NICOLAVS MoLLERVS, Hift. EccleC & Anti-
quit.S. Prof.Ord., perelapfum femeftre asftivum Ec-
clefise intervalli temporis medii, itemque SeculiXVI.&
XVII hiftoriam adfinem fere perduxit. Cui labori, oo
cafione nunc data, recenfionem rerum , ab ipfo Deo
per Lutherum & paraftatas feliciter geftarum, fubjun-
get, eoque pertra&abit modo, ut tum veritatem tum di
vinitatem fa&orum & religionis Evangelicte Audito
ribus fuis oh oculos inprimis ponat,&fimulbeneficia,
in flatusEcclefiae ad unum omnescollata, pluribus ex
ponat inculeetque. His vero abfolutis explanationem
pariter ac demonftrationem Hiftoriae Teftamenti Ve
teris , obfervato librorum, aetatum & annorum ordine,
eademque docendi ratione inftituendam, de nouo ag
gredietur.
WILHELMUS HULDERICUS ZBMfMeUf
Med.D.Sc Philof. experim.Prof. Ordin. elapfo femeftri
edito programmate collegium phyfico experimentale
curiofum intimavit, & inftituti hujus rationem fuffi-
cientem fimul reddidit: ineo nunc occupatus eft, vl_,
collegium hoc, quod fere ad umbilicum perduxit,ab-
folvat, ad alia deinde nec minus pulchra aut utilia in
hoc ftudii genere acceflurus. Docet diebus Mere. &
Saturn. ab hora IX.
ALBERTVS jum og.&Metaph Pro-
feff. Ordin. de ratiocinationibus Pontificiorum fecun
dum fanae rationis praeferiptum nullis,levioribus, ac
Sophifticis tradet, oftenfurus, eosdem, cum veris defti-
tuantur argumentis, verbis nihili, praeiudicatis opi
nionibus , artibus variis, & Sophifticis clamoribus
- " caufam

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.