|
nz

(Straßenbild
zum Rnooper Weg)
erzier]
A Funafernitieg
Damperhofs
& if.
Sopftodtite,
Fr

Humboldtitr,

mittel. Seifingplag
X

Teil
S
X S
TEN A
> Sutens
*\= erg,
Annen- jr.

Iunamannftr.

: :
Schauenburger Str.
[_Aljenftr.

»
-37 E. Fricciu8, P., Dr. med.
(Bejelerallee 60) T:
Bojtelmann, A., Lehrer 2
Hader, H., Bollinipett. 1
Müller, A., Laftautobetr. T,
Sandenp, X Pol.Infpekt, 1
Völtel, F., Dr. med., Arzt T.
<- Jungfernftieg Z-
39 j. a. Yungfernitieg 2
E. Molgen, H., Zuche T.
41 E. Wabhrlih, X., Kohlen T.
(Nr. 43
Roh D., NL
wien, $ utjcher x
8 ® Aahrlih, X Kohlen T.
Wahrlich, K., Prokurift T. 1
45 E. Behnte, E., Kin. (Nr. 47)
Kahn, 6., Büroangeftellt,
obde, ©, Hausdien. 1
Schwarz, W., Kutider 2
Stephan, $., ade. Angeft. 1


Knooper Weg
E. Behnte, E., Kim..T. 1
Bauer, RN., Werkzeugiehloff. 2
Habermann, R., Frau
Schröder, D.,Schiffsing.Erdg.
< Damperhofftr. Ze
49 E. Engel, Ih., Frau T. 1
V. Engel, A., Techn. Büro
Carftens, R. E., Vertret. T.
Cornelius, G.,Prof., Stud. N.
Dau,W.,Getreidefommiff. T.2
Fielig,W.,Amtsger.RatKErdeg.
Finger, M., Dreher 4
Fröhlich, H., Bankbeanmt. T. 1
Haufchildt, (8 H.„Apothefer T.
vom Hof, H., Reg. Nat T. 4
Lüc, M., Angen. 3
Müller, &., Korb. Kpt. a. D.
Wacker, H., Dr., Rechtsaniw. T.
Schoetenfack, F., Ingen. T. 4
51 E. Yanjen,. L., Farben T.
Grebe, E., Dr., Ob.Reg.Rat
SEE Bez. Dir. ti. N. 2
Haar, E., Kim. H:
Henningjen, X; eDi0GEDE
hdlg. T.
Kanjen, L., Farben T.
Koch, A., Kim. %
Müller, A., Agent 3
Mukjow,L,Damenjhneiderin
— 9D., Kunftmaler 8
Seidenftider, S., Ob BE
Dffi3.
Weber, &. z Kfm. T.
53 Baftorat
E. Ev.:Iuth. Barochtalverb. T.
(Flämijche Str. 2a)
REDET A Dr., Baftor
55 E. Bopp, SG., Dipl. Ing. T.
Backhaus, H., Angeftellt.
Kopp, H. N., Maurer-
meifter T. El]
57 E. Qved, G., Schiffsmatler T./
Fröndt,G., Bezirtsverwalt. T.
59 ne SP 6., Dr. med.,
61 . N HCHOREE 1
<- Klopftodfir. Z
683—71 Schulhaus
E. Stadt Kiel
Reform-Realgynınaf. mit
Deutjher Oberjhule T.
Hanjen, R., Hausmitr.Erdg.
Beriadtte, I., SE
<- Humboldiftr. Z
73 eriltiert nicht
75 E. Stadt Kiel
V. Städt.Licht- u. Wafferwerke
T.
77—83 eriltierta nicht
85. 87 Schulhaus) T.
E. Stadt Kiel T.
V. Rähler, H., Hausmftr.
Städt. Handelsiehranftalt T.
<- Lejfingplaß >
89—95 eriftiert nicht
97-E. Ahrens, Ch., Holzhdl.
(Reventlouallee 4a)
Alper8, E., Proturijit T. 1
Meyer, 6. Buchhalt. Leit.
99-—L08E Moves, Ch., Holzhdl.
105 E. Cohrt,A.„Mineralwafjer=
fabrf. T.
Röpke, D., Wim. 2
Schröder, K., Ob. Maich. Mt.
107 E. Yohannfen, E., Frau 1
E. Jobannfjen,W., Eijenwr. N
Hanjen, S., Reijend.
SKanfen, A., Firhräucher.
SJanjen, WM. Wi. 3
Hinze, E., Ww. 2
Nagel, M., Ww. .
4
m:
Scharf, D., Schloffer
Schell, W., Schloffer
Betiche, E., Klempner
109 E. Kröger, A., Ww., Bäckerei
T.
Appel, F., Arbeit. 4
Bruhn, D., W. 3
Earftens, ., nn Dufit-Setdin.
Funk, KL, 8
Stoff, &, Bohrer
Krüger, R., Konftrukt.
Raufeijen, W., Ingen.

