caufarnTuam tueri, inque his omnem coetus fui, mi
rum in modum inter fe diflentientis, falutem habere
repofitam;quod ex recentifiimis Scriptoribus Pontifi
ciis dilucide comprobabit. Leget diebus Mercurii Sc
Saturni.
CAROLUS HENRICUS D’ARBEMON, Phi-
lofoph. Prof. Praeterito femeftri, Hiftoriam moralem
Tetemachii Gallico idiomate traditam, explanare con
tinuavit. Semeftri hiberno, Susceptum opus, ad finem, '
Deo juvante perducet; Legit Diebus Mercurii 5c Satur
ni ,hora poft meridiem prima.
FRID. GENTZKE, Prof. Phil. Pubi, per hoc fe-
rneftre fpatium in legionibus publicis Pnevmatologiam
ac diBrinam de probabilitate abfolvit, edito fimul Pro
grammate de ejusdem ufu ac in veritatis ftudio necef-
fitate, fibique denuo Schediasma de faftcntia (f pruden-
tia exponere propofuit. In privatis autem legioni
bus ad finem perdu quam vocant Politicam progredietur, & in ufum non
nullorum fclida Artis ratiocinandi fundamenta tradet.,.
Meditatur dilTertationem de Vanitate virtutibus humanis
Adherente, & docet Dieb. Mere, ac Satur. hora X.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.