EN

®
rojensdorfer Straße:
AA
Projensdorfer Straße

Il. zei
EHEN EEE NENNE SET ETF EEE BENENNEN EEE BENENNEN NEE ZELLEN EEE

9 E Schwarzkopf, A., Fabrtt.
T. (Quindeftr. 8)
E. Zhomfen, Ch., Fabrit.
(Brinz-Heinridh=Str. 44a)
V. Neimers, F., Mechanik.
Bünning, X, Angeftellt. 1
Griesbach, G., Bücherrebij.
Groth, B., Bauarb. Erde.
Kraufe, B., ftädt. Angeft. 2
Schröder, W., Majchinenb.4
Schwark, K., Maurer Erde.
Stein, E., Leutn. 3. S. a. D.
Thomjen & Schwarzkopf,
VD T,
Wide, F., Wiw. 8
Witt, W., Lagerverwalt.”
Wulf, O., Rentner .
11—21 VBauftellen
23a—c E. Stadt Kiel
23a Sangmaud, X%., Böttcher
23 b Letidhert, A, Mar. Ver:
walt.Sefr.
23c Schmud, A., Arbeit. Erdg.
W., ij jOler
25. 2 27 eriitiert nicht
29 E. Drozbzuynski, M., Ww.
Arlt, K., Architett
Dooje, E., Ob. Mafch. 4
Emmelmann, F., Stemward 3
Fijcher, O., Finanzinfpekt, 3
Haar, A., Feuermehrm.
au, W., Zolljekr. 1
Müller, &, Wi. 4
“ Präger, OD. Bolljetr. 2
Rupp, X., Aw. Erde.
31 E. Xvens, Anna, Eigentüm.
(Holtenauer Sir. 69 )
E. Franf,M. Wi. (Hamburg)
V. Claußen, ., Ob. Polt:
ichafın,
Greve, ti Boftichaffn. 2
Yienfee, A., Rentner 3
Lad, W., Mafjcd.Mt. 8
Maitiejen®, Boftihaffn. 2
Nell, A., Ohmwei Ber 4
Ney,R.,Bol.Hauptwachtmftr.
Ott, N., Mechanikermftr. T.
Rofe, ., Angeftellt.
Steinte, %., Kraftwfüihr.
338 E. Raulfjen, F. W., eh |
(Düvelsbheter Weg 35)
V. Andrejen, E., Benfionär 1
Grimm, %., Heizer 8
HYanjen, O., "Bollbeamt, Erdg.
Todmann, jun., O., Eleftro-
__ motorenb. 2
— Sen, D., ol. Sale
wachtmeijter
Krüger, Th., Schleifer 3
Maak, O., Rentner Erdg.
u X, Bimmerm. 4
Sa er, M., Frau 2
Schlahn, W., Straßenbahn:
ihafiner A
35—39 Bauftellen
41 E. Jodannjen,G.,Rentnerin
erle, $., Stud.Rat.,Dr.T. 1
ag künfe, Y. MEAN Erde.
SIE, MAsmuffen, ., Ronrektor
ER. Erdg.
Ehler, M., Lehrer X
5 E. Danumeier, A., Lehrerin
Dannmeier, Cb., Lehrerin
„, Rektor 1.
47E E. Nitter, M., Si
euermann, 8. Tr, Stubrat.
E olterjen, E€., Qeutn.
KErdg.
51 ESener €. Db.Leutn.z,S.
Hofert, WM. Roftjekretärin a.D.
59 Den elle
SE OR D., Ww. Erde.
AU D., Briv. Kinder:
Erdg.,
wei S., Dipl.Ing. 1
En Witthöft, O., Sandw.T.
Boffe, W., Arbeit.
Stidborn Ab. VBerforg.Anmw,
<- Mühlenweg DZ


