fuere prcpofita, quämdiuid auditoribus fuis gratufn.es-
fe fenferit, additurus etiam, quam unus alterve petur,
Simphcium officinalium demonftrationm, fuccinetamquo
quas vires habeant medicas,explicatioriem.
D* JOH: DANIEL MAJOR , Med. Theoret. &Bo-
tamP.P. inftantefemeftriadLe&iones Botanicas redibit.
Et ficut trattsaää Hyeme publice Disputationem de Viva-
citate primitiv^ Patriarcharum, privatim Collegium Cos-
*nographico-Medicumhabuit,&inventama te Chiruf-
giam Infuforiam experimento iterum comprobavit, non
obftante Proredorali munere: ita depohto hoc tanto
magiscommodiüsque fadurus eft, ut efficaciter ac lino
morä Discentium defiderüs reddatur. Publice legero
folet dierum confuetarum horä IX»
Facultas Philofophica.».
D.G.MORHOFIUS D. Eloq.&Poef.Prof.h#t. Aca»
dem. ProRecior & Faculcatis fus Decanus, hactenusm
^Exercitiis Ofatoriis Civiltbus occupatus fuit,& in materia
Confultattbnis de Re^e Poloniae eligendo ejusque argu-
menti,* lea nonaetiamnurn hseret.Semeftn hocaeftivo ean«
demexercidorum Oratoriofum telam, quantum per oc*-
Cüpationes publicas licebit, pertexet. . -
MATTHIAS WASMUTH,D.&P. fuperiorileine-
ftri ad finem perdu&is publ.PradedionibusÄrabicis, dem«
«ps ad iludia Targtmtco- Rabbinica publ.fcq. ratione pro-
gredietur. (i) Exercitmm legendi Hebraic a fine punöits,
praemittet in Textu aliquo BibIico,fiile punftis obid pecu-
liariterexcusö,utnon Vocalium modo, fed & Accentu-
nm rationem omnem, etiam in non pundtato^Codice, e*
videnteräpriori fee. principia Gfamtnat. & Aceentuato-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.