Volltext: Index Operarvm, In Academia Christian-Albertina Proximo Semestri Spatio absolutarum, & hoc aestivo tempore vsque ad festum diem Michaelis MDCCXXVI impendendarum (SS 1726)

blicas fignificavit: in quibus Theoriam Corporis humani Phyfi- 
cam Auditoribus fuis expofuit, eamque, per Dei gratiarri! ad 
finem perduxit. Memor etiam promifli, Demonftrationis Ra~ 
di cum officinalium initium fecit, & in fubjeöo Canino, (itum 
& connexionem partium internarum corporis animalis, oftendit. 
Ventilata quoque eftfub ejusdemPradidioDifTertatioInaugu- 
ralis D. Georgii Franckii, de Ufu Friffionum in Medicina. Per in- 
ftans femeftre aeftivum, Deo adjuvante! Phyßcam feu Philo- 
fophiam naturalem docebit, coeptam Radicum demonftratio- 
nem continuabit, & reliquorum etiam ad Botanicae fludium 
pertinen tium, qua fieri potcrit fölertia, curam habebit. Do 
cebit hora IX. & V. 
EX ORDINE PHILOSOPHICO. 
PHILIP. FRID. HANE, Hift. Eccl. & profan. Prof. PubL 
Ord. &h. t.Philof Ord. Decanus, in publicis per hoc femeftre 
recitationibus Jo. derlei V. Cl. Compendium Hift. Uni-verjalü ad 
Caroli M. tempora dedu£tum non modo incepit, fed & fere 
abfolvit, ex XI. enim, quas Autfor conftituit,Periodis, inpo- 
ftrema adhuc haeret, intra hebdomadis fpacium expedienda. 
Privatisfirne, quam feleäioribus quibusdam ingeniis tradere 
aggreflus eft, Hiftoriam Imperii Romano - Germanici, infti- 
tutis continuis examinibus, ita concihnavit, ut in exa&iori 
ftatus imperii cognitione, exgenuinis fontibus haurienda, us 
que ad Sec. XIII. interregnum maximum, quod nuper attigit, 
nihil intactum refiquerit. Publice in pofterum Fcclefiaßicam 
a C. N. hiftoriam praeeunte Cel. Matth-Chriftoph. Pfaffto incon- 
cinnis Hift. Eccl. Inftitutionibus, labori fuperiori propediem 
finito ftatim fhbiieiet, operam hanc foam non Theologiae 
tantum fed & J. U. Cultorum ftudiis attemperaturus. Priva- 
tisfime coeptam fupra felam in Hiftoria Imperial! inde a Ru- 
dolphi Habfpurgici temporibus & gnayiter porro urgebit 
X 5 pr watim
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.