Sportplaß
E. Kieler Sportvereinigung
„Holitein‘“ v. 1900 e. VB.
73 E. Witthöfjhe Erben
V. Buck, A, Verwalt.
Gröpper, Ch., Betr.Affiftent
Hannejen, A., Ob. Lotje Erdg.
Kurth, S., Fuhrgejidh. T.
Sachau, W., Schmied
75 Scheune
77 E. Hamer, I., Bankbeamt.
79 E.Hartmann, H., Ob, Feldw.
Plön, H., Stadtjekr. Anwärt.
81 E. Holit, X., Ingen.
Kracht, E., Photographie
Gärten
89 E. Scheel, R., Technik,
—95 Bauftellen
97 E. Neinke, I., Fuhrgejdh. T.
Kolbe, F., Leutn. 3. S. a. D.
Bauftellen
<- Steenbefer Weg DZ
Grundst. d. „Kieler Hof”
E. Steen, X., Hofbefj. T.
Ehmte, D., Arbtrin.
Gäthje, L., Arbeit.
Kurdts, H., Arbeit.
Melchert, Y., Arbeit. T
Nifolajewsti, St., Arbeit.
1837 geb. 3. Steenbefer Weg 1
137a geb. 3. Steenbefer Weg 3
169 E. Mar. Baugenvoffenfh.
b.
SG. m. b. OD.
Gläjel, K., Angeftellt.
171 E. Mar. Baugenoffenfch.
Uhlmann, W., Mar Infpekt.
173 E. Schildinecht, H., Affift.
175 E. ungenannt
Saenger, G., Mar. Angeft.
177 E. Dreyer, H., Ob.Majch.
(Adolfftr. 11)
9.E IE Vaugenoffen fh.
SG. m, b.
$löhn, D., Wow.
—. 9. Arbeit.
<- Aderland >
<- Wenrade >
201 E. Qualen, F., Landw.
Qualen, E., Ww.
— Q. Fl.
— £., Handel&frau
Die nicht mit einem E. bez.
Grundst. geh. D. Marines Bau-
genoffenjch.
208 Stiem, E., Heizer
205 E. Dieke, , Dreher
Dieke, W., Lebensmittel T.
<- Frerich Frerichs:Allee DZ
207 V. Otte, $., Wim.
209 E. Stowronef, R., Dreher
Sternberg, W., Majch. Mt.
211 Beterjen, H., Rentner
213 Heejchen, R., Sattler
— 6, Wow.
Die nicht mit einem E, bez.
SGrundft.geh.d. Schlesw.Holft.
Siedlgs. SGenoffenjh.F.Krieg5=
befch. e.G.m.b.H.(Kiel-Nord)
215 Lorenzen, H., Boftichaffn.
217 E. Sötje, ©., Boitichafin.
<- Am Tannenberg DZ
219 E.Ruther, H.,Hilfsamtsgeh.
1 E. Lenius, D., Arbeit.
223 NRöjhmann, M., Wi.
225 Miede, Th., Angeftellt.
227 Blog, E., Stadtangeft.
229 Richter, L., Stadtangeft.
<- Wiejenweg DZ
231 Mordhorft, K., Kim.
233 E. Bülf, M., Arbeit.
285 Fijcher, H., Arbeit.
Büneburg, R., Mar.Angeh.1
237 Fiedler, A., Invalide
Schabader, N., Rentner
239 E. Büttner, N., Schlachter
241 E.-Bieper, H., Straßenbahn:
angeft.
243 E Die, W., Kranführ,
245 V. Häenide, € „ Bolizeimftr.
247 E. Schmidt, $., Ungeitellt.
«<- Aderland DZ

