17
humanum est. In civitate nihil valet, nisi jus positivum, quod dicitur, idque non quia et quatenus rationi
convenit, sed quia et quatenus comrauni omnium voluntate positum est 57 ). Id quod, quamquam per
se intelligi polest, hoc demum saeculo agnilum est. Eteniin proximo saeculo a schola juris naluralis,
quam dicimus, notio proposita est juris naturalis, quod ante et praeter civilatem valuissel 5S ), quin eliam
in civitate praeter leges vigeret. Ejusmodi errores etiam inter positivi juris magistros pei’crebuerunt.
Boehmer saepius in iis versalus est, cujus rei iiie locus firmissimum est argumentum. Sed ex iis, quae
modo disseruimus totam ejus argumentationem omnino infirmam esse omnes facile concedenl (cf. a Waechter,
Gern. Recht, p. 133). Si quidein fuga e carcere Boelimeri temporibus crimen erat, certe ejusmodi
argumentatione ex positivi juris criminum numero tolli non poluit.
Neque sentenlia ejus probatur, quum fori usu mullas Romani et communis juris poenas abrogatas
esse dicit (medilt. 1. e. p. 878). Sane usu fori inprimis XVI 1 et XVII 1 saeculi saepius hoc modo jus
commune erat immulatum (cf. infra p. 18), sed mera unius hominis sentenlia nunquam id effectum erat.
Atque quae modo de Boehmero diximus, eadem in eos valent, qui nullo addito argumento
sententiam ejus descripserunt 59 ). Neque minus simili ex causa improbanda est opinio aliorum, qui,
quamquam per se quidem fugam e carcere poena dignam esse concesserunt, tarnen e jure naturali non-
nullas hujus criminis species poena eximi voluerunl 60 ).
Nonnulli scriplores deinde hoc facinus jure Germanico communi crimen fuisse ideo negarunt,
quia poena jure Romano ei constituta usu fori omnino esset sublata. Sed ejusmodi nudae neque ullis
argumentis probatae affirmationes, quas proferunt 61 ), nullam sane persuadendi habent necessitatem.
Etenim inter omnes constat, quam plurimis semper in promptu fuerit dicere hanc illamve rem usu fori
communi constitutam vel abrogatam esse (cf. a Waechter, Gem. R. eil. p. 138). Idquod ex hujus saeculi
scriptoribus eliam in Titlmannum et Henkium valere saepius probatum est 62 ). Quodsi posterior com
munis illius fori usus testem Boehmerum laudal (1. c. p. 344, N. 13), commemorandum est, hunc quidem
nusquam juris Romani poenam communi fori usu jam sublatam esse contendere. Immo vero sunt apud
eum (meditt. p. 877) liaec verba: „earn vero (sc. C. C. C.) ex jure Romano. ICti supplere solent,“
quo nobis quidem suis etiam temporibus fugam e carcere e jure Romano punitam esse videlur concedere.
Quomodo denique Henkius (1. c.) etiam Quistorpium communis illius fori usus testem appellare possit,
plane non intelligimus, quum hic polius (cf. Grundss. eilt. p. 398, 99) eorum, qui quaeslionis causa
delenti effugerint, poena exposita dislincte dicat in ceteris fugae e carcere generibus et si detenti ex er-
gaslulo, carcere vel alia custodia, ad quam propter crimina sua damnati sint, suo arbilratu, quin forlasse
cum vi se liberaverint, sine ulla exceptione propriam animadversionem slalui.
S7 ) C f - F. J. Stallt, Rechts- u. Staatslehre auf «1. Grundl. Christi. Weltanschauung. I. Heidclb. 1854. 8.
I>. 232; II. ibiü. 1850. p. 2 21; v. Waechter Lehrb. I. § 14. N. 14. p. 20 seqq.
68 ) Cf. contra naturae statuin, quem dixerunt, A. Trendelenburg, Naturr. auf d. Grunde d. Ethik. Leipz. I860.
8. p. 11; Stahl I. c. I. p. 211; v . et praeclaram ironiam in Shakespearii: the tempest, act II. sc. 1 med.
s °) Velut: Klein 1. c . p. 5i9j Dorn 1. c. p. 793, 94; Cb. J. L. Stcltzer, Lehrb. d. Deutsch. Kriminalr.
Halle 1793. 8. S 298 p. 139; J. ehr. Koch, institt. jur. crim. cd. 9. Jcnae 1791, 8. § 618 p. 312.
60 ) Yelut: Kress, 1. c. p. 691
G1 ) Cf. e. c. Stuebel I. c . p. 26; Tittmann, Har.db. der Stiafrechts'w. u. der d. Strafgcsetzkuudc II. Halle
180.. 8. § 333 ap. N. d. p. 359; Henke, Handb. d. Criminalrechtsw. u. d. Criminalpol. III. Herl. u. Stctt. 1830. 8. p. 330.
6a ) Cf - v. Waechter, gem. R. p . i 38 . de TiUm . p,. 175a; p. 151, N. 187; id. Lehrb. cit. II. p. 390, 91;
et de libero, quocum Henkius res tractet arbitrio fieib, Arch. d. Cr. R. 1830 p. 193.
3

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.