Volltext: Index Operarum, In Academia Christian-Albertina Proximo Semestri Spatio absolutarum, & hoc aestivo tempore usque ad festum diem Michaelis MDCCXXVII impendendarum (SS 1727)

NICOLAVS Möller VS, Hirt. EccIeC & Antiquit. Sacr. 
Prof. HonorariuSj Ordinisque fui hodie Senior, quae cümStu- 
diolae Iuuentutis, tum'etiam reipublicae Academicae ratio- 
nibus, conducere polle putauerit, favente Deo, & quantum 
ln ipfö erit fitum, idoneo tempore praeftare fludebit. 
WILHELMUS HULDERICUS Medic. 
Dotier. & phyfices experimentalis ProfelT Ordinär, experi- 
menta&oblervationes ad ftudium experimentale potiffimum 
pertinentes, qua: Curioforum Vratislavienfium induftria in 
annalibut phyfico Medicis collegit, publice examinabit. Pri- 
vatam operam omnibus legitime eam defiderantibus nunquam 
deerit. Docet Mercur. & Saturn, ab bora X. 
SEBASTIAN VS KORTHOLTVS, Eloquent, et Poetic. 
Prof, ordinär, proximo femeftri fpatio priores duos Georgi- 
corum libros omni ex parte perfe<äos, et Maioragianis non- 
dum excufis, et luis obleruationibus in auditorio phjlofopho- 
rumilluftrauit. Illiusetiamaulpiciohabita eft oratio folemnis 
Natali vigefimoCaefareae Celfitudinis Sereniflimae Principis 
ac Dominae nöftrae ANNAE confecrata, et alia: de Poetica 
cum Theologia coniungenda, aliaque: de Iure Ciuili ad Ius 
Naturae exigendo. Praeterea nomine publico funus collegae 
celeberrimi Io. Burch. Maii edito programmate indixit, et 
alia etiam programmata ex decreto Senatus Academici publi- 
cauit. Priuatim autem inftitutiones artis oratoriae, aliasque 
tradidit dilciplinas, et nullas vmquam muneris fibi impofiti 
neglexit partes. NuncGeorgicorum librum tertium annota- 
tionibus fuis explanare propalam ingredietur, et priuatim 
operam dabit, vt auditores leui, quem fulcipient, labore, 
ct exiguo, quod impendent, tempore vtriusque eloquentiae 
dotes pergant addifcere, tanto diligentior in docendo futu- 
rus, quanto in audiendo le praebebunt attentiores. Docet 
publice hora III, 
PAVLVS
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.