etiam oratlonem folemnempublico Acadermae nomine, con-
nubio aufpicatiftimo regii celfiflimique Principis CAROLA
FRIDERICI, et auguftiflimae Principis Caefareae ANNAE
PETROVNAE confecratam, eamque iraprimi curauit. Nunc
in eodem campo perget decurrere, et muneris fui nullasvm-
quam negliget partes, et nullum frugi do&orisofficiumprae-
termittet. Docet publice ab hora III.
FRIDERICVS GENTZKENIVS, Phil. prim. & artis ra-
tioc. Prof. Ordinär, in nuper edito de varia metaphyßces fortu-
na programmate demonftravit, metaphyficam doftiorum vfa
die difciplinarum fpecialium, inprimis ontologiac-, theologiae
naturalist pneumatologiac complcxum. Has itaque per hoc
femeftre in recitationibus publicis ftudiofae iuuentuti tradere
Conftituit, initium facturus a prima metaphyficaeparte, quae
dottrinam •vniuerfalium exhibet. Priuatim vero in tradendis
fapientiae pratticae partibus fedulo eft occupatus, inque non-
nullorum gratiam philofophiae hißoriam fecundum praecepta
libri fui denuo editi ac illuftris Leibnitii vita & dogmatum
fundamentis adaucti exponet. Docet hora poft meridiem
Hda.
FRIDERICVS KOSIVS, MathemitnmProf. Ordin. per-
du£ta ad vmbilicum HißoriaMathefeos; exorfus eft cum le-
meftri proxime fuperiori Curfum Mathematicum, vt vocant,
quam in rem lo. chriß. sturmii Mathefin luuenilem commen-
tationibus ordinariis explanandam fibi fiimfit. Et vt publice
Theoriam complexus eft praeceptionibus: fic priuatim has
ftuduit applicare,&vfum earum exercitiis pra&icis oftendere.
Eodem tenoreprimum perget,donec, quod prae manibus eft,
publice priuatimque abfoluerit; neque mterea deerit cuiquam;
qui

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.