ut telam, quam exorfus eft, pertexat, fedulam dabat
operam , fimulque potiflima luris Civilis capita &
prxfertim ea, qua? vulgo perperam docentur,vel de
quibus Do&oresdiverfimode fentiunt, thefibus com
prehendet & Auditoribus fuis honoratiffimis au&or
erit, ut publicis difputationibus eas fubjiciant ac, fine
magno fumtu, per vices Refpondentium & Oppo
nentium partes in fe recipiant. Docet publice Ho
ra XI. ^
IN ORDINE MEDICO.
WILHELMUS HULDERICUS 2Bfc&H1t«bt/
Med. D. & Prof.Ord. Acad.Pro-Re&or: abfolvit feme-
ftri fuperioreCraniiOeconomiam animalem,& in ortu
& facultatibus fimplicium explanandis, qua coepit
methodo, ftrenue perget:non omifTis exercitiis anato
micis. Privata opera in' curfu medico tradendo por
ro occupatus erit. Binis quoque Medicinae Licen-
tiatis ritej majorumque more infignia & privilegia
Do&oralia publice contulit. Docet ab hora X.
EX ORDINE PHILOSO
PHICO.
IO. BVRCHARDVS MA1VS, Eloqu. & Hiftor.
ProfefTorordinifquephilofophicih.t.Decanus publice
Hiftoria? vni verfae confpe&um rurfum ordietur, quae
fingulis faeculis ecclefiae & reipublicae fuerit facies,
quinam floruerint viri eruditi, quae& qualia reli-
)(3 que-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.