69 E.
Technik.
— GE, Nieter
85 Bauftelle
trolleur

W., Wo.
Hinzmann,
Langmat,
SE. Mir,
ausgeber
.„„ Landm.
12 Bauftelle
fOhmied
lüber, M., W
—%., D
Q., Dreher
— W., Dreher
Ruß,
Sied, 8, B
Welter, A., Wo.

Sieg, U, Arbeit.
Weftphal,
E Rode
8geb.
Bruhn, E., Arbeit,

’63, 65 Bauftellen
67 E. Müller, X. C. O., Ob.
Hungen. T. 2956
Molitor, W. D. M.,
Erd
Will, F., Schiffbauer
71 E. Harbers, F. H. G., Ob.
Reg. Baujekr.
Maaß, I., Arbeit.
Sell, %., Monteur
78 E. Mettiher, X. NR. F.
Prokurijt T, 327 Erde.
75—81 Bauftellen
83 E. Yanz, E., Ynvalide 1
Yanz, A, Arbeit.
87 E. Lajchewsti, A., Arbeit.
Hanmmerfhmidt, R., Konz
3
Hergefell, E., Steuerjetr. 2
Rechte Seite
2 E. Plambed’jhe Erben
V. Plambed, B., Wim. Erdg.
Buchner, -I., Schloffer Erde,
Hagedorn, I., Arbeit.
Hobmeier, S., Arbeit.
4 E. Wiltens‘jdhe Erben
V. Wiltens, D., Räucherei
(Mathildenfir. 14)
Göttfh, Zb., Ww.
— ., Nietenwärmer
Gtrabowsty, A., Nieter
— €, Schiffb.
A, Arbeit. Erde,
M., Stellm. Erdg,
3. D., Tabathdl.
Tiedemann, O., Werkzeug:
Erdg,
SE.Baumann, 3., F., Eijendreb.
Schütt, W., Nieter e
<- Schufterbrüde
10 E Diedrihjen, F. H., Höter
Diedrichjen, C., Altenteilerin
Runge, A., Rentner
Vent, B., Seemann
14 E. Diedrichjen, F. G.,
Höfer (Nr. 10)
Blum, A., Schneider Erde,
— B., Kontoriftin
Fenner, W., Maler
Kaegebein, E., Stellm.
Klein, Ch., Kalfulator
Möller, %., Takler
Nolte, E., Cleftromont.
Oberneft, B., Dreher
Schnoor, E., fm. Angeft. 2
16 E, Diedrichjen, R., Reffel=
Erdg.
Diedrichjen, K., Kfm. Erde,
Roc, R., Schmied
' Schüler, H., Buchhalt.
Tehrer 3
Sellmann, W., Schloffer 3
162 E- Diedeiwien, I, Schi: | Spmmr S- Kontroll. 3
3immerer (Jr. 10) Weber, W., lafermitz.
en 5 len le T. 58381
anieljen, F., Arbeit.
Roc, W., Bootsb. Werner, B., Nett. 1
Nohr, H., Dreher
18 E. Sied, %. 3. F., Müller
Grimm, W., Angeft. Erde.
m.
Rreukfelbt, B., Arbeit.
Nohr, W., Arbeit. .
A €, Kontoriftin 1
— M., Kaffiererin
R., Schloffer
1 Sichert, I., Lehrerin 3
— Y., A, 8
AWieczoref, A., Wim 3
x
Dcehg.
2
1
20 E. Sied, F..C. Ch., Arbeit.
LBilahn, Th., Frau Erde,
— U., Schiffszimmer.
$., Schiffb.
AN. F. E., Arbeit,
Death W., Material:
el
2
Schanzenweg
(Stadtteil Holtenau)
orter Schanzen
(Unbebaut)

