Volltext: Index Operarvm, In Academia Christian-Albertina, Præterito semestri hyberno, nempe a Festo Michaelis 1712. ad Festum Paschatos 1713. absolutarum, & per hoc aestiuum, a Festo Paschatos ad Festum Michaelis impendendarum. (WS 1712/13u. SS 1713)

Domefticae etiaminftitutionipro confuetudinefua aliquot 
horas quotidie tribuet, ac difputationes publicas congrefliis- 
que litterarios habebit. Docet publice hora IH. 
SAMUEL RE YHER, JC. & Antecefibr, Mathematum 
fuperior. 5c Inferior. Prof. Ordinarius Publice Cosmography 
am abfolvit & PjrJtecbn/cammcepit, Privatim LogißicamDeed 
malern cum principiis Geometricis docuit, publice Duos Fri- 
dericianas Dijputationes de Pneumatica 5c Aerometria habuit,De- 
cemDemonftrationes Opticas in Camera Obfcura, nec non_. 
Uethanicas inftituit, O&ies quoque Stellasmonftra vit, impo- 
fterum ipyrotechnic am continuabit, privatam informationem 
defiderantibus non deerit, docet publice horal. meridiana. 
JOHANNES LUDOVICUS HANNEMANN, D. 5c 
in Academia Chriftian-Albertina Profeffor Honorarius e- 
lapia hyeme ob marris, cujus fevitia noftram inundavit», 
Holfatiam, impetum inftadio,quod abfolvere inftituerat, 
pergere non potuit; pace autem patrice, ad quam omnes an- 
helant fufpirantque, reftituta, unum atque alterum traÖa- 
tum editurusefl: Telam quoque cceptam de Tbaumatogra- 
phia fenfuum de olfattu, guftu, Cf tattu reftant ulterius ad fi- 
nem deducet, publice pro cathedra ß>edmen phyßca Jpode- 
mica dabit. Omnia cum auxilio Cf fub praßdio Dei T. 0. T. M! 
IO. BVRCHARDVS MAIVS, Eloqu. 5cHift.Prof.or- 
din. quantum temporis a magiftratu, quem nunc gerit, aca- 
demicojf'acabit, munere fibi concredito rite defungi non in- 
termittet. Speciatim vero publice res fub Diuo IQSEPHO 
Imperatore toto terrarum orbe geftas confuetis horis; hifto- 
riae autem Germanicaefcriptores Mercurii 5c Sabbati die- 
busenarrabit. Collegium praeterea Gellianumhiftoriarum 
nuper cultoribuspromifTum,fiperhaecinfefta Mufistem- 
pora licebit, privatim inftituere conabitur. Nec his fua de 
erit opera, qui in arte oratoria priuatim aut publice exerceri 
cupient. Habuit,cummunus Prore&oris capefferet, ora- 
tionem de ineptis huiusfaeculißudiis ) typispropediem exfcrr- 
bendam. WIL-
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.