tempore ad exitum perducere ftudebit. In publicis qvo-
qve prasle&ionibus, quantum qvidem per fun&iones
Magiftratus licuerit, ftrenue feduloque perget.
WILHELMVS HVLDERICVS 2Balt>tfc&tmefct/Med.
Doö. Phyfices experimentalisProfefTorOrdinarius, colle-
gioprivatoinphilofophiam naturalem fummam impofuit
jnanum: impofterum Boyfei traftatum de utilitate philofophU
experimentale publice explicando enodabit. Intra dome-
fticos parietes coäegiumphyfico- experimentale aperiet * cujus
inftituti ratio affixo programmate apparebit. Docet
Merc. 6c Saturn, abhora X.
SEBAST. KORTHOLTVS , Philof Moral, ac
Poef! Prof» Ord. et Biblioth. Acad. Praefeöus, proximo
femeftri fpatio tria priora capita Philofophiae moralis
Buddeanaeobteruationibus fuisilluftrauit. Publice etiam
tradidit Notitiam Au&orum qui de arte poetica com-
mentaria reliquerunt, et hoc penfum abioluit. Eiusdenu.
nunc Ethicae tria, quae fuperfunt, capita eadem ratione
V. D. apertius explanabit, etnumquamantehachabitas
de NumeroMetrico,anima poefeos, praele&iones publi
ce inftituet, et ex more fuo praefto erit Bibliothecanu
Acad. in tempore inuifuns. Neque vm'quam deerit dif-
ferturis publice,aut domefticas fuas inftitutiones porro fre-
quentaturis. Docet publice hora III.
ALBERTUS juttl Reifet/ Artis rationis5cPhilof. fub-
limiorisProfeflor ,illis quae ex fuperiori penforeliqua funt,
pertra&atis, vniuerfim de Demonftratione re que inftituenda, 6c demonftratione Theologica fpeciatim
commentabitur, acnaeuos, fiquioccurrent,liberemode-
fteque caftigabit. Docet diebus Mercur. 6cSatumi.
CAROLUS HENRICUS D’ARBEMON Linguae
Gal-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.