sailer, £., Steinmeß 1
167 E. Dahl, H., Kim. 1
Kurt, A., Mechanitkermftr.
NecdhHte Seite
2 ertftiert nicht
4 E. Burmeifter, E., Frau
SUN DO. Klempner:
fi
Gewand, W., Seilermitr,
öhnt, %., Berwaltgs. Setr.
6—26 eriftiert nicht.
28 E. Brandt, H., Gärtner
80 E. Bartjch, W., Lehrer
82 E. Dähling, G., Frau Erdg.
Dähling, 3., Ingen.
Schulze, €., Rentner 1
34 E. Brede, E., VerpächHt.
36 E. Plumm, K., Schneider
Plumm, O., Maler
38 E. Xbhiele, A., Zimmerm.
Münz, E., Pförtner
40—44 E, Ohneforge, S.,
Marine-Studienrat
48 E. Mahrdt, D., Ww. 4
Drews, B., Bürgermeifter
50 E. Bl, Fr., Poftagent
Suder, R., Werimfir,
52—82 eriitiert nicht
84 E. Schmidt, F.,Arjenalangeft.
Brien, D., Schmied
86 E. Rlebingat, I., Bankangeft.
88E. Bujch, B., Frau
90 E. Sattof, W., Arbeit.
Green, H., Kutjher
92 E. Yenjen, X., Boftfhaffn.
Döhler, D., Benfionärin
94 E. Nöhren, G., Rentner
Godberjen, H., Rentner
Koch, E., Schneider

Am See
Kath ihes‘ Haus
E. Kath, £., Fabrtt.
E. Hanfjen, X., Wiffenfhaftl.
1 E. Fefter, W., Oberfeldmitr.
3 E. Gallien, R., Feldmftr,
5 E. NMichter, G.,ReichSarbeit5-
bdienft, Oberrat
7 E. Bohne, G., Dr., Prof.
9 E. Qüders, N., Feldmitr.
Snugmann‘fhes Haus,
E. Onufmann, F., Monteur
Schlie‘jhes Haus
E. Schlie, U., BenfionärinKronshagen
Beterjen‘ihes Haus
E. Beterfen, Gebr., Holzhdlg.
Detlev, F., Gärtner
Hodam, M., Arbeit.
126—128 E. Anderjen,R., Frau
Anderjen, R., Maurer
130 E. Engel, F., Rentner
E. Schnovor, E., Handelsm.
132 E. Johann, 6. Bimmerer
Lüd, E., Mufik.
Moldzen, AM., Maurer
140 E. Wulf, B., Magaz. Arb.
Schmidt, W., Bankangeft.
142 E. Rudow, A., Frau
Baajch, W., Wiv.
Louisoder, H., Dreher
Rudow, F., Zählermont.
158 E. Yhede, I., Hauptlehrer
162 E. Dührkop, H., Frau
Dührkop, E., Dr. Arzt T.
164 E. Beterjen-Schmidt, RP.
Ob. Boftichaffn. a. D
Vibuda, G., Seemann
166 E. Küglein, E., Ww.
Schafiramt, F., Soldat
168 E. Tonn, W., Bürovorft.
<- Cdernförder Chauffee Z
Kopperpahler Teich
Straße nad dem Schüßenhof
Spielplaß
E. Gem. Kronshagen
1 E. Doofje, W., Gärtn.
MySzke, A., Dreher
TE den Q., ZijOler
Freeje, M., Ww.
Hubrich, O., Zimmermftr.
9 E. Kieler Sehühenderein
von 186
V. Arndt, N Schießftand-
vermwalter
15 E. Arendt, SI., Tinteemfte
Kurt, C., Lagerift
Bomplun, E., Ww.
Schlichting, I., Arbeiter
Schüßenhof
E. Kieler Schüßenverein von
1860 Schüßenhof
Kelm, W., Gaftw.
Rechte Seite
Städt. Sport: und Spielplat
Mölerftraße
1 E. Baum, A., Ww.
3 E. Muhs, W., Schifshdl.
5 E. Schmidt, F., Gärtner
40 E. Zbhießen, H., Landw.
Gelhaar, E., Rentner
Hohnsbehn, R., Arbeit.
Kröger, H., Arbeit.


