!- ».Ji
JOHANNES ©c&wencf /Pfofeffor Juris Publ. & Ord*
hocfcmeftri materiasquacreftabant ä priori itit.io.lib. 2.
Inß. ujque adtit. 6. lib.4. totarn fcihcet materiam fucces-
fionis,exteftamento&abinteftato, materiam item con-
tra&uum, & quae eft de privates delictis, uti & utilisfimam
materiam de Adionibus duodecimDifputationibus abfol-
vit. Deinde in Epitome Novellarum, quam hadenus
publice propofuit, materiasNovellarum, quac ad titulos
Inftit, ufque adtit. \9.hb.3. de Inutilibus Supulationibus,
occurrunt,per compedium explicavit» itaut ieriem In.-'
ftit, fecutus, prinium cujusque titufi inInftitut.materiam
breviterexpofuerit, deinde locapafallelaex^c? C. addi-
derit, SctandemNovisfimumNovellarum jus^iveilludad
textuum mlnftif. confirmationem, five produjftionenyfi-
vecorredionem perthiet, Inftanti Semeftri dante Deo
O. M. telam utriufque operrs adfinem perducet, & fi quäl
prseter illudoperä, Civibus infer vire potcrit, petentibus
earn fedulolocabit*
Facultas Medical*
D. CASPAR / Med.Prad. Pr. pracmifsa ha-
denus prooemiali de principiis corporum naturaliu m coii-
fiitutivis, quacChymica vulgo dieifolent,dodrinä, &ex-
plicatione termiuoi'um Arris qukri maxime necefiaria,
poft tfaditas nuper variorum Spirituum medicinahumyxx-
parationes, annexa Temper ä{UoXoyid\ cur ita inftituatuf
fuccedatqj eyxdfooig, ut& Ufu praeparatorum tum Medi
co tum Chymicoffi quidem ifte concurrit) pariter actio-
logicö, Dodrinamde O/ri/, Sahbus, CMagtfterijs&c. in po-
fterum proponet* Privatim diebus extraordinarinariis con«
tinuaturus difputatemm examtn eorum , quac hadenus
fuere

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.