tina dogmata, tum & ea, quae vel ad tolerandi vel
conciliandi rationes quocunque modo pertinent, cu
ratius & fine partium omnino ftudio pofiint exigi.
Priuatim autem inThetica Theologia tradenda , fi
iuftus Auditorum numerus aderit, operam induftri-
amque occupabit, & eo incumbet gnauiter, ne quid
illius defiderari poffit, quod ad iuniorum iuxta ac adul -
tiorum profedus in fandiore propofito adiuuandos
currvmaxime facere videtur.
ALBERTVS juttt Auguftanam partim
Confeflionem, partim morum Theologiam vique
huc interpretatus poft aliquot dierum hebdomades
praeledionibus hifcefinem,imponet. Hacaeftatead
illa Veteris dida> ad quae in noui padi Codice provo*
catum eft,explanate commentabitur, & ro?wrtM^*v
Dei lapiendam adeodivino ex verbo ob oculos mani-
fefte reponet. His addet Dogmaticam Theologiam,
de qua privatim confiliumfuum exponet, antequam
initium illius fiat. Denique feledis auditoribus horis
fubfecifivis ideam Theologiae longe corruptiflimae
& plane Ethnicae > qualem in delineatione religionis
Chriftianae, Prolegom. Hift. Ecclef. Sed. III.Ioh.Cle-
ricus efform a vit, exponet ac confutabit , vt fupple-
mento fintadea, quaeadA. C.de recentioribus con-
troverfiisdida fuerunt. ExPolitica facra tertiam difi-
fertationem de legibus divinis habuit. Docet ab ho
ra XI. & III. pomeridi ana.
IN ORDINE JURIDICO.
FRANC. ERNESTUS VOGT , Inftitution. &
Praxeos Juris Profefior Ordinarius acConvidorii
Ducalis Infpedor, praeterito femeftri Inftitutiones Ju*
X 2 ris

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.