1| Sarnhorftftraße
Graf Gerhard Koh. David
bon Scharnhorft, preuß. General
geb. 11.11. 1755 ‚geft. 28, 6.1818
<- Cömarchftr. Z
1% Linke Seite
S —<- Blücherplag. >
1—5 eriftiert nicht
1|7 E. Dahlmann, €, Wo.
3 (Befelerallee 53)
Dethlefjen, R., Ob.Bootsm.
Frante, R., Dr, Mar.
Unterrichtsleit. 1
Groth, A., Handigsgeb. Erdg.
Jacobi, M., Dr. rer. pol. 2
T Micolayfen, N., Mitteljchul-
1 Cr M., Ww.
2/9 E Door, 6. & W., Tapez. 1
V. Door, F., Tapez. T. 67
Böhrnjen, M., Frau T.
Bothmann, T., Studienaffeff.
Bud, A., Priv.Lehrerin 2
DHaejeler, E., fm. Angeftellt.
Ber emcum, 6, Ob. Dedoffiz.
a. D. .
Hoffmann, E., Gejhajee he
E. Ball, G., Keffeljhmied 1
Dad W., Eijenb. Betr...
it,
Biel, A., Ynvalide Erde
Bode, W., Kf
Benannt nach den, Friedrichs:
<- Dänijdhenhagener Str, >

Wriedt, Ch., Privatier
meifter (Kronshagen)
Linn, O., Kim. T. 1098
Rapp, E., Ob. Dedoffiz.
Rißmann, R., Ob. Steue:
jefretär
Staa, E., Lehrer
6 E. Meuter’ihe Erben
Wilmann, F., We.
Wolf, E., Hın. Angeftellt.
aubißer, R., Mitglied d.| — M., Wi.
St Orchefters Ye 2] Magel, G., Lehrerin 1
BaubiHer-Liebetrau, Ella, | Odlerid, H., Dipl. Ingen.
Klavier-Unterr. Bullmer, A, Ob. Poftfetr. 1
8 E. Bergmann, €, Ingen.| Ramm, O., Frau 1
(Xigeberg) Ratiny, E., Wo. 3
V. Godenjhweger, F., Schlör, O., Lehrer 8
Schneidermftr, Erde. Schwende, E., Ingen. 2
8.
Baumbach, E., Bol. Ltnt.
Comber, F., Schreiber 3
Dittmann, D., Wo. 3
Glawe, E., Kim. 8
Godenjdhweger, F., Schneider
Hönffon, B., Vermieterin 1
Meyer, I, Frau T. 4916 3
Pojaujes, I., Student 1
Miis, Chr., Rechtsanw. 1
Nobhr, E., Kanzl. Sekr. a.D.2
Waßmuth, A., Ww. Erde.
10 E. Schroceter, E.,, Meierijt
(Nr. 12)
V. Sosmann, €, Berwalt.
(S®utenbergftr. 20)
Ahrens, E., Wi. 1
Befjer, Chr., Gejdh.Reifjend. 1
Chriftianjen, W., Raftor 1
Diege, W., Kım

m. 8
Mertens, B., Bootsnm. a. D.
Bederjen, H., Wiv. 2
— ., Bantbeamt.
X 3
Dreyer, W., Drogift 2
Milbrad, E., Aw. Erde.

2
Veterfen, K., Ob.Steuerjekr,
Scharfenberg, H., Bote 3
Stempel, X., Gejchäftsführ,

Müller, R., Kim. 4
Schüler, O., Schloffermftr. 2
Stammer, Marte, Konfitüren
4 E. Staad, A. Ch.T., Zimmer:
, Dorfch,H., Verw. Ob. Ser. 3
VBaude, A., Bolontärin Krdg.
V. Haus: und Grundeigen:
©
Bod, Ch., Wi,
2 — G., Priv. Lehrerin
re: Beamter
RER I00 (Bolten: | — 9%, Neivatiere Erde
led, R., Filialleiterin Erdg. OU E hat :
— W., Wo, Erdg. | Jehder, A, WW. 2
Behie, B, Dipl. Ingen. 1 Tiedemann, €, Ww 2
Leiöner, O,, Kapitänleutn. Dr 3
a Ob. Stabtjefretär 2 | 18 EU, Ze 2
ig, I, Kl } %
zu EM En Ser i He r Stubienrat $
Dellerking, F., Tapezier: td, ©, Frau
HEIftEE I 3 Durow, E., Bürogebh. 1
2 AO St Ob. De
rüger, F., Kontoriftin e
M., W Er

<- Yordi{ir. DZ
20 eriftiert nicht
22 Werkftatt
Setretär (Yorekftr. 10)
24 E. Öroffer, X., Mar.Stabs-
aM a. D. (Wehden=
weg

