Full text: Index Operarvm, In Academia Christian-Albertina, Proximo Semestri Spatio absolutarum, & hoc hiberno tempore vsque ad festum diem Paschatos MDCCXXVII impendendarum (WS 1726/27)

EX ORDINE THEOLOGICO. 
IENR. MVHLIVS, D. Pro-Canceilarius ac Profef- 
for Primarius, iftud cumprimis a get, vt perdudis 
propediem ad finem iis, quae in Smalcaldicis Ar- 
ticolis, quam poferit breuiflime, expedienda ad- 
huc rcftant, adConcilüTridcntini adeoque&Pon- 
tificiorum dodrinam publicam, ex genuino ifthoc 
fonte & Ecclefiae Romanae fymbolieo libro ftudiofius intentiusqüc 
repetcndam , ac pertradandam luculentius , B. c. D. adgtedia- 
tur. Quin & femeftri hocce hiberno ita diiponet operas , vt, 
praeter ordinarios fixosque, & Mercurii & Saturhi dies extraor- 
dinarjos ad partes adfumat, bisque ipßs, quod temporis offici,ique 
ratio nune maxime pofcit, cum exhortationis ad illos, qui facra 
Coena vfuri funt, in coetibus noftris tritiflimae atque agendis ec- 
clefiafticis Slesuico-Holfaticis p. 149. fq. infertae formulae, Steine 
allerItetyfen in ©Ott ii rede ac ordine explicandae, figillatim- 
que ab Caluinismi nota vindicandae, tum iuri quoque iurando ab 
Holfaticis V. D. miniftris hodieque religiofe praeftando, plenius, eol- 
latardentidem hiftoriae luce,illuftrando, &,pro eoacpar eft,con 
tra improuidos quorundam adfultus aflerendo, curam ac induftri- 
am haud perfundorie impendat. Id quod nec fine frudu eorum, 
qui ad facrum in hifee Ducatibus munus adfpirant, ipfiusqueEccle- 
üae noftratis emolumento futurum omnino fperat,ne fcilicet,quod 
per fe firmum latis ac innoxium pft, aut publica etiamSereniffimo- 
rum Pqncipum totiesque renouata audpritate in hunc usque diem 
muni turn, vel notetur imprudentius, vel acerbius &inhumanius 
perftringatur. Docet püblice ab bora X. 
MARTINVS FRISIVS,D. SS.Theol.Prof. ord. h.f.ordinis fui 
Decanus, proximo elapfo femeftri omni affiduitate atque «.Kgißeic* 
expo fui t, (I.) quae celeb. Rambachius in primo hermenevtkxe faerss 
libro prater prolegomena tradidit, partim delegitima interpretis 
iacri difpofitione, partim de textu fäcro, ejusque affedionibuspra- 
eipuis, partim de fenfu textus facri, fubüftens jam circa examen 
fedio-
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.