Full text: Index Operarvm In Academia Christian-Albertina, Præterito semestri æstivo nempe a Festo Paschatis 1709. ad Michaelis absolutarum, & Per hoc hybernum a Festo Michaelis usque ad Paschatis anni 1710. impendendarum. (SS 1709u. WS 1709/10)

A NDR. LVDOVICVS KOENIGSMANNVS, Philof. Prof.ex- 
traordinarius, elapfofemeftri publice obferuationes fingulares de 
vera ac rationaliMetaphyfica condenda, & aliquot capita Theolo- 
giae naturalis, ex Philologia vero eloquentiam Virorum Dei pro- 
pofuit meditandam, exemplisque Hebraearum Graecarumquae o- 
rationum, inprimisillius Chrifti LucaeXVI, i y, fiilluftrauit. Jamad 
opera Dei progreffurus, primum periuftrabit mundumintelledua* 
lem,&de daemonibus fententiam Thomafii expendet, deque ani* 
morumhumanorum moribus, ex charaderibus cognofcenais, po- 
tiora Theophrafti capita ad hodiernum aceommodabitufum, acde 
his rebus oracula Dei contra Spinozam vindicabit. Priuatim quae 
de officiisiuftitiae, honeftatis& decentiae, &de Oratoria Biblica 
reftabant, abfoluit; Ifagogen deinde dedit ad uniuerfam Philofo* 
phiarn, peculiarique ratione vniuerfam mundi hiftoriam in epitome 
dedit, indicata fimul ferie fontium hiftoricorum. Coepit denique 
Ethicam charaderifticam tradere, cuius aliquot iam capita perfecu* 
tus, ftrenuedeinceps perget, (ifuae modo induftriae refponderit 
ardor commilitonum. Propediem etiamLogicam dodrinarn,item 
dicendi fcribendique praecepta,a fedefiderata, explicabit, audito* 
resque ad difputationej & exercitatione* ftyli, huic faeculo conuC' 
nientes,adfuefaciet;iurisquoque naturalis fcientiam cumcura ex* 
planabit. Inprimis vero id dabit operam,ut breuem hiftoriam oC* 
conomiarum Dei in regno fuo per diucrias temporum differentia 5 
ordine pandat; quae quali Ifagogefitad hoc quoque ftudii genus', 
ulteriusdeinceps per partes profequcndum. Difputationem Fride- 
ricianamadTacitiGerm.XlX. i. de Iiterarum amatoriarum apud 
vetercs Germanosignoratione, dudum confcriptam, unacum dif* 
quilitioneepiftolica demerfione infantum Teutonicorum in aqui* 
Rheni, typis exprimi curauit: qua habita, ad vera legum rnoralium 
fundamcnta cognofcendaviamftemctjfingulatimque fundamen" 
taiufti, honefti & decori, ededicaphilofophandilibertate, difpu- 
tando pertradabit. Docet publice diebusMercurii&Saturni ab ho* 
ra II. pomeridiana. 
FRIDERICUS GENTZKE Prof, Phil. Extraord. in Iedioni; 
bus publicis dodrinam de pajfmibiu, in privatis vero Hiftoriam Phi' 
iofopb. & artem ratiocmandi abfolvit, jamque horis privatis occupatul 
eft in tradendo jure divino & Metaphyftca ufuali, quibus ad finem pet*: 
dudis Philofophiam naturalem & civilem exponct, In publicis ledio* 
nibus fibipropofuit ex hiftoria Utter aria vitam & fcripta virorum in 
dodrina varia maxime illuftrium fuppeditarc. Docet diebus Met; 
curii&Saturni horis matut, X. XI,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.