m
?V --i
•v>.
8 «
1 i 1

esl. Seil hoc loco, qu» solo allato Farinacius argumentation nequaquam hujus seiilenlia probalur;
inimo de solis criminalem ob causam detentis agi videtur, qüum inter alia haec ibi inveniantur verba:
„quamvis innocentes inveniantur es eo crimine, propter quod impacti sunt in carcerem“. Verba „es
eo crimine“ e. c., qtiae hac ratione maximi sunt momenti, a Farinacio quidem omissa sunt (!); reperi-
untur autem, quantum nos scimus, in omnibus libris manu scriptis. — lisdem feie, quibus ille usus
erat, verbis postea S. Strykius illam sententiam descripsit, praeter quam quod minim hoc argumentum
omisit 11 ). Hoc quidem modo sententiam, e qua in Digestorum locis de solis hominibus criminalem ob
causam detentis agatur neque sanctiones eorum in homines civilem ob causam detentos extendi possint,
minime refutari, quisque facile intelliget.
Jam vero ad probandam nostram sententiam minime, ul nobis quidem videtur, momentum facit,
quod ne in C. €. C. art. 180 12 ) quidem civilem ob causam in custodiam datorum mentio fit 13 ). Etenim
conseutaneum omnino nobis videtur in loco conslilulionis Carol, crim., qni est de ipsis judicii criminalis
personarum ofticiis (art. 180 seqq.), civilem ob causam detentos non commemorari, quibuscum illis nihil
omnino negotii est. Sed si consideramus locos illos, quos supra altulimus, nusquam reperiri nisi in
libris terribilibus, si Universum contextum, quem dicunt grammatici, reputamus, si denique locos veluti
huuc: „nemo carcerem in debilorum solutionibus expavescat. Career poenalium, career noxiorum homi-
num esl“ (Cod. 10, 19 de exact, est. 2) respicimus, revocato in memoriam illo de quo supra jam
disseruimus loco (D. 48, 3 de cust. reor I. 13), in quo distincte de solis criminalem ob causam de
tentis agitur: vix erraverimus legibus hos solos comprehendi putanles. Quae sentenlia jam inde ab
omni tempore plurimis jurisperitis probata est ,4 ).
Dubinin autem videtur, num nihilominus ilia juris Romani sanctio in homines civilem ob
causam detentos per analogiam, quam dicunt jurisperiti, valere possit ,5 ). Cui quaestioni praejudicium
erit disceptatio controversiae illius, utrum analogia in jure criminali permissa sit necne 16 ). Hie quidem
habemus leges huic facinori poenam constituentes et quaeritur, num illa legum sanctio in aliam similem
rem cadat, ita ut de legis anologia, quam dicunt, agatur. Atque quum in jure communi legis quidem
analogiam permissam esse plerique concesserint, 17 ) controversiam illam omnino praetermittemus. Ex legis
analogia autem punire non licet, nisi quae legi subsunt causae ac rationes, eae in causam integram
Cf ejusd. usus modern. Pand. cont. IV. ed. 3. Hal. 1717 4, ad I. 47, t. 18, § 2 p. 656.
12 ) De quo art. fusius infra disseremus. cf. p 15.
> 3 ) Da Daehne t. c. p. 20, ap. N. 39.
,4 ) Cf. e. c. Jod. Damhouder, praxis rer crimin. Antw. 1601. 4. c. 18 § 1 in., p. 36 fin ; Ilened. Carpzov,
praclica nova rerum criminalium imperilis Saxonica, ed. Boehmer Frcf. a. M. 1758. fol. p. 3, qu. 111, n. 94, p. 124;
Joh. Voet, comm, ad Pand. t. II. ed. 6. Hag. Com. 1731. fol. I. 48, t. 3, § 9, p. 1031; Joh. Schiller, praxis jur.
Rom. in foro German, t. 1. ed. 4. Frcf. 1733. fol. exercit ad Pand. 49. § 43, p 141; .1. II. de Berger, oecon. jur.
ed. 5. Lips. 1741. 4. I. 3. t. 10, n. 67. f. p. 808; J. P. Kress, commeritatio succinta in C. C Caroli V. imp. e. c.
ed. 3. Hannov. 1736. 4. ad art. 180. § 3. N. 1. p. 691; C. F. Klein, Grundsätze d. gern. Teutsch. u. Preuss. peinl.
R. Halle 1796. 8. § 519, p. 383; v. Wächter, Lehrb. cit. p. 501. fin; v. Feuerbach, 1. c. § 194 fin; Daehne, 1. c;
p 19; Marlin I. c. § 246. Arnn. 6. p. 600; Marezoll I. c. p. 216 N. 4; Berner, Lehrb. § 212 C., p. 484; J. C. Th.
Hepp, die politischen u. unpolit Staatsverbr. u. Vergehen etc. Tüb. 1846. 8. § 60, p. 226.
* 5 ) De discrimine inter interpretationem extensivam et analogiam cf. Geib, Lehrb. II. § 68 p. 40, 41.
Cf. inpr. v. Waechter, Archiv d. Cr. H. 1844 p. 413—436; 534—558, de terminologia p. 426 ib.
lr ) Cf. v. Waechter, Lehrb. I. p. 68, 69; J. F. H. Abegg, System der Criminalreehtsw. Königsb. 1826. S.
§ 18; A. W. Hefi'ter, Lehrb. des gern, deutsch. Strafr. etc. 2 Aull. Halle 1840. 8. §23; Marezoll. 1. c. § 21; contra:
Luden 1. c. § 11. N. 2.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.