A
31
Praeter Boehmerum e recenlioribiis scriptoribus, qui fugam e carcere poena dignam esse nega-
‘ unt, praecipue J. T. Werner ,22 ) coramemorandus est. Qui scriptor civis, quoad nondum in cuslodiam
flatus sit, officium esse concedit, nt facta citalione omni tempore vel quaeslionis vel punitionis causa se
«'Statur. Si vero civis citatus non apparuerit, propter violation hoc officium eum puniendum esse putat.
Jaui teio simulatque respublica eum in custodiam dederit, eo ipso earn apparendi officium civi remisisse,
lla 111 i a,n detenlus officio se non liberandi solutus sit. Quod nisi ita esset, comprehensionem necessariam
11011 ft'isse; quum civili semper se sistendi officio perse eum delineri oporterel (!). E quibus omnibus effici sensit,
l| t respublica officium illud civi in eomprehensione remissum jam ipsa susciperet 123 ) (Handb. I. c. p. 283);
Ua 111 detenlus 110,1 J am „vinculo psycbico juris, sed solo physico carceris“ obstrictus teneretur. Fugam
‘gdur delenti, quum nulla ea violata esset obligatio, per se quidem poena non dignam esse. Immo
civilatem, quae eum non satis cuslodivisset, suo periculo egisse. Praeterea sibi repugnaret, si e carcere
ftgressus pumrelur; quo respublica se non facta in carcerem inclusione sed civili illo officio eum deten-
turam fuisse profiteretur. Tantam vero fidem malefico homini apud civitatem esse non posse. Elenim
mclusionem, qua rempublicam illam obligationem non jam spectare probaretur, ejusmodi fidei conlrariam
esse - Denique ubicuuque officium non esset, ne violari quidem posse.
Haec quidem Werneri est argumentatio. Quaeritur jam, num et quomodo ea refulari possit.
Ipse civis esse concedit facta sive quaestionis sive punitionis causa cilatione sisti. Itaijue esse
ejus fP'oque potaremus ea subire, quae illorum finiurn causa secundum leges raliouesque civiles a repn-
Iflica ei imponuntur, ita ut injuria sit, si statutae custodiae se subtrahat. Sed hoc consequens Werner
eo e l |ld f' , re sludet, quod rempublicam hoc officium eomprehensione ei remisisse contendit.
Jam vero ad assequeudos jurisdictions criminalis fines merus comprehensionis actus minus
momentum facit, quam potius detentionis status eomprehensione effectus. Hoc quidem et ex reipublicae parte
et m civis officio, ut omnia subeat, quae ab ilia secundum leges raliouesque civiles ei imponuntur, caput
rei est- Mirum sane, si civem assequendorum jurisdiclionis criminalis finiurn causa merum comprehen-
s 'oms actum subire oporterel, facta vero eomprehensione in custodia remanere non oporterel. Id quod
mique parum idoneum cl inutile officium esset. Nequc ita res se habet; immo vero eliam, ut supra
ex P°suimus, civis est, quum comprehensionem subire, turn statutae ipsi custodiae non suo arbitratu se
sublrahere. Similia jam a Kleinio Wernero opposita sunt 124 ) Ad quae hie ita fere respondit: Non ita
rena se habere; etenim si in carcere inclusus solo civili officio neque catenis clausisque foribus detineretur,
mtelligi non posse, cur nihilominus catenae ei injicerentur portaeque clauderentur (?!). Si civili officio
CSSel delinendus, turn minime in carcere eum includere, immo quum plurimum in custodia vel libera
V °1 domestica vel urbana aut publico aedificio foribus non clausis eum detinere licere.
Quam argumentalionem fusius refutare praetermittere possumus, quum quam infirma sit, per
Se »on admodum difficile sit intellects Respublica ideo solum civem in custodiam dat, quia, ut Werner
' PSe conce anUimmodo raliombus adducta fugam praeventura reum in clausum carcerem conjicit. Quo nimirum
C ' VIS ’ He Cl,sl0(l,ae se subtrahat, officium non tollitur. Quae quum ita sint, — ut taceamus de mirificis
l»ae inde sequuntur rebus ,us ) — Werneri sententia probari non potest (cf. inpr. a Waechter 1. c.).
■1 Cf ‘ t ‘ lustl-: Hatulb. oder Comment, d. peinl. R. Hadamar 1820. 8. § 432-434, p. 277—285.
7 Similiter jam Strykius 1. c. p. 657.
) (.1. Quistorp s Grundsätze citt. 6. Aull. I. herausgeg. v. Klein. Rost u. Leipz. 1809. 8. S 194. Not * p 375’
) Cf. v. Waechter, Lebrb. I. c, p. 501.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.