EX ORDINE THEOLOGICO.
D t HENRICVS M VH LI VS, Theologus inEcclefia &
Academia Holfatica primarius, in eo erit adnitetur-
que f vt Articulorum Smalcaldicorum partem ter
tiana, ea, qua coepit, methodo rationeque tra&andi & ple-
niore & accuratiore, quam primum poterit, ad finem per-
ducat, & quicquid femeftri lfthoc hiberno lupererit tempo-
ris,Diui Friderici II. Danorum Regis, Articulis, iisque pro
recipiendis admittendisque peregrinis ac holpitibus numero
XXV. a. 1569- euulgatis, perapte diligenterque explanandis,
promilTi nimirum, vtpar eft, fidem liberaturus,impendat.
Ecquid de caetero priuatis operis, congreffibusque, vt vo-
cant, collegialibus, nec fine fru&u, quodlperat, reiquefa-
crae pariter ac litterariac commodo, praeftiturus fit, publi
co propediem programmate fignificabit. Docet publice ab
hora X.
MARTINVS FRISIVS, D. S.TheologiaeProf.ord., h.t.
fecultatis theologicae Decanus, & academiae Pro-Rector
^ouilfime orationem habuitfolennem deSpicilegio praeiudi-
ciorum circa principia hermeneutica. Publice abfoluit hoc
)( anno

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.