325 Waldkrug „Tannenberg“
E. Hamann, Ch., Gaftwirt T.
RNechte Seite
eriftiert nicht
E. Frante, R., Milchhdla T.
Brandt, O., Mar.Angeh. 3
Yanfen, Chr., Monteur 1
DD
IJjohannfen, F., Bäder 2
Lange, R., Maurerpol. 4
SO 6., Leutn. 3. S
Wieje, O., Siraßenbiale
Bimmermann, Ffm, Angeft.
E. Scheel, Eigentümerin
(Dortmund)
V. Brandenburger, R., Ber:
walt. (Wilhekminenftr. 19)
Brandt, M., Rentnerin 1
Brügmann, 5, Schlachter 3
Cornils, M., Ww. 4
Dietrich, I., Angeftellt. 2
Yacobjen, R., Tijhler 3
2
>
Kohljheen, I., Architekt
Koffat, E., Majcdhinenb.
Lüdke, N., Feinmech.
Marren, I., Maler KErdg.
Nehbein, A., Verj.Anwärt. 4
E, Neeje, E., Landesobjefr.1
Foth, O., Pol.Ob.Mitx. 2
Yakobs, M., Ingen. 2
Koch, H., Ob.Zimmerm.Gefr.
Plate, W, Waffenmftr, Ge
Kenner, W,, Ww
Vollbrandt, E., N Beiilelalon
— W., Drogeri € Erdg.
Warner, A., Rentner 8
Wegner, K., Pol. Haupt:
wachtmftr.
10 E. Holdorf,W., Affijt. 3
Brügmann, E., Kolonialwr.
Chriftianjen, B., Detacheur
Ca Kraftwagent. a
Sag, F., Ww. 4
SEE „ F., Bol.Ob. He
Möhl, A., Ww. 3
Ohm, K., N 7.
Schneider, M „ WW.
Lries, €. ‚Mate. Art.Db. Gef
Wulf, W., Ww. 1
NE Kruje, E., Wertimftr.
(Vidertjtr. 1)
Berndt, N Leutn. (I.) a.D.
Brockjtedt, W., Waffengeh.
Feddern, X Bollbeamt. 8
Hohlfeld, D., Ww. 8
Jäger, D., Eijenflechter 4
Morib,F., Schriftjegermfir, 1
Delte, E., Ob. Buchhalt. 1
nn E., Malermitr.
Stilhoff, C., Boftaffift. iR.
Witte, B., "mar. Aertmfie
a. W.
14 E Shi, s-GigentüinerinT
Agog, O., Mar.-Majdh. 3
Hentjchel, D., Ww. 8
Holit, M., Bedienungsfir. H.
Klemm, N, Stadtangeft.
Klier, O., Ofenfeß.
Kurz, A, © Gefr.
Qaurigen, € „ Arbeit.
Lembte, A., Dr. Batkteriologe
Lüttjhwager, E., Sebensm.
Möbhle, E., Majchinenb. 4
Müller, O., Mechanik. Mt.
Sebte, E., Kraftw. Führ.
Stahmer, E., Angeftellt. 4
Ströh, M., Damenjchneid. T.
Wengel, M., Ww.
<- Kämpenftr. DZ
16 - Kleuß, H., Kolonialtur.
%
aımanı, SF. Aw. %
Hummel, RR, Schloffer 1
Sablonsti, A., Aw. 8
Kähler, C., Penfionär 2
Klcuß, I., Lebensmittel T.
Moft, W., Ne Ze
Schmittendorf, G., Schloffer
Wichmann, R., Angeitellt. 2
18 PO M., Eigentümerin
(Nr. 14)
Ambsdorf, S., Angeftellt. 8

18 Günther, N., Modelltiichl.
Küäferlein, L., Mar. Ange.
Kahl, W., Beamt.
Kalweit, D., Arbeit.
Miedzianowsti, A.,
Niemann, A., Frau 2
Teifte, G., Schuhm. 4
Wehrhahn, M., Schneider 1
20 E. Hünefeld, Ih., Kim.
(Hofpitalitr. 44)
V. U A., « Sanbf@ae
T
nen F., Tijhler
W., Arbeit.
Marten, I., Rentenempf. 3
Müller, K., Ww. Erdg.
Ohms, K., Schloffer 4
Mathje, W., Angeitellt. 3
Wulf, H., Mangier.
Wysdad, A, Schneider 1
22 geb. 3. Prinz Heinrich:Str. 15
24 Bauftelle
E. Herbit, D., Stadt.-Ob.
Setr.
28. 30 Bauftellen
32 E. Seidler, G., Rentner
Baumgart, R.,LebensmittelT.
Bock, A. ZBimmerm. 3
Heinze, K., Majch. Mt. Erde.
Heydemann, H., Rentner
Hofmann, A., Mechanik. 4
Lapfien, H., Ww.
Mielte, M., Ww. 1
Schöß, M., Ww. 2
Seeger8, W., Feuerwehrm.4
34 E. Pän, K., Eigentümerin
(Altona)
V. Grell, O., Baugejch. Erde
Albrecht, S, Ww.
Caritenjen, M., Tijchler 2
Evers, G., Kraftwfüht.
Haß, K., Ob.Majch. Erdg,
Heinrich, A., Buchhalt. Erdg.
Kneifel, F., Arbeit. 1
Rehn, Chr., Pojtjhafin. 1
NMüger, W., Verw.Injpek.
Bikorjti, W., Yult. Setr.
36 E. Birch, D., ET,
Holm, H.,
Huth, F., Kontrollen 3
Kampovstp, D., Tijchlerei T.
Machtens, Ch., "Straßenb.
Arbeit
Mordhorit, H., Arbeit.Erdg.
Dehm, M., Ww. 4
Schaefer, H., Ww. 2
Schmidt, M., Mafjchinenb. 3
Wunjhmann, A., Tijhler 1
38 E. Bir, H., Tijchlermfitr.
(Nr. 36)
Diedmann, F., Schleufenarb.
Heinrich, L., Buchhalt.
Laftowsty, A., Reichsangeft.
Maaß, K., Maijchinenb. 3
VBomfel, &, RoHS
Stott, N., Schuhm.
Lams, ©. Ingen. :
Teifte, E., Schloffer
Wünfjche, P., Mar. Verw.
Beamt. 1
40 E. Sinsfe, U., Maurer
Burger, h., Schlofjer 8
Kelling, B., Lelegr. Arbeit.
Kovejtereit,H., Mar.Angeh. 4
Reimer, R., Former 2
Reintke, I., Arbeit. 8
Schulz, G., Straßenb.Angeft.
Sorge, F., Maurer Krdg.
Würfel, W.,. Arbeit, *
<- Hanfjenftr. De
42—62 Bauftellen
64 E. Stadt Kiel
Schwarzfopf A., Gaftw.
66. 68 Bauitellen
<- Schulredder DZ
70 E. Hiller, A., Frau
E. Rabhl, , A, Meierei-VBerz
walt. (Laboe)
Hilbert, Ch., Nieter
Varjen, H., Malerei
Meyer, SG., Kim.
Springer, X., Arbeit. Erdg.
72 E.Bärmwald, J.u.W., Kohlen:
handel T.
Bärwald, F., Kohlen T.
Erdg. .