— 127 —
109 Stibbe, E., Ww. 2
<- Yahnftr, >
—<- Sutenbergftr. Z
111 E.Bellmann,SE.,Lehrerwmw.2
(Ofshaufenftr. 12)
Bahr, W., Bankbeamt. I
Bellmann,$ sSenern a
Ynijpekt.
Brotfabrit Billa, Filiale
Hamann, Gaardener Meierei
Sendrejen, E., Innenarchiteft
Kaa; Q., mw. 1
Klimpel,S.E.,Lagerverwalt. 4
Köpfe, I, Rentner 2
Beterjen, B., Schloffer
— M., Gemüje
NRheder, E., Win. 8
Siebers, Hildegard, Konfitür.
Straßburg, HS. Han. Angeftellt.
Tand, H., Zimmerer 2
Tanneberger, D., Fahrräder
Tensfeldt, SG., Frijeur
113 E. Bendorf, X., Straßenb.=
Führ. (Sophienblatt “m
Baajch, E., Ww.
Doje, A., "ww.
Drews, &., Drogiit Krdg.
Heurich, M., Rentner 2
Klüe, E., Kim. 2
Wa M., a a 2
Kreußfeldt, TR m. Kontortit.
Kuhlmann, W., Tijhler 4
Kulide, H., Schneider 1
— ß., Kim. 1
Mänz, Se Marineangeh.
Wr „ Schloffer S
Bilde “ Ang. ) Leutn.a. e
115 E Scwenn, %., Dr. med 3
Sun Fr., Bolljekr, 4
Hildebrandt, Zh., Lehrerin 3
Krull, W., Kolonialwr T.
Wöhlde, H., Rentner $
115a E. Molken, D., Kim. T.
(Iungfernitieg 2)
V. Hamer, E., Schuhmmftr,
Gahde, Kaula, Gajtw. T.
Dahm, B., Mun.-Arbeit. 1
Dibbern,X., Schweißer Erdg,
Grotrian, &., Ww. 2
Hanfjen, Chr., Fuhrgejch. T.
SYohns, W., Ob.Majch. Mt. 4
Laar8, G., Schneidermiterin.
— 9. Ynvalide 2
Quftichußrevier VIII
Schreep, E., Yuftizangeft. 3
Strucmann, E., Kim. 4
<- Annenftr. DZ
115b E. Stadt Kiel
Thun, K., Bademftr.
Sandfuchs, F., Benfionär
Städt. Boltsbad II
117 E. Schmidt, H., Eigentüm.
(Habsburger Ring 2)
Berlin, F., Feldiweb.
Lil, W., Hotelportier 8
Meimte,G.,Kontrolleur Erdg,
Mienkus,H,Sparkafjenangeft.
Schrader, H., Stadtangeft. 1
Stegelmann, H.,Feuermwehrm.
Stod, E., Makler T.
Wyluda, W., Lehrer 1
119 eriitiert nicht
121 E. Stadt Kiel
V. Niclas, H., Stabdtaffift.
Hering, E., Weber Untg.
Vojchag, E., Heizer 1
Richter, Ch., Rentner X
Schmidt, M., Wiv. 2
Weidel, E., Werkzeugausgeb.
123 E. Majhmann’ihde Erben
V. Bein, F„ Glajermftz. T.
Bahr, F.,Wirtjchafterin Erdg,
Grabbert,R.,Schlachtermftr.1
Heinrich, W., Bauarb.
Kühl, Chr., Handel&vertret. 1
Lug, H., Kolonialwr.
RC S., Arbeit. 2
Nöhr, E., Frau
Schmur, $., GEleftrotechn. H. z
Steffenjen, H., Ww.
Wätjen, D., Mebtrin.
<= Qindenftr. >


