1. Teil
14 E. Ro, G., Techn. Ob.
Stadtfjetr.
16 E. Strumwe, 6. NM, Rektor
(Xheodor Storm-Str. 6)
V. Strume, Ch., Lehrerin 2
Cohrt, I, Konrektor 2
Orthmann, W., Gymnaj.
Mufiklehr. *
Schmidt, K., Stud.Affeff.
Strumwe, M., Lehrerin
18 E. Hanjen, ©. F., Mektor
Hanjen, Alfred, Verw. Seh.
— Mug., Lehramtsbewerber
— Q., Lehrer
Hoffmann, A., Sprach:
Tehrerin
— F., Mitteljhulvettor 1
— F., Profefjor
Schneefloth, F:, Haushälterin
Staebhner, I, Oberfteuer:
infpeftor 2
20 E. von Hofe, I. Ch. F.,
Lehrer 1
Andrefjen, . F., cand. med.
vet.
— M., Gew.Schuldirett.
Sucht, Iuft.Injpektor 2
Scheel, M., Wiv. 2
22 E. Schlie, H. N. E., Lehrer
Lohfert, Juft.Infpeitor 2
— $., stud. chem. 2
Baulfen, A, Konrettor 1
Schlie, A., Hilfshuchhalterin
— 6., Bildhauer
24 E. Septhin, X. Ch., Konz
reftor 1. MR.
Matthiefjen, K., Mitteljhull.
MNeeljen, E., Wim.
Rejühr, R., Noftinjpektor 1
26 E. Broderjen, DO. N. M.,
Konrektor a. D.
Klein, E., techn. Kfm. +
= Ye Ob. Telegr.Sefret.
a. D.
Be SF Archit. Prof.
28 E. Hajenbein, E., Gewerbe
Dberlehrer e
Hoffmann, F., Mitteljhul=
lehrer 2
Miders, G., Lehrer ‚1
— 6., Lehramtstandidatin
<- Kronshagener Weg DZ
Geibelplag
Emanuel Seibel,
Dichter
geb. 17. 10. 1815, geft. 6. 4. 1883
—<- Hohenzollernring
1 Bauftelle
2 E. Jochimjen, E., Frau 2
Bartichat, Ch., Dipl. Land
wirt X
— 3, Ob. Poftfekr,
Caritenjen, F., Ob. Voft:
jefretär
— R., Student
; ochimfjen, ., Kapitän. 2
8 Aa $. D., Rektor
a. D. 1
Blund, H., Lehrer 2
SGempp,. €. D., Landger.
Rat
4 E. Schübder, F., Frau (Flens-
burg)
V. Desler, C., Handelsm.
Bredenbek, H., Kim.
Franke, F., Dipl.Ing.
Sojch, E., Lehrer
Groß, O., Seemann
Horn, H., Leutn.
SIeffen, K., Student
— £., Studentin
— SIeffen, 8, Wo.
Lauterbach, M., Frau
Meyer, M., Tel.Betr.Aiji
ftentin
Beterjen, E., Ww.
Thomfjen, Verw.Injpektor
Untermwagner, A., Schneider
<- Geibelallee
5 E. Unterhorjt, E., Lehrer
Adler, H., Majchinenb. 1
Greng, N., Kim, T. 1097 1
Staad, D., Lehrer 2


© DN N N NN
w
oo

Geibelallee
6 E. Hoff, F., Lehrer
TFöge, H., E., Ingen. 1
Hinkelmann, M., Wmw. 1
LZam8, L., Konrefktor 2
7 E. Qeejfemann, S., Ron:
reftor
Krayenhagen, I., Rentnerin1
Langhans, B., Gefchäfts:
führer
Leejemann, SG., Kfm.
— %., Kontoriftin
Schwerdtfeger, K., Bür
vorfteher
E. Crichjen, E., Frau
Bruhn, A, Frl.
— M., Lehrerin a. D.
Ericdhjen, X., Lehrerin
— X., Lehrer a. D.
Kröger, L., Landwirtjchaft)
Beamter
— Q., Lehrer a. D.
9 E, Ahrens, M., Prokurift
10 E. Hoppe, G., Lehrer 2
Kurge, P., Bol.Hauptm. a.D.
Lüthje, K., Lehrer
11 E. Hennings, H., Konrelt.
Böge, M., Lehrerin
Obhrt, A, Wiv. 1
Scheunemann, Boftrat 1
Schmalmad, A., Lehrerin 2
12 E. Vollitedt, K., Lehrer
Loeptin, R., Ob.Voftjefr. 1
Spring, W., Rechnungsrev. 2
Vollitedbt, H., Student
13 E. Behnde, M., Lehrer 2
a A. EAU
— U., Wo.
Gloy, A, Stud.Rat a. D.
— $., Bürogeh.
<- Hohenzollernring
%
HDD