Majcdh, B., Revijor
Bamwlatk, ., Maichinenfhlo:
Reinde, B., Vertret.
Tietje,. I, Bütroangeftellt. 1
26 E. Bopp, W., Leutn. &
S. a. D
Baus, D., Ww.
Bodenhagen, R., Lehrer
Huebhner, M., Kfn,
E. Appelrath, W., Yuft. Ob.
V. Seeliger, $., Schifföführ. 3
Bock, M., Ww. Erdg,
Dohie, A, Wi. Erde,
— D., Frijeur Erdg.,
Öroße, $., Mufiker 2
Henfchke, X, Motorenjchloff.
Lampe, O., Reifend. T. 5155
Erdg.
Pogge, F., Schlachtermftr.
T. 4538 Er
de,
Sebaftian, R., Frifeurin 1
Walter, A., Zigarren Erdg,
Dürft, U, Wi. — Erde. | 1° ae Sn (alte
0 GOES dal Be V. Möller, D., Kfm.
au , 3, Lehrer Schneider.
ünd, F., Reg. Baumftr, EHEN SehneiDen
8 Griesbach, W., Pro
1| int, Tot. Spt. Wacht
Böttcher, F., Gemwertichfts,
Czombera, A., Staatsbeamt.
Dewald, R., Bankbeamtin 1
Frever, Elje, Pub Erdg.
Hüttmann, F., Wo, Erdg.
1
ff.
3
1. A A
24 E. Ruhberg, C., Buchhalt. | 13—23 Bauftellen 10 Weftermann, A, Seeoffiz.1 | 26 Lobhftöter, B., Im. dr Ka f %
Ruhberg, X., Wi. Krdg. | 25 E. Scheel, X, Bauunter: AWieje, E., Schriftfeg. Erde. Nüßel, M., Schriftftele SG
Erdg. | 26—82 Bauftellen nehm. (RKeijtftr. 1) 12 E. Bidel, U, Zöpfermiir. | Sydow, O., Ob. Ded“ 6
34 E. Voß, W., VBootsb.Krdg, Dohm, F., Telegr.Wiftit. 3 (Holtenauer Str. 73) Dffizier a. D. X
Srauftein, A., Arbeit. X — Q., Ob.Verw.Selkt: , 3 Beekink, A, Arbtrin. 3 Wefiel, N., Stadtaflilt WR
Schröder, F., Wächter Erde. Find, F., Frau 2 Berg, B., Aw, 4|28 E, Seffte, M. F. Thal DR
Voß, W., Seemann Erde. Hoders, B., Arbtrin: 1! BBerneide, R., Lehrer 4 Vollzieh. Beamt. (00 8
Erdg, | 36—40 Bauftellen . Maiß, D., Kfın. 1| Gonrad, H., Tiefbauunter- 3ollernring 88) 4 |
42 E. Kroll, R., Meiereibej. Rathmann, M., Jugend: nehmer T, 5809 2 V. Bertus, &., Benfo ag, A
1 Krüger, O., Kutfcher Erde. Fürforgerin 2 Holz, S., Ww.. 3 Lucas, €, Kellner My
44—54 Bauftellen Rogge, W., Seemann 1 Löchmann, RK., Lehrer 3 Maier, X%., Landesfelr- Ka
56 E. Borchardt, H., Handelsm. Schwab, E., Heizer Erde, NMogkus, R., Ingen. 1 Vertus, Ch., Telegr. Bed %
58 E. Nitjchel, F. NM. R., Stoltmann, A, Schranfken= Polmann, E., Verkäufer 2 Aifiitentin Erd. | 6
Verw.ObInjpekt. a. D. iOließer 4 NCv65;, B., Fußb. Train. 1 — M., Gärtner Sl N
Erde. (Nr. 60 Weithäusler, O., Obfthändl. Schroeter, E., Meieriit Molfs, X, Lehrer k %
1/60 E Bitjdel, F. N. N. <- Reiftitz. > T, ‚2222 8. | Sternberg, R., Gehter 1 7E
Verw.Ob.Injpekt. a. D. X Zhau, Emma, Kokonialtwr. Wehrend, RB. Maichinehb) E
Baumgart, W., Yufjtizobfekr. —<- Bülowftr. T. 6510 KErdg. | Wildegans, W., Handeln 6
62 E. Vijhel, F.R.R., Verw. <- Csmarchitr., Z Vollbehr, Chr., Indvalide bertret. T. 5011 R
Db.Injp. a. D. (Nr. 60) —<- Bilbotollz. > Beitner, F., Angeftellt.
Bojchen, F., Arbeit. Erdg. Rechte Seite va 30 E, Meyer, H., Kfm. Yg
Gloe, D., Ww. Erde‘, 14 E. Alp, B., Gofbefiher (ESmarchftr. 66)
Hagedorn, I., Wi. Erdg, | 2 geb. 3. Esmarchfir. 46 (Brodersdorf) V. Xöhnte, O., Bol. Op uf
— ®R., Arbeit. Erde, Hoffmann, A. L. W,, V. Graf, I, Www. 2 Wachtmftr.
Lüth, G., Ww. 1 au Erde. | MUrp, 9. techn. Reg. Ob. Borrmann, E., Ob. DE y
Nitjhmann, K., Zimmer. bon Baubdijfin, Graf W., Hngenieur 3 offizier a. D. }
Quadfafjel, H., Händler Angejtellt, 1| Draeunig, E, Ingen. 1 Göpner, E, Klempner ;
Tiedemann, E., Wi. Beder, SS. Lin. (X.)a. D. 3 Hayac, I, Mar. Stabs: T. 4074 A
64—80 Bauftellen Günther, S, Bol.Ob.Ltnt.3 zahlmftr. 8 Howe,B., Db.Dedoffiz.4D4
82 E. Rrohniche Erben Hofmann, D., Kupferihmich | Yfländer, U. Mechanifer 1| Koreit, DW. Afın. -T. 402
(Schönberger Str. 13) Soft, D., Kim. Erdg. | Jung, ©., Steuerinjpett.. 1 Kähler, R., Schloffer En
1 V. robhn, 6., We. ‚Erdg, | Rüder, E., Eijenb. Berwalt. Kuphal, M., Frau 8 Martin, FE, Majch. Wil
1 Ludwig, Ih., Mont. Knjpekt. _ nfpektor 1 Niemann, L,, ip. 2 Pump, R., Stellmadhetn 5
Schent, F., Rentner 2 U Ken. Sat A N Db.Dedoffi an
1 <- Feldmart > hing, ©., Ingen,
Neiß, M., Augen. f
Sander, F., Kfm...
Severin, &., Schriftieh }
82 geb. 3. Bülowftr. ai