Kuvoper Weg
125 E. Mitjcher, F., Gaftıw.
Braune, F., Ingen.
Hüttig, E., Stadt. Inip.i.R. 1
Sanfen, I., Nentner 8
Meyer, W., Ingen. 2
Nolting, H., Vortier 3
Pagel8, K., Wächter 4
Ritjher, W., SoOnellaftverk.
Schumacher, E., Ww. 4
127E.Wofjchet,KXohann, Direktor
a
V. Wojchet, X., Schneider:
mite. 1
Bodmeyer, D., Ww. Erdg.
Brandt, E., Heizer
Bujch, ., ww.
@w05d3, Ob. FT ICHE Mi. £
Schneider, E.,
129 E. Kaczensti, a “Gaftıo. ;
(Lübeder Chauffee‘ 11)
Böttcher, H., Mufik. 3
Cordes, F., Rentner 1
Haubner, W., Schlofier 4
Hofmann, P., Brauereiarb, 3
Holzhauer, B., Reinmachfr. 4
Momjen, H., Rentner Erdg.
Rafch, N., Arbeit. 1
v. Refkowsti, A., Rentnerin 2
Schmidt, R., Regiftrator 2
Waligora, H., Drogerie T.
<- Schauenburgerfir. Ze
131 E. Fürft, AW., Schlachtermftr.
Bielenberg, P., Rentner 3
Biffau, X., Kraftwgführ. 2
Finke, H., Rentner
Fürst, R., Schlachter Erdg,
Klofe, W,, Straßenb.=
X Kontrolleur
Schulg, G., Ynvalide
Thiede, L., Heimarbtrin. 3
133 E. Böhlt, M., Frau
(Kirchhofallee. 65)
V. Buftorf, W., Rentner 1
Büchl, X., Bootsm. 2
Srothkopp, £., Buchhalt. 3
Magen, O., Spediteur T.
Rilarsti, K., Wem.
Reimer, H., Ww. Erdg.
Schmidt, F., Maid.
Schlofferei .
Tapper, I., Prediger 2
1388 E. N £., Ww. Erde.
Woraham, A. „ Arbeit. Erde
Band, D., Frau
Beder, SB, Korbm. Unter
Carljen, &., eurer; 4
v. Elm, F., W
Sude,M., Dreher H.
Hartmann,W., Tapezier. H.4
Hinz, H., Bohrer H. Erde.
Sürgens, D., Arbeit. Untg.
Kühler, E., Ww. H. Erdg,
— Y., Benfionär 2
AKloth, M., Ww. 8
Köhler, E., Frau
Miers, © N NE H.1
Rarbit, U fm.
NRichter, Al, Stadtangeft. 1
Roßmann, "9, Frau
Seemann, F.Maurerpol.H.1
Siemjen, E., Schiffbauer 4
Trimpf, W., Arbeit. H. 2
Wamjer, E., Maurer, H.3
Willprecht, H., Kellner
Wüftenberg, N Ww. HK. 1
135 E. Schüler, W., Kim.
(Bejelerallee 41)
Grieje, O., Angeftellt. 1
SEN & Wichmann, Kohlen
Schulze, G., Dachdekmitr. T.
AT E. Brojell, A., TO
De W., MW.
H—Db
Bund, K , Ynvalide w: 8
Füicher, &, Verw.:Sefr. %
Görken, I, Schloffer
Wrube, Lijolermite. H. $
Günther, I., Kutfcher Erdg.
Hanien, P., Maler 4
Have, A., Urbeit. H. 2
Senfen, B., Arbeit. 1
Feb, E., Wov. 1
Krüger, H., Tijchlermftr. 2
Maaß, E., Arbeit, H. 4
Neugebauer, A., Schloffer H.
ARE

