S
ALBERTVS $um$CE2$(£ / poftquam aMa-
gifiratu abiit, in id ftudiofe incumbet, ut ex officii ratio
ne iacra publice priuatimque denuo exponat. Quapro
pter publicis praelectionibus ad Auguftanam confeffio-
nem ejusque Apologiam re&e intelligendam Audito^
res fuos deducet, idque oftendet uberius, quam egre*
glus ejus ufus fit ad evitandas tum hodier
nas, tum & fanaticas fcntentias, aliascp,quibusEcdefia ma*
ximopere premitur .Neqj praeter rem fore exiftimat,(i
Sereniffimi Daniae Regis, Friderici II. Art. XXV. d*
quibus olirn interrogabantur peregrini & bojpites , qui in Re
gnis Daniae tf Norvagiae petebant hoftitia, non unam ob
caufam breuiter fimul illuftrec. Priuatim denuo The
ologiam Moralem tradet, & Politicam facram, cuius
primam partem binis Difputationibus defendit, porro
continuabit, hac aeftate, D.V. de legibusdiuiniscom
mentaturus. Docet publice ab hora XI.
WOLFGANGVS CHRISTOPHORVS FRAN^
CKIVS, S. Theol. Prof. Ord. & ad D.Nicol. VI D. MI
coeptas in D. Mentzeri Repetitionem Chemnitianam-#
commentationes re&e & fideliter continuabit, perfici»-
etque hoc femeftri publice', neque deerit inftitutiones
fuas privatas porro frequentaturis: difputationem Vi
de Scriptura S. propediem prelo quoque fubjiciet. Do>
cet publice ab hora III.
IU ORDINE JCJRIDICOi
ERANC. ERNEST. VOGT,Inftitut. ScPraxeos
Juris Prof. Ordin. Convi&orii Acad. Infpe&or & Acade-
)(a mia;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.