Volltext: Index Operarvm In Academia Christian-Albertina, Præterito semestri æstivo nempe a Festo Paschatis 1709. ad Michaelis absolutarum, & Per hoc hybernum a Festo Michaelis usque ad Paschatis anni 1710. impendendarum. (SS 1709u. WS 1709/10)

diets 8c Vi/putatmes hebdomadarias> volente Deo>continua- 
bit. Privatim quoquelegendo &examinandoperget. Le 
git publ. hör. X. 
SIMON HENRICUS MUSJEUSD.Inftitution.nec 
non Jur. Nat. 8c Gent. Profeflor Ordin* publice legion es 
in Inftitutiones Juftinianeas, quas ad tit. quib. mod. re 
contrah. oblig. perduxit, quam diligentiflimeperfequetur; 
& infuper operam fuam cum privata collegia in Jurispru 
dents, feu Univerfali, feu particulari,defiderantibus> turn 
difputaturis promtiffime dicabit. Praterito femeftri duas 
difputadones Fridericianas de Juribus in Parras & Pla 
centia: Ducatus a Pontifice male pmenfis vel ufurpatis 
babuit: Reliquas etiam duas de eodem argumento hoc 
tempore hyberno porro habiturus. Docet hora III. 
EX ORDINE MEDICO. 
GUNT. CHRISTOPH. SCHELHAMMERUS D- 
Per Compendium quod cepit, morborum praecipuorum 
medendi rationem tradere perget: privata opera, in ver 
legen anatomen in quo occupatus eft, commentari por 
ro, ejusque errores indicare, conftituit, 8c. Chirurgiam 
propediem exordetur, qua & prascepta tradet, 8c inftru- 
menta monftrabit pr^cipua, denique operandi modum 
fuccin&e commemorabit. 
WlLHELMUS HULDERICUS SM&tfc&mt'ebf Med. 
D. 8c Prof. Ord. de plant is officinalibus indigetiis egit ha- 
aftenus , per femeftre vero hybernum medicinam gettera- 
lenty quam theoreticam vocant, publice proponet; pri« 
vatim collegia anatomica aut alia ex defiderio difeentium 
aperiet. Habita eft Tub prafido ejus diflertatio deforori- 
bus gemellis ab ojje facro tnonfirofe fibi invicem coherefee ft- 
tibus. Docet hora IX. 
EX ORDINE PHILOSOPHICO 
NICOLAUS MÖLLER, Hift, Ecclef.& Antiquitatum 
P. P., h. t. Ordinis £ui Decanus, pra^terito femeftri ajftivo, 
abfolutis pfius abfolvendis, Hiftoriam Ecclefia: Patriar- 
chalis
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.