9
relictam omnino cadunt 18 ). Quae quura ita sint, ad haue quaestionem decidendam investigandum erit
quas rationes secuti Romani illain sanctionem ftilerint. Qua de re quuin in juris fontium locis nihil
continealur, vera hu jus deeisionis ratio certo inteiligi nequit, ita ul ideo jam earn in aliarn rem per
anologiam transferre non iiceal. Neque verisimilis quideni illius sanctionis ratio ea est, quae in f'ugam e
carcere civilem oh causam detentoruni cadat. Qua ratione docti quidam 19 ) carceres Romanis sanctos
luisse ideo que hoc crimen Universum, quippe quod rerum sanclarum laesio fuerit, punilum esse putarunt.
Et similiter Farinacius (I. c. p. 458) in fuga e carcere nihil nisi loci publici violationem consideratum
esse exislimavit. Quare ilia juris Romani praecepta in civilem ob causam detentos et ipsos valere
opoiteiel; quam seutenliam Strykius (1. c. p. 656) secutus est. Sed falsa opinio, carcerem Romanis
fuisse sanctum, jam a Malthaeo (1. c. § 2) prospere refulata est. Cujus argumentation!, quod ad Fari-
nacium et Slrykium altinet, etiam liaec addimus.
lnprimis commmemorandum videtur esse, secundum leges Romanas eum quoque, qui sine ulla
vi se liberassel, punilum esse (cf. D. 47, 18 de eff'r. I. 1 pr. et infra p. 11). Sequilur, ut utrum
violatio ac laesio carceris adsit necne, si penitus rem perspexeris, revera nihil referat. Quod quum non
necessarie requiralur, ultima certe, ad quam omnia referenda sint, ratio ac summa liujus sanctionis
sentenlia in laesione sanctorum carcerum posita esse nequit. Immo vero ea fuerit ratio, quod Romani
hoc facinus jure ac merito judiciariae reipublicae violationem habuerunt, similiter atque is, qui confessum
ut judicio reum liberaverat, laesae majeslatis criminis ab iis damnatus est'-’°). Quo quidem minime ad-
duci nos licet, ut Romanos fugam e carcere quoque criminis laesae majeslatis speciem exislimasse
putemus- 1 ). lllud facinus potius proprium delictum singillatim ad cerlas normas revocalum est. Tarnen
Sl l, * l ‘ mara laesae judiciariae reipublicae polestalis rationem in hac re et ipsa Romanos seculos esse
existimamus, vix erremus; quoad hac de re omnino aliquid conjici polest.
lam vero quum hoc per se non minus poslulasset, ut civilem ob causam, quam ut, criminalem
«b causam detenti punirenlur, aliud quid praeterra illi sanclioni subesse oportet, propter quod in juris
Romain locis de bis solis agitur. Qua ratione ad nihil facilius adducimur, quam ut Romanos praeterea
uiagni sine dubio ex horuin fuga publicae securitati imminentis periculi rationem habuisse putemus 22 ).
Elenim plurimi sane reipublicae inte; esse oportet, ne malefici homines, qui crimen aliquod vel comrni-
serunt vel commissi in suspicionem venerunt, e carcere eflugianl. Quae omnia a fuga eorurn, qui ci-
vilem ob causam in custodiam dati erant, omnino alieua sunt; quum in hac potius de privatorum quorun-
dam junbus, illic de universae reipublicae commodis agalur et saepe socielalis civilis securitas periclitelur.
Quae quum ita sint,. nos quidem dubitamus 23 ) eorurn sententiam sequi, qui per analogiam hominis
civilem ob causam detenti fugam ex jure Romano puniendam fuisse censeant.
1857
Ves.
V. T
v- S
9. c.
fol;
5S 8 ) ;- 8 : aeChter ’ Arth ' '*• Cr- R '• c - P ’ 123 ’ *> id - I)as Kön 'S 1 - Stichs, u. d. Thüring. Strafr. Stutt
10*‘> 4 *14- LU ] L " Pesuer > dec - E «■ 5 - (sec. Matthaeum, de criminibus ad lib. 47 u. 48. Dig comm ed 3.
•r.i.'ad Uh.' lTOf, p. 'UITk T ? UrtiUS ’ r jW,0r8h jUr - CiVil ' VI> " EV - OU0 ’ lheS - jur ' R <”“‘ ctc - l -
J 1 -aa; a iiroecker I. c. p. 33.
70, p.°2| t 7 f A I) 'i 48 ’ 4 8(1 ICg ' Ju,iam maj - '• 4 pr - et Martin '• c - § 214 a P. N. 8, § 245 ap. N. 0; Marczoll I.
64, p.'llS; riontra^Smer ob!' ^ 3l ’ cL X " dr -™ aS ’ ^ Cot. Agripp. 1614. 4. I.
n 3 ii N Ku „h . ’ observv - ad «• Carpzovn pract. nov. rer. crimin. imp. Saion. Frcf. a. M. 1759
P ' '• N - 89, ° bs - ,u * »■ 3 4; Daehne 1. c. p. 22, N. 46-
»3 z d ': 1 in c ' c - ,,ai - Magdcb - 177 °- 4 - aj art i8 ° § 5 p - 87? i cf - Dähne c. p. 2o.
. § 194 a< . Marezoll I. c. p. 216 A. 4; Martin 1. c. § 246 A. 6.
o

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.