anno partim inftitutiones fuashermeneutico-homileticas,ne-
ceflariis regulis, exemplis, cautelis & obferuationibus illu-
ftratas, partim quoque exegefin fuam in VI priora capita , &
dimidium feptimi, epiftolae adEbraeos: cuius, nempe epi-
ftolae, vlteriorem explanationem pofthac non faltem dili-
genter perfequetur , fed & pariter quoque cl. Rambachü
hcrmeneuticam facram exponet, proque re nata augebit.
Priuatim ad finem perduxit commentationemfuam in vtram-
que partem Auguftanae Confeflionis, vbi, prater alia, di&u
explicatuque neceflaria, etiam omnes & lingulos antiquio-
rumTheologorum loquendi modos ab inftantiis aduerfario-
rum vindicauit: Nunc vero priuatim quoque occupatuseft in
exponendo fuo, de fundamentis theologiae theticae,libello,
quem breui auitiorem > pluribusque obferuationibus exegeti-
cis & pölemicis inftruftiorem reddet. Denique orationes &
diflertationes fuas academicas, quamprimumobreliquosgra-
viores labores id fieri poflit, publico exhibebit, hac inftru-
ftas inferiptione: (Anacrifis theologica). Docet publice ho*
ra XI. priuatim hora IX.
» PAVLVS FRIDERICVS OPITIVS, SS.Theol.Graec.&
Orientt. Lingg. Prof. Publ. Ord. a REGIA SVA CELSITV-
DINE ad Profeftionem Theologiae tertiam Clementiflime nu-
per vocatus, tanti gravitatem muneris aufpicatus eft folemni
Oratione deMefle Euangelii ad locum loh. IV. 3 5. Idem ad
diem XXV. Iunii in Memoriam Auguftiftimi Ecclefiarum no-
ftrarum Symboli , exhibitae Auguftanae Confeftionis inuaria-
tae,publice verba fecit deHoftiumVeritatis>nuperisqueWhi-
ftoniAufibus in fubüertendoEcclefiaepropugnaculo,Scriptu-
ra facra. Atque ita ad ipfam fanchoris do£lrinae explicatio-
nem acceffit, ex ctefiderio Auditorurn fundamenti loco ftib-
fter-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.