I
amiffos aut mutatdspaulo diligentius tradet. Quam-
uis enim perpauci fuit, qui haec talia, in vitaciuili
maxime neceffaria,penfi habeant aut merito fuoae-
ftiment; ab opere tamenincoepto non defiftet, quin
ftrenue potius, quantum aetatis corporisque vires^
permittent, fuo defungetur officio, ratus, bene fa
tis nauatam operam, quae vel-paucis prodeffet_».
Habitae eius aufpiciis orationes duae, altera de Petri
Axenii*ICtiSlefuicenlisquondamceleberrimi,vitaSc
in iurifprudentiamac remlitterariam meritis, quae
typisetiam eft exfcripta, altera de antiquis gentium fu* pnz)
Icriptoribu® rarum litterarum cultori legendis,vna' a'j,
praetereadifputatio de anno Chrifti natali,ac diui Lu
cae cum lofepho conciliatione de Quirinio Syriae
praefide profummisinphilofophia confequendis ho
noribus , eosdemque duobus candidatis iblemni ritu
contulit. Docet publice ab hora X.
WILHELMVS HVLDERICVS
/ • Philof Experim. Prof. Ordin.
Ea quae in collegio experimentali ha£tenus reftant,
propediem ut abfolvat, dabit operam. Docet Mere,
&Satum* ab hora IX. w v w -
SEBASTIANVS KORTHOLTVS, Philof.
Moral. et PoeC Profefl. Ordin. ac Biblioth. Acad.
Praefe&us proxirna^a^ftate non folumfolemnesho-
ras obiit nulla ifiterpofita mora , verum etiam do-
mefticae inftitutiorii fixo tempore vacauit. Nunc,
vt quam exorfus eft telam pertexat, doftrinam de
Temperamentis qua coepit via et ratione, quaque
debet fide et induftria, publice tradet. Praefto eti
am erit fupelle&lem Academiae litterariam inui-
furis,
/
t n

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.