E. Lorenzen, OD. I. A
V. Lorenzen, £., Sr 49
Ser. (Am Wohld ed
Bublit,G., Ob. Dedofflagg
Herres, W., Schloffer

* EIER | DER EE | GAR

Maßen, 3, Diejelwärk,
Nogens, B., Arbeit. Erd&
Erds ER

— Ch. dw. Erg
Tönjes, %., Majchinift
Uhlmann, 3, Mar. Dd- S
Ss

Mat. Verw. a. D.
—<- Bülowftr. ZrSchafiftrafe .
Samuel Schaf, Stifter
Schaß‘jhen Univerfitäts- 9
bendiums, geft. 1675
—<- Kirchhofallee Zr
Linke Seite
1 E Qüthde, €, F. L. I
Töpfermftr. (Muhlius*
ftraße 77a) 9
Berry, L., Pflegerin
Ianffen, Hermine, Korlel*
Koch, O:, Handelsm.
NRönnau,R., Eijenb.Beal
3 E. Beyer, R., Schlachter;
Mmeifter (KL. Kuhberg
Fahrenfrog, CE. Ww.
— $., Reijender
look, H., Ob. Setr.
NE a STE
SE DEROR RE ET RD DEE m]
a

Lange, B., Ob. Buchhalt * f S
ee N Bol. Ob. N
achtmftr. a
en Telegr.Gebilfin T ®
— D., Wo. Se
Rendler, €, Siedemfit. Z =
Schaper, I., Wow. 1 6
Steen, R., Tijchle Erd.
Torlop, H., Sonfirutt. Pa & 6
— M., Dekovateurin Erde, $
— M., Handlasgeh. Erde PR
— M., Ww. Si
Wulf, ©., Meiereibef. Erd Si
5 E, Prüfer, A, Frau 8
Bahr, A, Frau
Carftens, O., Arbeit. Ri
Cajper, E., Majchiniit


2
8
Fedderfen, A., Arbeit.
Fiden, H., Schneider
Flade, A, Kutjcher

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.