74 E. Nehls, H., NMentner
Aljen, A., Ingen. T.
76—96 Bauftellen
98 E. Geßlaff, A., Ww.
Geblaff, F., Zimmerer Erde.
Hukfeldt, I., Hausdien. 1
Placzek, W., Schiffszimmerer
Reich, R., Mar.Angeh. Erdg,
100. 102 Bauftellen
104 E. Staad, W., Gärtn, T. 2
Groth, A., Nieter
Möller, F., Rentner
Michter, W., Mar.Maat
Seifert, R., Arbeit.
Staad, W., Gärtnerei
Ströh, W., Wim.
106 E. Nathje, W., Arbeit.
(SGr.Buchmald, Kr. Bordes-
holm)
V. Henningjen, H., Zimmerer
Lobik, E., Ww. 1
Braffe, A, Frau
Sievers, E., Färber 1
Sonnenberg, M., Wmw. 2
Stuhr, X., Laborant 2
Bimmat, G., Mar. Angebh.
108 E. Wünjhmann, A. „Rentner
Wünfjhmann,. X, Maurer
Bimmy, Q., Wim.
110 E. Genjo, X., Kim.
(Schleufenftr.. 383)
V. Genich, F., Nentner
Genich jun., F., Tijchlermftr,
112 E. Stahmer, H., Zijdhler 1
Alert, O., fFın. Angeft. 1
Berendfjen, W., Straßenbahn.
Föhrding, E., Arbeit. Untg.
Sronemann, A., ETektri't
Vollitedt, F., Bote Erde.
114 E. Grönbhoff, X., Rektor
(Bärenirog 7)
V. Kuhn, O., Angelt.
Kubijh, K., Arbeit.
116 E. Baade,F.,Kanalfteur. T.
Schlüter, W., Mar.Angeh. 1
118 E Sommer, 3., Frau
Breier, K., Mar. Angeh.
Gärtner, H., Mar. Angeb.
Senff, E., Mar. Angeh.
120 E. Ortmann, €h., Schmied
Wulf, H., Schlachter 1
122 E. Wriedt, Ch., Bauarb.
Knöbel, K., Ob. Gefr.
124E.Ha8slau,R.,Werftbuchführ.
Freund, B., Manufakturwr.
126 E. Stadt Kiel }
Diege, H., Poftajfift. 1
Föriter, F., Kolonialwr. T.
Gaede, E., Kfm.
Hörmann, W., Mufik.
$ibies, W., Majchinift
<- Elendredder >
180 . "er Leutn.z3.S
WEG D., Konreltor
182 E. VBeder, X, Ingen. T.
Freund, K., Ob.Matr.Gejr.
Lagergeb. geh. 3. Elendredder
Bauftellen
140. 142 Bauftellen
144 E. Mieper, F., Gartenbau.
Buck, B., Gartenbau
Gündler, F., Funimt.
Ko, C., Beifahr.
Miecper, F., Rentner
146—168 Bauftellen
170 E. Willing, A., Landes:
Kanzleijetr. a. D |
Baajch, H., Maurer 3
Marten, E., Arbeit.
172 E. Gizas, M., Gärtner
Ragel8, X., Arbeit. Erdg.
Möwe, G., Bäder
174—200 Baustellen
202. E. Rlima, W., Stadt:
Ynfjpekt. Anm.
<- Langenrade DZ
204 eriftiert nicht
206 E. Nepenning, D., Frau
V. ODE F., Baum:
jchulen
Kieler neh FF. Repen»
ning
Qimann, V., Kranführ.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.