ftitutionum & Praxeos Juris Profedor Ordinarius»
Convi&orn Ducalis Infpe&or, quantum publica,
quibus hucusque impeditus maxime fuit, Acade
mia; & Juridica; FatultatiS negotia permi ferunt, Au
ditoribus fuis varia jurisprudentia* capita expofuit:
Inftanti vero hieme omnem impendet operam, ut
coeptos non folum labores ad finem perducat , fe4
infuper etiam illorum defideriis, qui legitima: fci*
entia: fundamentadenuo a fe expetiverunt,pro vir
rili fatisfaciat. PubUce autem, quomodo jura a$
fa cafus quosdam illuftres proponet, genera a&ionis
ex iis competentia inveftigando, exceptiones fimul,,
& quid replicando ac duplicando ab utraque parte
allegari queat, cpmmonftrando, quibus prxmhjis,
fententiam, addu&is dubitandi ac decidendi ratio*
nibus, infingulis cafibus ferendam indicabit Prae
terea in qualibet feptimana die Veneris legem quan-,
dam notabilem ex corpore Juris Civilis explicabit
Docet publice ab hora XI.
IN ORDINE MEDICO.
WILHELMVS HVLDERICVS
Med. Doa. & Prof. Ordin. in iis
quae tra&anda fibi proppfuerat, flrenue perget, <3c
per femeftre hoc hibernum, quantum per Magi-,
ftratus Academici negotia licebit, cbjmiam pbarme-
ctuticam publice, privatim medicinam fpecUlem per-
tra&abit *, collegium quoque inflitutionum ut abiol-
vat, operam dabit. Habita eft fiib ejus prsefidio
DiCfertatio Inauguralis de spina vtMvfr* & Medici*
X 3 n*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.