EX ORDINE PHILOSOPHIC*).
PAVLVS FRIDERICVS OPITIVS , Graec. & Orientt.
Lingg. Prof. Publ. Ord. & Ordinis Philofophici h. t. Decanus,
elapfo lemeftri fpatio, quod de Antiquitatibus Relandi adhuc
reftabat penfum, ad finem tandem perduxit,totumque adeo
opus bono cum Deo feliciter abfoluit. Iam vero rogatu Au-
ditorum ad praefcriptumB. PfeifFeri Criticam tradere facram
inftituet, docebitque, quomodo vefanis Bibliomaftigumco-
natibus obuiam fit eundum. Priuatisfcholis fundamenta ex-
pofuit fan&ioris Linguae, nec ulla in re fuam defiderari ope-
ram patietur. Docet publice hora poft meridiem IHtia.
WILHELMVS HVLDERICVS
Med. Doot. phyfices experim. Prof, ordin.
pauca quaeadphyficam experimentalem Loefchericommen-
tanda reliant, propediem abfoluet, pollea vero talefyfte-
ma explicandum fibi fumet, quale e re ac emolumento Do
minorum Commilitonum elfe iudicabit. Quin & collegium
privatum experimentale phyficum aperiet, fimul ac audito-
rum numerus erogandis fumptibus par ent.
SEBASTIANVS KORTHOLTVS, Eloquentiae etPoe-
feos Profelfor Ordinarius, proximo femeftri fpatio quae de
cognitione fcriptorum dicenda reftabant ad exitum perdu-
xit, publicataque difiertatione, de impedimentis, quo minus
eloquentia Romana in academiis Germanicis pro merito nunc
cxfplendefcat, ad du&um cl.viri IoannisSchefferi, de ftilo et
illius exercitiis dilTeruit publice, ciusdemque gymnafium fti-
li, leu de vario fcribendi exercitio opufculum priuatim ex
planare, et obferuationibus fuis illuftrare coepit. Habuit
etiam

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.