Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend (1923)

 
 
 
 
NAT 
 
EZ 
  
A 
Teil ; 
  
 
  
146 Karl8tal Karlitraße 
33 Kreugfeldt, W.,Schlachter- 22 Harnad, H., Poftinjpeit. 3a E. Knüppel, SG., Kfm. F.]19 E. FYanfjen, X, 
mitr. Heder, A., Ingen. Beer, H., Schuhmmiftr. Ant. F. 
Küniger, W., KA. 
— Annette, Zigarren 
Löffler, E., Kfm. 
Philippi, W., Werkmitr. 
Richter, R., Ingen. 
35 E. Thoböll, W., Pajtor F. 
Rühlmann, F., cand. phil. 
Xhoböll, SI., Lehrerin 
37 E. Sochgejchurz, W., Dr. 
Facharzt F. 
Kelm, R., Arbeit. 
39 E. Hanfjohm, M., Frau F. 
Hanfohm,C., Redhtzanw. F. 
41 E. Jvers, W., Kfm. 
Brehm, H., Ob. Meijter 
a. D. 
Rechte Seite 
2 E.Schablowsti,S.,Zigarren 
Schneekfloth, D., Rentner 
2a E. Ihms, R., Rentner 
(Holtenauer Str. 96. 98) 
E. ®raf, X, Rentner 
(Nr. 14) z 
V Klüß, X., Kfm. (Nr. 14) 
Klüß, K., Kohlen F. 
Kuchel, F., Kutfher 
4 E Klüß, X, KohlenhHdlg. 
(Iohannesfjtr. 47) 
V Rey, D., Auffeh. 
Müller, S., Stadtangeft. 
6 E. Möller, I, Werkmitr. 
Wittenhagen, O., Inftallat. 
Werte F. 
8 E, Werning, S., MajdHinenb. 
Bode, A., Ww. 
Witt, I, Werft{hlofl. 
10 E. Lange, A, Frau 
(außerhalb) 
V Steen, $., Zimmerer 
Bart[h,F., Gijenb.Ajpirant 
— 9., Ww. 
Brudöhl, E., Bohrer 
Filder, M., Ww. 
Hingft, W., Bürobeamt. 
Madeel, E., Schloffer 
Martin, I, Klempner 
Miedel, P., Kontrollör 
12 E. 8rupp A. 6G., Friedr., 
Germ. Werft 
Bergmann, E., Betr. Ingen. 
Sellmer, M, Arbtrin. 
Stolleis, S., Dipl. Ing. | 
Winkelmann; L., Betr. 
Leit. F. 
14 E. Graf, A., Rentner 
Klüß, K., Kim. F. 
16 E. Hanfohm, W., Kfm. F. 
‚18 E. Srupp U. 6G., Friedr., 
Germ. Werft 
Nordmann, H., Betr.Ingen. 
Stieghorft, H., Betr.Ingen. 
— $., Dipl. Ing. 
Wirth, H., Büroangeft. 
20 Garten } 
2 E Müller, 6. I. D., 
K Mpothekfenbef. F. 
Begemann, A., Dr, Fach: 
arzt F 
Hoffmann, 6, Ob. Poftfekr. 
<- Verbindungsfir. DZ 
24 erijtiert nicht 
26 E. Hoffmann, 6., Schlofjer 
Eggert, G., Werftarb. 
Haafle, N., Ww. 
Möhl, X., Schlofjer 
Walter, M., Tifdhler 
Biervogel, G., Werftarb. 
28 E. Wulff, W., Ww. 
Sggert, M., Slektromont. 
Wohnrath, W., Arbeit. 
Wulff, O., Bäder 
30. 32 E. Hagedorn’fdhe Erben 
V Spedt, W., Ob. Bahnh. 
Vorkt. 
Bojtamt Kiel-Gaarden F. 
Nieljen, E., Konrektor 
ShHmuhl, KX., Poftdirelkt. 
34 E. Riebes, G., Betr. Ingen. 
Blohm, R., Lehrer 
34a E. Wagria Loge 
V Sante, R., Dekonon. 
<- Elijabethjtr. Z 
36 E. Harz, R., Dr., pr. Arzt F. 
38 E. Jöhng, Z., Bauunter- 
nehm. F. 
Voigt, I., Schmied 
Willendorf, M., Ww. 
40 E. Zunfer, NR., Ingen. 
(außerhalb) 
Mberts, I., Pafjtor i. RN. 
Bobe, P., Obfthdl. 
Fuhrmann, E., Ww. 
Helbing, H., Metalldreh. 
Hinridlen, X. F., Dr, Zahn: 
arzt F. 
42 E. Brehmer, M., Ww. 
Böhlt, Ch., Rentenempf. 
Böhme, C., Werkmitr. 
Huf, M., Ww. 
Kägbein, P., Ww. 
Siemens, H., Rentenempf. 
<- Raiferfir. DZ 
 
Karljir, 
Benannt nach dem ehemaligen 
Befiger der Flur u. dem Aus- 
Teger der Straße Karl Aude 
<- Brunswiker Str. Z 
Linke Seite 
1 E Adolph, 6., Kfm. F. 
Mdolph, I., Kaffee=Groß- 
Röfterei F. 
Bartling, M., Schneider 
SFenfen, K., Feinkofthdlg. F. 
Sungmann, B., Bankhaus 
F. 
Klug, F.,- Bäcker 
Liegbarsti, G., Scohuhm. 
<- Langer Segen 
1a E Sans, S., Wo. 
(Langer Segen 2) 
Düfjfert, W., Mafjchinen» 
jtridevei 
Kluge, E., Barbier 
Kuhrt, E.,Schladtermftr. F. 
 