N VA
10. zeit
137 Nitjh, DO., Arbeit. H. 2
eins, X. Zimmerer H.Erdg,
Rutiche, F., RNeinmachefrau 3
Schaffner, H., Mufit. H.Erdg.
Schemel, A., Ww. H. 1
Schlüter, W., Arbeit. 2
139 j. a. Aljenftr, 1 1
E. Brügmann, W., Rentner 1
Brügmann, F., Yuft. Ynfpekt, 1
— Margarethe, Zahntechnik,
YJjohannjen, X., Lehrer i. RN.
Klindt, E., Elektrik. 4
Nodhr, F., fm. Angelt. 2
Schneider, E., Bankbeamt.
Noeske,G,Mar.Ob.Werkmfitr.
Ramwlowsti, A., Steuerinjpefkt.
Sechaje, €., Ww. 2
— F., Wächter 2
Sievers, I., Stadtangeft. 2
An ®., O6. BeihtinoNg
— Baula, Boftbetr.Angeft. S
<- Aljenftr. Ze
141E. Run D-
1844, e. %
Huch, A, Kaffierer
Staaf, D., Wiv.
143 E. Kieler Männer-Turn-
verein v. 1844, e. V. T.
(Yahnftr, 8a)
Sportplaß
145 E. Stadt Kiel
‚Wegner, E., Reichsangeft. 1
147. E.. Burmetiter, D., Ingen.
(Berlin)
V. Gramm, £., VBerwalt,
(Weißenburgftr. 11)
Krauße, M., Steuerinjpett,
Lembtke, R., Rentner 8
Möller, ee Malerm{txz. 1
Schütt, W., WW. 2
Vogt, H., Ungeftellt. 4
149 E. Zheede, F., Privatier
Brods, X. E., Baugefch. H.
Burmeifter, W., Schmied 4
Chriftianjen, Ch., Kanzlei=
vorfteh. 1
Howe, F., Plätterin 2
Krüger, K,, Leutn. 3. S. a. D.
Lajjen, X., Bootsfteuerer 4
Magnuffen, F., Buchdrud. 2
Marjchner,E., Schneidermftr,
Meß, M., Näherin Erdg.
Möller, M., Malerei HH:
MRoggenjack, Chr., Töpferei H.
Runde, W., Verforg. Univ.
151€ Witt, W., Kfm.
(Blodsberg 5)
Brauch, H., Ob. Funimaat
Egger8, OH., Rentner 4
Kock, A., Kraftw.Führ. 2
Kugellis, © En ES
Qaas, H., Ww.
Reigbert, M., Wo. 3
Schmuldt, A., Di 8
Schmüß, 60, 2
Thierfelder, € 7 Cchlleh X
Benfer, M., Wi. 4
151a E. Qafferenz, E€., Stadt-
angeft.
Baudach, F., Schmied 2
Depri, R., Penfionär 8
Doje, A., Schloffer 38
— F., Rentner 1
GSojch, W., Bauarbeit. 1
Krämer, W.,Materialverwalt.
Feldweb.
eterich, K., Laborant 4
Puijch, F., Schloffer x
Schönwerth, Th. Mar.Feldw.
Witt, O., Unteroffiz.d. Mar. 1
153 E. Haß, W., Mentner 1
Behrend A., Rentner 1
Dreier, W., Wow.
Hoidis, M., Rentnerin
Rellermann, W., 8} fm.
Kunz, R., Vertret. Erdg.
Bauftian, ©., EC
Broich, Q., Frl.
Math, A., fm. Angeft. $
Siemfen, ., MilcdhHhdig. T.
Weiß, FF. ohrradhdlg. HE.
<- Wail tr. >
155 eriftiert nicht
DNRr
{a
A
A EN St OA

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.