i cm kneiptet, bt publice quidem, de Judicio, & Proces-
fu Tudiciario tnateriam,prout illiuS dignicas & ututas me-
retur > tradabit. Privatim 1 in Collegio Pandedarum cae-
pta methodo ftrenue perget. Alia quoque Exercitia priva.
ta Juridka ingratiam LegumStudiofe Iuventuti$,rogatus,
li ben ter inltituec, illiusque honeftis defideriis annuet, Le-
dlionibus Juridicis publtcis dicata eft horal, pomeridiana.
S AM. REYHER D. & Inftitut. ImperialiumProfeftbr
Ordinär,, infinitis & graviflimis Magiftrstus Academici ne-
gotiis irretitus Publicas Juris Lediones diiferre adhiic coa-
dus eft; Proximo veto Semeftri um publice r quam pri
vatim explicarioni Inftitutionum operam dabitita,ut Prio
res duos libros publice pofteriores verb privatim propo-
nendo, Vo!‘.Deo ilia* ante Pafchatts fcftum abfolvakDifpu-
raturis q uoque fuampromtitudmem promittit. Legit publi
ce hor a III.-
Facultas Medic a.
JOH. DANIEL MAJOR, D. Anatom.& Med. Prad:.
P Pi ob difparem StatusPublici, & propria: Valetudinis ra*
ti'onem, transado Semeftri, aliquafldiu Lediones fuas Me-
dtco -Pradicas' differre coadus,. Explicationem tarnen In-
ftitiitionum Medicine feorfinv petentibus, privatä operi
nondefuit, brevique Collegium id ad fihem petdiicer, &
fuperatis interea Habitactili mutandi taediis , mox dein ad
Lediones quoque Publicas’ redibit, quibus deftinatam ha-*
bet Horam- X. ante merid,-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.