Barp, I., Arbeit.
Bürgermeifter ;
Landjägeramt:
NMaddak‘ihes Haus
E. Naddas, E., Stud.Rat
WilhHelmameyer‘jhes Haus
E. Wilhelmsmeyer,H., Lehrer
Matthieffenjhes Haus
E. Matthieffen, F., Rentner
Weib’ jhes Haus
E. Weiß, A., Arbeit,
Wittmaad’fhes Hrus
E. Wittmaad, D.,
dedermftr.
Eihenbroot
(Ortsteil Schuleniee)
1 E. Arnhold, L., Ingen.
Dach-

De
Ottendorfer Weg
«<- Kieler Str. DZ
8 E. Hartmann, O., Steinmeß
v. Bergen, I., Arbeit.
Robien, F., Majchinenb.
Weigel, H., Ingen.

Projektierte Straße
46 E. Fürftenau, N. Bauuntern.
Bormwegen, E., Angeftellt.
Kühler, O., Reijend.
Müller, K., Sattler
Ihönning, I., Tiefbautechn.
Nuhbergftr.
1 E Yöhnk I. Malermfitr.(Kiel)
Engelte, C., Rentner
Engels, 3, Funimftr.
Werner, S., Marineangeh.
Tresp’jhes Haus
E. Zresp, H., Kutidher
Scharfe‘jches Haus
E. Scharfe, A., Ww.
Yöhnk, W., Maurer
Alert‘iches Haus
E. Alert, G., Wächter
Kähler, I., Schifszimmerm.
Steffenftr.
3 E. NMehberg, Tijchler (Kiel)
Bieg, W., Ob. Mafjchinijt
Steenbefer Weg50 E. Sugenberger, B., Gärtner
Roslowsti, AW., Marincangeh,
52E. Niffen, M., Ob. Poftfchafn-
Suchsdorfer Weg
1 E. Bierend, M., Landmann
36 E. Bierend, M., Land-
mann (Nr. 1)
Altenburg, O., Ind.
Hüttmann, X., Arbeit.
Wulff, E., Kolonnenführ.
46 E. Mandey, E., Heizer
Gögge, N., Zimmerer
50—52 Eee Oradent
Ki
e
Gög, G., Sattlermftr.
50 Hamann, A., Plätterin
Beterfjen, A., Lagerift
52 Langbehn, D., Küchenchef
Niffen, H., Tijchler
Otto, K., Soloffer

Molkiee
Molfiee

62 E. Mehberg, L., Arbeit.
(Such8borf)
V. Schwarz, W., Kolier.
Beet, X., Arbeit.
Bock, K., Arbeit. 2
64 E. Mücenheim, F., Maurer
Mücenheim, KX., Schloffer
Tegelkuhl
Linke Seite
3 E. Roepftorff, H., Win.
Goebel, SG., Arbeit.
Sörenfen, E., Ww.
9 E. Hartwig, O., Steinfeß.
Beuck, K., Steinfjeß.
11 E. Hoffmann, I., Schmied
Diekmann, O., Arbeit.
NedhHtie Seite
10 E. Johannfen, X., Rentner
Bruns, K., Maler


Ulmenallee
Linke Seite
11 E. Hakhler, H., Kim.
13 E. Niecher8, O., Rentner
Wulf, A., Feldwebel
17 E. Bosgerau, F., Glafjer
Weftphal, W., Regiftrat.VBors
fteher
19E. An H., Gemeindevorft.
25 E. EI © RNol.Ob.
Wachtmftr. £
29 E. Heymann, S ; roturtft
31 E. Witt, E., Bofthelfer
Binder RN., Steinfeß.
Müller, D., Schloffer
35 E. Weitphal, E., Maurer
87 E. Wahl, H., Rentner
Maier, W., Schweißer
Pagel, B., Maurer
39 E. Mittendorf, E., Kellner
Neumann, H., Maler
41 E. Biejemer, $., Arbeit.
RNedhHte Seite
22 E. Wilhelm, K., Chemo-
techniker
ME Glajermftr,
30 Er "Roharb, M., Altenteil.
34E. E A, Reichsbant-
efr.Delis, H., Mövefjtr. 3 T. Amt Boorde 73
DOberlandjäger RehlihH T.
7 E. Weije, N., Feldmitr.
9 E. Möller A., Oberfelduftr.
11 E. Miedel, M., Gruppenführ.
15 E. Scheel, K., Feldmftr.
Epha’ihes Haus
E. Epba, O., Dr. jur., Ron:
itoriakrat
NRödding‘ihes Haus
E. Nödding, E., Feldmitr.
Walter fhes Haus
E. Walter, F., Dozent
Schultes’jhes Haus
E. Schultes, E., Frl. Eigen:
tümerin
Maßmann’ihes Haus
E. Makmann, W.,Rechtsanw.