Geldbeutel
(Stadtteil Neumübhlen-
Dietrichsdorf)
Früher Kühl’8 Geldbeutel, eine
Koppel, welde als Holzitapel-
hlaß diente und von dem der
Delmüller, Kühl 1805 das in
Oppendorf gefhlagene Holz mit
großem Gewinn nach auswärts
verkaufte.
<- Celberg DZ
Linie Seite
1 E. Howaldtswerke AG.
Dohje, O., Krim, Affift.
Göttih, X, Bohrer
Hanjen, H., Nieter
Hinterkopf, I., Schnied
Klüver, D., Wim.
Lorenzen, A., Ww.
Michelien, X., Schmied 2
Schnoor, W., Arbeit.
Schweia, X., Schloffer 2
Vollitedt, Ch., Arbeit.
Rechte Seite
Grundstück geh. 3. Bergftr. 14
<- Feldmart DZ
© Q—-

Selertitraße
Chriftian Fürchtegott Gellert,
Dichter,
geb. 4.7.1715 geft. 18. 12.1769
<-Haffeldiefsdammer Weg >
Linke Seite
Gärten
—<- Baftrowftr.
Bauftellen
<- Paul Flemming-Str. >
33. 35 Neubau
E. Maßen, Ingen. (Winter:
bhefer Weg 20)
E. Singelmann, Vertreter
(Rircdhhofallee 72)
Hennig, E., Schiffsingen.
37—59 Gärten
AG.

7
Rechte Seite
Sartenland
Kornbranntweinbrennerei
geh. 3. Haffeldietsdbammer
Weg 49. 41
Srundjtüc d. Stadtmiff. (61)
E. Stadt Kiel
V. Rieler Stadtmiff. T. 1410
Frauenarbeitsftätte T, 1410
Kieler Brodenhaus T. 2012
Obdachlojen-Af{yl T. 1943
Lewerenz, M., Helferin H.
Meyer, H., Diakon H.
Bauftellen
Neubau
28 E. Vollitedt, RN., Landes:
DOberinjpefkt.
30 E. Ehlers, W., Landesinjp.
Dölling, R., Verwalt.Setr.
32 E. Agricola, D., Landesinip.
34. 36 Neubauten
38 E. Rudolf, K., Malermftr.
Xhode, A., Dr. phil. 1
Gärten
<- Schüßenpart
<- Schüßenwall De


Georg. Pfingiten-
Straße
(Stadtteil Gaarden-Oft)
Georg Wilhelm Pfingften, Prof.
Begründer d. Taubftummenfür:
jorge in Schleswig-Holftein,
geb. 3. 5, 1746 in ßiel,
geft. 1827 in Schle&wig.
<- Kaijerfir. DZ
Linke Seite
21 E. Fijdher, F.D., Tijchlermftr.
(Iungfernitieg 38)
V. Baproth, W., Majchinenb.
Edler, H., Rentner 3
Fijdher, A., Mar.Sefr. 2
Öreen, S., Stoßer 1
Lau, A., Ww.
Merjch, H., Vertreter 4
— O., Verkäuferin 4
— ß., Dreher 4
Morig, K., Arbeit. 1
Baproth, A., Konftrutt. 2
Priegann, O., Monteur
Nönide, H., Tijchlermftr. #3
Schönmwandt, H., Kupferfhm.
Strobhforb, H., Wi. 4
Studt, K., Tijchlermftr.
Bauftellen
<- Reeperbahn <-

SGeorgftraße
(Stadtteil Neumüblen-
Dietrichsborf)
Nach dem Begründer der
‚Homwaldtsmwerfe, Kommerzienrat
Georg Howaldt, benannt
—<- Möndeberger Chauffee
Linke Seite
1. 3 Bauftellen
5 E. Andres, H., Wächter
Hagelftein, F., Dreher
Richter, B., Aw.
7 E. VPlambedk, G., Dreher
9.E. Boller, M., Ww.
11 E. Zräger, N., Maler
13 E. Yörgenfen, A., Lofomot.
Führer
15 E, Rairies, M., Werkmftr.
RairiesS, A, Schloffer
17. E. Lade, E., Schifib.
Lade, W., Bürogehilfin
19 E. Qühr, O., Arbeiter
21 E. Röfter, AW., Werkmftr.
Köfter, R., Schifb.
3 E. Lange, W., Schiffäzim.
25 E. Mied, H., Arbeit.
Rick, W., Modelltijchl.
27 E. Ahrens, F., Boots:
fteuerer


