24
spiralionem quid cm inierunt, jam eodem tempore — sed per se quisque — arrepta per easum data
occasione effugerunt, poena ex iliis legibus iis irroganda non sit. 89 )
Haec de fuga e carcere quae simplici cum custodiae sociis facta conpiralione perfecta esl.
I
Quaerilur jam, quomodo res se habeat, si quis delentus cum aliis personis inita conspiratione e
carcere se iiberaverit. In quo ilium quidem propter hoc facinus ex iliis legibus, in quibus de inita
cum custodiae sociis conspiratione agilur, puniri non posse cuique facile apparebit. Quomodo vero
hi tractandi sint, e nostra quidem sententia quaestio facti, ut ita dicamus, videtur esse. In quo maxime
dijudicandum est, utrum proprium fugae e carcere institutum a detento effectum, in quo ab his adjutus
modo sit, habeamus — turn tie hi quidem puniendi sunt, quum, qui in facinore non puniendo auxiliutn
tulit, poena affici non possit,") — an proprium liberations per alterum institutum adsit, in quo de-
tentus forlasse adjuverit. Quorum utrum habeamus vix semper dijudieari possit e ratione ab Haeber-
linio proposila, e qua, si delenli fuga sine ullo alterius personae auxilio effici non poterat, liberatio per
alterum hominem est; si sublevata modo est fuga alterius auxilio, nihil aliud est, nisi auxilium in fuga
e carcere latum idque pro re nata vel puniendum vel non. linmo hac de re judicium nobis mera quae
stio facli, qnam dicimus, videtur esse. 9 ') Sed haec quidem baclenus.
Restat jam, ut de cousummatione ac conalu et de poena denique qualificatae fugae e carcere
paucis disseramus. In quo de consummatione el conalu eadem fere dicenda nobis sunt, quae supra in
explicando jure communi exposuimus. Etenim e recentioribus etiam codicibus, lit hoc crimen consum-
matum sit, fugam revera effectam detentionemque civitatis sublatam esse oportet. Quo si res nondum
est perducta, pro re nata conalum proprium aul actum praeparatorium habemus.
Poena denique fugae e carcere primum cod. Wurtembergico pro diversis, qui eo distinguuntur,
hujus Criminis gradibus diverse constituta est. Qui effracto carcere vel facta cum custodiae sociis conspi
ratione se liberaverint, in carcerem conjiciendi sunt (8dies — 3menss.). Sin vi in personas custodiae causa
apposilas adhibita, fuga e carcere effecta sit secundum mediam hujus codicis theoriam (cf. s. p. 20) con-
tumaciae poena irroganda est, quae gradalim ingravescit — a carceris poena ad 3 aim. ergast. crescit —
et frequenlissime ex art. 172° carceris poena (1 hebd. —2ann.) continetur.
Codice S.-Altenburgensi deinde (art. 109) statuta sunt haec: Euga e carcere, quae inita cum
custodiae sociis conspiratione perfecta est, producto custodiae tempore (— 1 aim.) praeterea ex judicis
arbitrio adhibitis artic. 18 1 poenae exasperationibus punienda est. Si vero simul vis in custodes cxercita
est, ex hoc codice conlumaciae poenae (cf. artt. 105, 106: 3 hebdd. in care. — 4 ann. in ergast.) sla-
tuendae sunt. Hassiaci codicis artic. 200° et consenlienler Nassav. art. 197° constitutum est, ut qui ad-
hibita vi vel aliis puniendis facinoribus commissis aufugerint, poenis his facinoribus statulis, qui cum
conspiratione effugerint, correctionis poena, quam dicunt, (usque ad 6 hebdd.) afficianlur. Sed permis-
sum esl judici his poenis poenarum anlea jam maleficis decrelarum exasperaliones, quas dicimus, sub-
slituere (cf. ib. art. 16, 14). E codicis Radensis § 636 3 si qui vi in custodes exercita vel minis jacta-
tis sese liberarunt, carceris aut ergasluli poenam (— 2 ann.) commeruerunl; e codicis Tlmring. art 106°
iidem ejttsdem generis, sed longiore poena (— 4 ann.) afficiendi sunt, quod idem cod. Saxon, art. 153°
89 ) cf. Hufnagel 1. c. p. 474 a. fin.; Hepp I. c
90 ) cf. ISerner 1. e. § IOS. p. 178, ap. No. 2;
1. c. ad § 96, n. 26 ined.
91 ) cf. Hufnagel 1. c. p. 468, 69, 74; Hepp 1. t
p. 828, §. 4 ; Häberlin 1. c. p. 196 c.
Häberlin 1. c. p. 196; Hufnagel 1. c. p. 108; Oppenhoff
p. 823, inpr. No. 15 ; Häberlin 1. c. p. 196 med.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.