16
quale priore loco nommavimus, quo mendum in annos principum non inferretur, ha-
buisse quod offenderet. Verurn aegre credi potest ansam illi interpolationi dedisse
annorum ab urbe condita eomputationem utpote quae in Eusebii opere minimi ino-
menti sit neque, cum obsoletis his virorum doctorum quisquiliis lectores facile carere
possent, ultra annum CCCLX11. sit continuata; consentaneum potius videtur esse ab
Olympiadum rationibus, triennii complemento Eusebiano et ipsis turbatis, chrono -
graphici illius figmenti explanationem repetendam esse, ab Olympiadibus igitur cum
bissexto Iuliano coniunctis quibus ad Pertinacem usque tempora distincta sunt, transi-
tuin factum esse ad novam quandain Olympiadum eomputationem alio prorsus rnodo
institutam. Iam praeter genuinas Olympiadas earum tantum quibus lulianorum anno-
fum intercalatio signatur, ratione fere habita Syncelli quidam locus de Aegyptio-
rum Olympiadibus (p. 370, 19 ss.), memoria ille dignissimus, ab omnibus adtiue,
quod sciam, negleetus est, fortasse quod non satis intellegeretur. Et uti sane caput
illud, ut ineptam quae in editionibus est, distinctionem mittamus, mendis librariorum
et timidioribus quibusdam corrigendi conatis, iam in exemplaribus, nisj fallor, eius
quem Syneellus exscripsit, scriptoris (Panodori puta vel Aniani) perfeetis, subinde
depravatum est, ita non adeo est corruptum, quin ex arithmeticae et ex diploma-
ticae quam vocant, artis praeceptis in hunc tenorem certo possit restitui:
Ouv. Xfjovcrov d' xv sit] vx) ty]v 7101° Atyuoxtiois 7Tsgt Tw TSTQXsTYKjtv.MV oAvfJTTixLv svvoixv
xAAvy Ttvx irjs (tjjv codd.) *) 7Tccqoc rots ' ABh]vxIois 2 ) ovaxv sv /Sfoc%f7 $y]\co yxq Alyv7XTtois y.vpIoos oAv/jotixs vxAsItxi, cSicc to v.xtx fJtjvx ns^ntoAslv tov £co v.ov v.ukAov, ov ol txxAxio) xuToov 'OAufJ7iov svxAouv. court] yxq X7to vxqv.ivou rou l$iov dlv.au
oos 007TC y.svtqov 7[^os^'X,ofjsvr] tx iß' v.XTxmix^sTxi £oo$ix sv vu^Byjfxsqois v.B v.xt y]fj.trsi v.cii
AsTtrois fid', <3T (Ay, y codd.). tx rifjsqx TvS v.x) oo^xs t] v.odt Asottco vd Ifi codd.). 3 ) 0 $s t]Aios sv w^Byjijs^ois r^s, d 7rsqi-
7ToXs~l TOV XU TOV *OXufJ7t0V, 60S Asi7tSrBxi TOV (TsXi]VIXV.0V SVIXVTOV TOV tlXlXV.OV VU%B’y]fJS(fX I ,
x^xs tool, Xs7tTX »' (s' codd.). 7xAt]^d'i ouv 0 tjXios sv oAufonx^t ftix TST^xeTygr/.y r,fje^xs
y xu^x\ t\ rsAryt] vu%Bt]fJs^x ,xvixqxs ix,Xs7ttx x asAryiov 4 ) sv v.x) tjfJiirv■ sv $s oAufjixri duo yivovrxi rsAt]vix ^B, vu%By]fjs^x <5e ß~y vß, do
V.x) 0 t]XlOS SV Tots t] STSITI■ K«( TOIXVTt] fJSV t] T60V Aiyu7TTIXV doj^X 7IS(jt oXufJTUxdxV-
] ) Emendavit Guilielmus Dindorf. 2 ) Neinpe Syneellus ordinein archontum
Atheniensium cum Olympiadum arinis commissum repperit. 3 ) Mendosam literam jj'
veri simile est iam in codice Panodori positam fuisse in causa, cur Xsxrols tsttx-
qxy.ovtx TsTTx^tri, TSTxfjToo, id quod apicum literarum ratione habita non ita difficile
erat, cum XshtoIs tsttx^xvovtx t^it), t$Itx permutaretur, unde apud Syncellum longius
vagante corruptela As7Ito7s Ay, y effectum est. 4 ) Haec vox evidenter hie ita usur-
pata, ut sollemnem vim habeat spatii quo. orbis lustrationetn luna complet, Graeco
lexico restituenda est.
Itaque cum Aegyptiorum Olympias nihil sit nisi elementum octaeteridis, primus

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.