Facultas Theological.
P ETRUS MUSiEUS D. quod promifcrat ,
j fcilicet maximam difputationum fua-
rum Theologicarum partem publicis praelectioni-
busiuterpretatus eft, prxterito quidem femeftri:
deproperabit ad finem , & vicibus pro more alternate,
pofthac Auditores fuos publicis difputationibus exerce«
bit» Privatim continuabit ledriones, quäsde naturalis
Theologix pradicx praecipuis momentis ha&enus fedulo
urfit iisquefinitisjfi quiprivatim fuam manududionem
denub folicitabunt.de veritate Chrifttanx religionis, aut
de alio argumento Theologico, pro folicitantium arbi-
trio, prxleget. Neque publice difputaturis deerit. Do*
cetp.t.horlantemeridianaX.
D. CHRISTIANUS ßoftbolf/ uti hoc femeftri ab
Anabaptiftarum aliorumq; fanaticorum corruptelis le-
dionibus publicis Theologiam vindicavit: fic operam
datums eft , utbrevi colophonem labori huic imponat.
privatim pergetdocendo &disputando Locos illuftraro
Theologicos. Sed & continuabit Disputationes publi-
cas de Lcdione Scriprurx S. in linguis vulgo cognitis, qua-
rum prima jamjtumexhibita« PratlegithoralX.
PAULUS SPERLING, SS.Thcol. D. & Prof. Ordin.
cxpedivit Locaquxvis Difficiliora, tarn in Genefi,quamj
Evangeliftä Matthxo ä Cap. VIII. ufque ad XV. In An
ti quitate Ecclefiafticä res maxime memorabiles Seculi
XII perfecutusfuit. Cxteru n Operxiftx.atqueOpe
ra interrupta fuerunt ob morbum, Climaderico magno
vixdumdccurlo, fubSolftitiumfere hibernum recurren-
temj qui per aliquot ipfum hebdomadasledo adfixum te-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.