nuit. Profperioris verö valetudinis, ac-divinae cumpri«
mis gratiae aurä adfpirame» tnajora in hifce porro aliisqj
fpatia conficier. ExercitiaOratoriae etiam Ecclefiafticac
Tedulö promovit; ita quidem, ut DiebusMercurii Pcrico«
pae Epiftolicae Dominicales, Sabbathi verd Evangelicae
proconcione inTemplo, quodCollegio eftvicinum,in
publicumfuerint produdae: quibusTextusfubindeSele-
di breviores ex V. &N. T. fuccedent. Docet publice Ho-
r äll. Pomeridianä.
Facultas Juridical,
ERICUS MAURITIUS D. lediones Pandedarum
publicas, diebus Lunae&Martis,eä qua confüevit ratio®
ne,condnuabit. Utautemeorumquoque, qui poftcoe-
ptam Digeftorum interpretationem hue venerunt, utih-
tati tanto redius confulere queat, hoc femeftri,poft re-
ftum Pafchatos, diebus Jovis & Veneris, public*, pnor es
Ebros, denuo ea brevitate recenlebit, qus neceflarn nihil
omittat. Privatam quoque operam LL. Studiolac Juven-
tuti, ut hadenus, ita & porro libenter offert. Abfolvit
fex illis quiproximbpraeterierunt menlibus, cceptum lu-
periori anno Collegium Jurispublici, finemque impo-
hiitjhabita illarum XXXa DifputationibuspublicisadPan-
dedas, & Präsidium fuum Difputationi Inaugurals Dn.
CandidatiPrickiicommodavit" Lcdionibus publicis lex
Päncledarumlibros abfolvit.
SAMUEL RACHELIUS D. Juris Nat.& Gent. P-P.
ea quae in libris INSTITUTIQNUM reliqua funt abfolvet.
Oeincepsad Juris Naturae & Gentium commentationem
redibit, ac denuo HugonisGrotii de Jure Belli & Pacis U-
brosillüftrabic> pubiieeq;» fi Refpondentes non defue*
f uu, difpuubit, Docet hora X.
~ r JOHAN-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.