4
25
constitutum est. In quo codice praelerea sancitum est, ut qui ex ergastulo effugerint, extenso custodiae
tempore (— 4 anti.) puniantur. Secundum Bavaricum denique codicem haec fugae e carceris species
carceris poena (— 6 menss.) animadverlenda est.
His, quae modo disseruimus, propriae fugae e carcere crimine satis exposito jam seditionis de-
tenlorum, quod dicitur, crimen cum illo cognatione quadam conjunctum nobis examinandum erit.
Cujus criminis notio antea a codicibus Germauicis aliena annis 1832° et 1835° in adumbrandis co-
dicis Wurtembergici fundamentis primo proposila est. Usque ad hoc tempus Germanico, quo jam boc
crimen nominalum est, artis vocabulo („Meuterei“) proprium militum crimen in jure communi significa-
batur. 9 -) Postquaum autem novum hoc nomine nominalum crimen in codicem Wurlembergicum recep-
tum est, notio ejus brevi post in complures alios juris criminalis codices translata est.
De criminis liujus objecto, quod dicunl, non est quod fusius disputemus, quum judiciariam ci
vitatis potestatem et obedientiam reipublicae ejusque magistralibus debitam eo violari cuique facile
appareat.
Auclor liujus criminis fieri potest detentus; in quo tarnen, ulrum in quaeslionis an in punitionis custo
dia versetur plurimum refert. In codicis Wurtemb. a. 132° et S. Allenb. a. 109” distincte de iis solis
agitur, qui punitionis causa detinentur. 93 ) Quo in genere, aliter res sese habet ex codice Brunsvic.,
in cujus § 99' omnino de delentis agitur, ila ut et eos, qui quaestionis causa detineanlur, liujus criminis
reos fieri posse putandum sit. Alque idem bac de re compluribus aliis codicibus (cf. cod. Bavar. [1861]
a. 143, 2; Saxon, a. 153, 3; Borussic. § 96), constiluilur, in quibus omnibus generatim de iis, qui in
carceribus detinentur, agitur. E quo efficitur, ut et ob civilem et ob criminalem causam delenti et hi
quidem sive punitionis sive quaeslionis causa in custodia versantur, hoc crimen commiltere possint. 94 )
De personarum numero commemorandum est, ab uno quidem homine hoc crimen ex receutio-
cibus codicibus committi non posse, ut ex iis, quae infra exponenlur, apparebil. Ceterum duae personae
jam satis sunt; id quod commemorandum videtur esse, quum ex nonnuliis codicibus 95 ) ad seditionis
propriae („Aufruhr“) crimen plures quam duae personae necessariae sinl.
Quod porro ad scelestum liujus criminis actum attinet, codicis Wurtembergici art. 182° requi-
vitur, ut homines in custodia detenli ad carcerem eflringeudum vel vim in custodes exercendam coie-
rint ‘ JG ), et simile aliquid in ceteris quoque codicibus reperitur. 97 ) In quo primum nobis occurrit
quaestio, quid sibi velil illud verbum „sich zusammenrolten“. Quo verbo, ut Oppenhoffius (1. c. ad
§ 91, n. 3) rectissime putat, significatur: „ein planmässiges Zusammentreten zu einem gemeinschaftlichen
Handeln.“ ln quo, ut personae, qui coire volunt, antea locis disclusi fuerint — id quod forlassc ex
verbo „sich zusammenrotten“ colligi posset — non requiritur, immo satis est personas aliquas, quae
M 3 cf. Feuerbach, Lehrb. eit. § 88: „. . . die Meuterei, welche in allen Handlungen besteht, durch welche
ein Aufruhr der Soldaten veranlasst werden kann oder soll.«
!l3 ) Cod. Wurtemb. art. 182° ne omnes quidem, qui punitionis causa detinentur, coniprchenduntur; cf, Ilepp
*’ c> ai * art - 132, § 6, I. p. 819, inpr. N. 38; Häberlin 1. c. p. 196 et ex parte dissent.: Hufnagel I. c. p. 477.
M ) cf. c. c. de Uorussia; Op pen ho 11 I. c. ad § 94, n. 2, 3 et § 96, n . 2.
") c. c. decem personae non minores 16 annis requiruntur cod. Wurtcmberg. art. 170 0 j plures quam duae
cod. ISoruss. § 91 a. cf. OppenhofT 1. c . ad § 91, n. 1, 96 n. 3.
) cf. hujus arlic. verba: „wenn sich zum gewaltsamen Ausbruche oder zu einer Gewalthandlung
gegen die Aufseher oder Beamten der Ansalt zusammengcro11et haben“ etc.
) cf. cod. Brunsv. § 99; S. Altenb. a. 109, 5; Boruss. § 96; Saxon, a. 1.13, 1; Bavar. (1861) a. 113,2.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.