I
26
antea jam ex liac illave causa una fuerant, ad communiter agendum se conjunxisse. 1!S ) Plerumque qui-
dem propria quaedam conspiratio coitionem antecesserit; quod lamen factum esse neque opus neque
satis est. Immo longius jam rem perductam atque exsequendi initium factum esse oportet. ") Quae
codieis Wurtembergici ratio respecto hoc ipso ejus articulo anno 1843° coliegio ad leges criminales
ferendas instituto Borussico probata est. 10 °)
Cui sentenliae congruenter in fundamento codicis criminalis anno 1847° adumbrato nihil re-
quisilum est nisi, ut homines ad carcerem effringendum aut vim in cuslodes exercendam coierint (cf.
Entw. v. 1847 § 114). Sed nonnullis jam annis post longius progressi legumlatores Borussici secun
dum mulatam seditionis theoriam postularunt, ut vis et contumacia vere comissae sint; id quod in co-
dicem criminalem, qui nunc valet, transiit. Quae quum ila sint, sola coilio eo, quod supra commemo-
ravimus, consilio facta per se poena nondum digna est, nisi nonnulli ex iis, qui hoc consilio coieranl,
quid fecerint, quo § 96“ cod. Boruss. corpus delicti efficiatur. 1U1 )
His ila expositis quaeritur etiam, quo consilio coitionem factam esse oporteat. Ad quant quaestionem
aliud ex aliis codicibus respondendum est. Etenim codices, quos supra attulimus, hoc in genere in duas
maxime classes dividi possunt Secundum alterant coeuntes personas id agere oportet, ut carcere
effracto sese liberent, aut nihil aliud spectare, nisi ut vim quandam custodibus magistratibusque infc-
rant. ,02 ). Itaque ex his codicibus detentorum sedilioni annumerandum est etiam, si qui fugam non
specialties fortasse vi et minis custodes ac magistratus, ut consilium aliquod capiant vel captum revocent,
adducere volunt. Id quod sub fugam e carcere non cadit et, quum a proposito alienum sit, breviter
modo a nobis perstringitur. Plerumque autem eo consilio detentorum hominum seditio fiel, ut vi in
personas vel res exereita se liberent. Itaque aliis nonnullis codicibus criminis hujus notio hac re cir
cumscripta est, l03 )
His ila expositis, quae e diversis odicibus requirantur, ut consummatum detentorum seditionis
crinten sit, de conatu hujus fusius nos disserere opus non erit, quum ubi adsit ex illis facile sit intellect!!.
In quo hoc commemorandum videlur esse, e codice Borussico non solum coitionem et subsecutam car-
ceris effraclionem aut contumaciam in custodes ac magistratus adhibitam aut vim iis illalam sub § 96 :,c
sanctionein cadere, immo vero etiam coitione facta et lentata modo carceris effractione vel vi consum
matum hujus paragraphi delictum adesse. 10 ‘) Itaque ex jure criminaii Borussico de conatu. qui
propter regressum forsitan e § 31 a hujus codicis puniendus non esset, in hoc quidem crimine a"i
omnino non potest.
Quibus omnibus explicalis nihil jam reslat hoc loco, nisi ut paucis de hujus criminis poena
etiam disseramus. Qua ratione e codice Wurtembergico similiter atque in sedilione propria in hoc cri
mine quoque inter tres gradus distinguendum est (cf. Hepp 1. c. p. 852. Ill, 853; Haeberlin 1. c. p.
98 ) cf. Oppenhoff 1. c. ail § 91, n. 3; lterner § 213, p. 483, N. 3.
") ef Häberlin I. c. p. 198; Ifcpp I. c.
,W > cf - Entwurf v - 1843 > § 196, 197; Golt.lanm.cr, Malt. citt. ad § 96, p. 147, No. 1; similiter codd. in
not. 97 allati.
) cf. Preuss. Strafgesetzb. § 9G: ,,wenn sich zusammenrotten und entweder einen gcwaltsamsn
Ausbruch“ etc.; \ide Oppenhoff I. c. ad § 91, n. 6; Goltdammer 1. c. p. 117, No. 1 ct 5.
102 ) Xta e cod. Wurtemb. a. 182; S. Allcnb. a. 109; tioruss.' § 90.
103 ) Ita res tractata est cod. Brunsvic. § 99; Saxon, art. 153, 3; Jlavar. art. 143 2.
,04 ) cf. Oppenhoff 1. c. ad § 93, n. 13.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.