Amt Boorde 50
Großer Giderkamp
(Ortsteil Schulenfee)
Lingner‘jhes Haus
E. Lingner, B., Mafchinift
Weife‘jches, Haus
E. Weifje, H., Maid. Affift.
Neumann‘fhes Haus
E. Neumann, A., Arbeit.
Kröger, A., Unterfeldmftr
Schü, X., Angeftellt.
Wilfe, X. Elektromechan.
CEphafihes Haus
E. Cpba, F., Vertret.
Endulatihes Haus
E. Endulat, L., Rentnerin

A

Villenweg
Sinfe Seite
1 E. Borrath, D., Bankvorfteh.
Hing, A., Rentnerin
Stieper, $., Schneider
3 E. Wöhlt, N., Meiereibef.
Lorenzen, N Benfionärin
11 E. eters, L., Elektroing. T.
Rucnat, E., VBootsmaat
17.E ‚Kod, W., Arbeit.
Svenfjon, W., Arbeit.
Rechte Seite
4 E. Veeten, X., Lagervermwalt.
8 E. Wöhlt, E., Tijhler
10 E. Borjchte, Gend. Ober:
mftr. T.
VBolbehritr.
Linke Seite
VE Dengelaptn, ., Leutn. (I)
a. D.
3 E. Hing, $., Gebrauchswerb.
7 E. Gallinat, H., Bol.Beamt.
13 E. Filter, W., Rentner
19 E. Grübder, O., Landesober»
efret.
E. Wittfe, A., Tijchlermftr.
21 E. Anton, F., Landesjeft.
29. E. DE
39 E. Derejch, S., Frau
Derejch, M., Seemann
41 E Reinde, DS. DEP
Claujen, D., Bol. Od.
Wachtunjtr.
Riedel, A., Ob. Majch. Maat
Schmidt, W., Lagerift
47 E. Schmidt, K., Klempner
Spriewald, F., Bürogeh.
49 E.Stegmann, €.2., Schiffbau.
Sürgens, W., Dreher
5 E Sprenger, F., Arbeit.
Weftphal, D., Krantenpfleg-
58 E. Dankleffen, E., Zijchler
Schmibt, £., Dreher
61 E. Schur, W., Maurer
Witt, N., Ob. Setr.
NRedhHte Seite
2 E.Lembrecht, E., Telegr.Aifilt-
4 E. Raften, F., Schneider
6 E. Stuger, F., Arbeit,
Diener, F., Wertzeugausgeb-
10 E. Hillmann, B., Schifbau-
26 E. Neimers, M., Oberfelt-
Wildhof
2 E. Hirfch, H., Rentner
Reid RB., Marinewerti-
4 E. Dooje, Ch., Kraftwaghitht
6 E. Dooje, I, Frau
Doofe, I., Rentner


SO Haus |
E. Schlegel, D., Bücherrevil-
Schlegel, A. Buchhalterin
Krauthammer‘jhes Haus
N „Maurer
Knugen‘jhes Haus
E Anuken, Der Brotueifl :
% HC 0 UAngeftellt-
eterjen‘jhes Haus
ter’jches aus
E. Richter, K., Dipl. ‚gen
Richter, E., Kanzl. Selr- $
af 1he8 Haus
% be
rettet O G., Rrattfadt-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.