aBmrumm
m
34

porro palentibns foribus. una tanlum eaque rarissima ac levissima fugae e carcere species significatur,
quod denique de mera suspicions scintillula in illis agi oinnino non polest, neque virtus illa quidein
Socralica in loco est. Ulique liaec non magis, quam reliquus inanis verborum lumor ad probandani
fugae e carcere impuni latem idonea esse polest. Etenim si poenam legitime conslilulam subire nec vi
neque aslu e punitionis custodia se liberare Socratici cujusdam esset animi et fuga igilur excusanda,
quin etiam poena eximenda esset, melius sane foret nullas omnino jam poenas irrogare. — Atque si in
illo argumenlo: rempublicam heroicum animum a civibus requirere non posse, auctoris animo sicuti
plurimis aliis summa necessitas, quae dicitur, obversata sit, quanto in errore versali sint, per se facile
est intellectu ,33 ). Etenim primum in summa necessitate ex jure communi et plurimis recentiorum co-
dicum de vitae vel corporis periculo agitur; id quod in punitionis causa detentis nunquam, in quaestionis
causa detentis raro locum habet. Praeterea autem ibi postulatur, ne instans periculum proprii actus
legi tim um sit consequens vel ex obligati one quad am legilima subeundum sit, ut
Ludenius (1. c. p. 30ü) rectissime contendit. Quae lex, ut imminens periculum immeritum sit 134 ), in
fugam e carcere nunquam cadit.
Atque quae modo exposuimus, eadem mullis quidem rationibus et in Bernerum valent. Qui
scriptor in aliis etiam iiiud Socratici animi argumentum attulit. Quod deinde ubicunque vis praeveniens,
quae dicitur, sufficiat, poenam irrogandam non esse censel 135 ), commemorandum videlur esse — si
praeterimus, quod baec ratio ex parte in liberationem per alterum effectam etiam interdum cadit — non
solum ac principalem poenae finem esse, ut crimina futura praeveniantur, id quod Berner et ipse alibi
(cf. Lehrb. § 11. p. 10) concedit. Jam vero in fuga e carcere punienda, quam injuriam esse ne Berner
quidem negat, non solum id agitur, ut praeveniatur hujus facinoris redintegratio — id quod in aliis
etiam spectandum est — immo habemus baue rem factam judiciariae reipublicae poteslalis imminutionem,
quae ut pumatur justitia poscilur. Atque meris praeveniendi remediis hoc facinus omnino praecaveri
non posse quisque expertus seil (cf. Hepp, Comment, cit. p. 821, N. 12).
Atque his omnibus ita expositis, ut jam breviter senlenliam nostram comprehendamus, fugam e
carcere poena dignam esse contendimus. Quod attinet ad leges ferendas et politicen criminalem, quam
dicunl, nos quidem iis omnibus, quae supra disseruimus, diligenter nobiscum reputatis facere non
possumus, quin hoc facinus puniendum esse censeamus. Legum latoris prudentiae nobis videtur esse
fugae e carcere poenam proponi, ne detenti praenunciata impunitate ad fugam pelliciantur. E nostra sen-
tentia expedit potius earn poena sanciri, ut maxima per se jam evadendi cupitidas, quam maxime fieri
polest, praecavealur, — id quod si non semper, at saepius prospere succedet, — si vero liaec judiciariae
reipublicae poteslalis violatio nihilominus facta sit, qua justitia ac securitas publica periclitantur, debita
gravitate earn puniri.
m ) Interdum etiam fugatn e carcere propter summain necessitatem, in qua effecta sit, poena vacare posse
minime negamus (cf. s. p. 10 ap. not. 28). Hoc loco nihil quacritur, nisi num rcmotis singularibus illis conditionibus
detentus per se adversus civitatcm in summa necessitate versetur.
,S4 ) Cf. Luden, Handb. p. 310: „das Erforderniss, dass der Nothstand ein unverschuldeter sei, ist in der
Bedeutung aufzufassen, dass die abztrwendende Gelahr nicht in dem objectiven Hecht ihren Grund gehabt haben darf;“
v. Waechtcr, S. Thür. Strafr. § 54, IV, p. 374, et quod ad fugam e carcere attinet: Hepp, Staatsverbr. citt. p. 228,
Comment, cit. p. 818 N. 8.
,35 ) Eadem sententia invenitur in censura diss. Broeckeri, Arch. d. Cr. R. I. c. p. 553, et eadem causa est,
cur e codice Badensi simplex fuga e carcere non punitur. Cf. Berner, die deutsche Strafgesetzgeb. v. 1751 bis auf die
Gegenw. Leipz. 1867. 8. § 175, p. 205.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.