29 E. Filed, L. L., Wow.
Flle, M.. Plätterin
— W., Schloffer
31 E. Tiedje, E., Mafchinenb.
Balla, F., Arbeit.
— W., Nätterin
38 E, Nönfeldt, D.Ch.H., Arbeit.
Rönfeldt, Emma, Zigarren
35 E. Grimm, ©. Q., Arbeit.
37 E. Vanjelow, N. F. O.,
Kranführer
Vanfjelow, W., Tijchler
39 E. Stollbohm, ©., Arbeit,
41 E. Rröger, H., Arbeit.
43 E. Gamm, €, Ynvalide
Samm, S., Rangier.
45 E. 3elasfowsti, R., Klempn.
47 E. Lippte, S., Arbeit.
49 E. Wagner, EC. F., Hilfs:
arbeiter
51 E. Bauer, H., Arbeiter
53 E. Brutloff, RX. G., Hobler
55 E. Rofenfeldb, A. F.,
Majcdhinenb..
57 E. Schulz, ©. A. W.,
Mar. Werfführer
59 E, Wiehnroth, E., Arbeit.
Wiechnroth, H., Schiffb.
61 E, Math, D., Arbeit.
Sage, W., Bäder
63 E. Chmien, E., Arbeit.
EChmjen, W., Bäcker
Rechte Seite
2, 4 Bauftellen
6 E. Gamm, E., Arbeiter
Samm, &%., Arbeiter
8 E. Sell, 6., A, F., Dreher
Sell, W., Arbeiter,
10 E, Qafreng, W. F., Arbeiter
Lafreng, W., Arbeit.
12 E. Hoejh, W. H. M.,
Dreher
14 E. Bruhn, Chr. S.,
Schifszimmerm.
Bruhn, A, Stenotypiftin
— 3. Sandmann
16 E. Stig, R., Dreher
Stich, €E., Schiffb.
— 8, Schifsichloffer
18 E, Te Mel ©. D., Unter:
mtr.
20 E. Meier, €, Schiffb.
Meier, B., Dreher
22 E. Dibbern, H. Ch. K.,
Dibbern, E., Plätterin
— O., Dreher
24 E. Feldten, F., Arbeiter
26 E. Rlupp, ©. W., Arbeit.
Klupp,' $., Schloffer
28 Fan N. DD.
ubhm.
30 E. Harder, H., Arbeiter
32 E. Rlemm, €. D., Wo.
34 E. Behrens,G.H.,Untermftr.
Behrens, H., Elektriker
36 E. Lüht, OH. A. F., Indalide
Lübht, O., Arbeiter
Vanjelow, E., Schifib. 1
38 E. Brinkmann, F. W. G.,
Schloffer
Brinkmann, N., Arbeiter
40 E. Behrend, E., Wi.
Meyer, F., Dreher
42 E. Schmibdt’jhe Erben
Schmidt, Clara, Zigarren
Kraufe, B., Former
44 E. Ybens, M., Schiffb:
46 E. Doormann, A., Arbeiter
48 E. Rraufe, ©., Arbeiter
Kraufe, E., Schiffb.
— ß., Schneiderin
— 9., Verkäuferin
50 E. Bentien, H., Arbeiter
52 E. Auerbach, €. C. C., Ww.
Bajchewsti, I., Dreher
54 E. Hubfeldt Ch. H. A,
Auffeber
56 E. Driller, H. F., Heizer
58 E. Meyer, H., Arbeiter
Lindenau, L., Arbeiter
60 E. Füfting, F., Vorarbeiter
Füfting, W., Schloffer
62 E. @ythje‘jche Erben
Qythie, H., Schloffer
— X. Wo.
r

Gerharditraße
3 geh. zu Yungmannftr. 2664’E. Stölting, €, Wächter 4
Schulg, E., Lagerhalter
<- Bernhardftr. Z


Gerbergang
Gang vom Kuhberg nach DM
GSerbereien am Walferdamum |
<- 8. Kuhberg DZ
1 geb. 3. Gr. Ruhberg 20
E. Sönnichjen & Stube) N
SG. m. b. S.(Eichhofftr.242) |
3 geh. 3. RI. Kubberg 18 |
E. Sönnichjen & Stu
SG. m. b. H.(Eichhofftr.248
Gerhardftrafe
Gerhard IM, der Große,
Graf von Holftein,
292—1340
Anneniftr. —
»Ie
Yunamanns | {tr
au]
Shane be aer Str. - d
Si
Ar.
.
m” A
Waißs Li
— =
S
Befeler= | allee
an —— 7 7
Dive, A _
oo
S
Wranagel-
&1<
®

Gefionftr. |<- Annenftr. >
Sinfe Seite
1 E. Bötel, G., Gaftw. T.
(Yungmannftr. 15) E
Blod, S., Frl. 2
Einfeldt, R., Seemann 4
Kabiich, E., Schiffb. ai
Kriegsmann, C., Schneid
Kriejhen, K., Büchjenm. fi &
Lafien, O., Majchinenfhl! a
„ Kaufm,
Loewrigkeit, H., Seemald,
Tarach, M., Www. 4
Weidemann, F., Fijcher -
<- YJungmannftr. Zr
1
E. Hanjen, H., Soladie” |
mftr, (Jungmannfir. I
Bandholz, E., Arbeit.
Bauer, W., Handelsm.
Hedderjen, M., Aw.
Heeich, D., Scuhmmftt-
Horit, H., Kutfcher
— $., Arbtrin.
Mattern, E., Rentnerin
Beter8, D., Drechsler
.—
Beck, A., Pol. Ob. Wachtml
Bedmann, B., Ww.
— I, Dreher3
21
14
18


5 E-Wätijen, £., FubrmannH a

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.