quem laborem hoc femeftri hiberno, ea qua poterit di
ligentia, continuabit.' Privatim abfolvit praelectiones
Digeltorum & Inftitutionum, incepitque denuo colle
gia in Bockelmami elementa juris civilis & in Pufendorffii
traft. de offc.bom. civ. alia quoque aufpicabitur, fi qui
adfuerint' juris Studiofi, operam ejus deliderantes. Do
cet publice hora XI.
EX ORDINE MEDICO.
i N „< _■
G. C. SCHELHAMERVS D. Abfolutis, quod,
fibi propofuerat, fimplicium facultatum fundamentis 5c
rationibus, celeberrimi Boerhavii Aphorismos de co-
gnofcendis & curandis morbis, ob fuccinCtam brevi
tatem, povamque methodum docendi obfcuriores, ex
planare occepit. Id opus hoc femeftri continuabit; do-
mefticis vero laboribus Signorum doCtrinam, nova in
confcripto a le Artis medicae libro inita ferie proponet,
quo abfoluto, ad Praelidia Medicinae praecipua pedem
movebit.
WILHELMUS HULDERICUS <&aM4mUHf
Med. Do plantarum hiftoriam publice propofuit, nunc oeco
nomiam animalem per quaeftiones a Celeb. Craanio
traditam publice praeleget. Privatiflime. curium
quem vocant medicum aperiet. In aliis quoque fun
ctionis fuae exercitiis defiderio Dn. Commilitonum
nunquam defuturus. Docet ab hora IX-
EX

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.