SGaardener Apotheke F, 
Hiegert, B., Werkuijtr. 
Hreyer, A., Reninerin 
Herm8, A., Mar. Setr. 
Rod, F., Afın. 
Kuhlmann, A., Mar. Werk 
führer a. D. 
Prie8, F., Zigarrenhdl. 
Scholz, W., Kim. F. 
Sieg, M., Stadtangeft. 
3 E.Sangwojt,F.,Delikatefjen 
Andreae, Privatiere 
Hagge, M., Vermietrin, 
Lüben, Ch., Kapellmitr. 
5 E. Ridarg, W., Makler 
(Holtenauer Str. 156) 
V Bitt, W., FilOHdlg: F. 
Grieje, Magdalene, Blumen 
Rolls, Helene, Rohprodukt. 
FR. 
Lange, B., Abteilgsleitrin. 
Möller, A., Werftarb. 
Soll, R., Zimmermftr. 
7 E. Zhomfen, Th., Konditor- 
mitt. 
Hlamme, €, Rentnerin 
Horgen, D., Mefjerfhmied 
Schlotfeldt, D., Rentnerin 
Ströh, I., HandelSvertr. F. 
Negfeld, M., Ww. 
9 E. Lieg, K., Sigentämrin. 
(Forftweg 35) 1 
V Sieg, M., Bauanwalt F. 
Bauer, G., Pol. Betr. Ajfijt. 
Fiedler, A., Kellner 
SFennrih, A., Rentnerin 
Iohanfjen, W., Heizer 
Müller, E€., Ob. Leutn. 
KRathje, I, Ww. 
Sörenjen, B., Kim. F. 
Voregich, Likörfbrf. 
11 E. Jürgenjen, H., Gaftw, F. 
Ammermann, D., Ingen. 
Empadher, E., Brotfiliale 
Hrücdhtnicht, Sekret. 
Thomfen, K., Werftarb. 
Vogt, H., Ingen. 
Waderow, M., Lehrerin 
13 E. Warenhaus f. Beamte 
6. m. b. $. F. 
Beamten = Wohnungs=VBers 
ein zu Kiel e. 6. m. b. H. 
Cajtagne, W., Schneider: 
mtr. ; 
Schult, €, Kellner 
Stelting, Zh., Rentner 
15 E. Warenhaus. f. Beamte 
6. m. 5. $. 
Beamten » Wohnungs: Vers 
ein zu Kiel e. 6. m. b. GH. 
Kasfe, S., Majchinenftriek, 
Schmidt, F., Kfm. F. 
— Henriette, Wolwr. 
17 E. Warenhaus f, Beamte 
S6. m. b. HS. 
Botelmann, Ch., Kutfcher 
Koberg, K., Werkhuftr. 
Struve, S., Gejhäftsf. F. 
 
Müller, M., Ww. 
 
Walpusti, H., Ww. 
Peterfhüg, Ge[dhw.,Telegr. | 
Geh 
 
  
  
  
  
  
   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 
 
  
   
  
  
  
 
 
  
 
 
 
  
Brecht, E., Schneider 
Snugmann, M., WW. 
Meifi, A, Schloffer 
Mollien, Gebr, Möb 
jabrit F. | 
Schmud, F., Handel 
21 E. Bahr, F., Gärtner 
Beeg, E., Tonfünftl. 
— YA., Pianijtin 
Pegelt, K., Ww. 
Werner, Ottilie,PriV- Se d 
— S., Ww. 
23 E. Sprenger, X. Eigen 
tümrin N 
Fahrenkrug, A., Kin 
— 3M., Photogr. F 
Sprenger, H., Makler 
— Mlbine, Brothdlg- 
<- Rajernenfit. 
25 E. Salaı, E., Schuh 
Bieber, E., Präparator 
Bydekarken, E., WW. 
Drümpelmann) W., SP 
GHoth, F., Wäjcheret 
Kühler, P., Kellner“ 
Otto, I, Benfiondt 
Schubert, AM., Tel 
Infpekt, 
27 E. Staatsarchiv 
Claußen, GH., Am 
Reimers, A, Archil 
29 E. Bauly’jche Erben 
Röhn, M., Bäcermitt- 
Laucht, M., en 
Zur Mühlen, B., 
Bape, H., Tabatwrgt 
Röhr, I., Gaftw. 
Winkelmann, YA., 
Mrb. He 
31 E. Bod, E., Lager?! 
E. Bo, L., Renine 
Bir, W., Majchinilt 
Immendorf, A., KON 
Hölrin. a 
Söhnt, H., Se 
Kahl, Ch., Frau 
Kajjubek, F., ccheit: 
Köhnte, I, Maichin® 
Modi, I., Arbtril- 
33 E. Hein, S., Renfn 
Handıte, E., Renine 
eterS, H., 
35 E. och, 
MAndrefen, 
Kaferne geh. 3- Zel 
<- Aauz Groth 
8 E, Hübener, N, HD 
anlag. F; 0 
Gärtner, M., Klemp 
 
Raadtmann, Fur ©? 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.