13
Satis igitur habebo casu illo, epicriticis nonnulis annotationibus additis, enar-
r ando, quod eo magis mihi faciendam esse videtur, quum mihi uon licuerit, decursum
^orbi meis ipsius oculis observare, sed tantummodo sectioni viri, dum inter vivos
erat mihi carissimi, adfuerim. Quoniam postea demum decrevi, hunc casum disser-
tatione mea inaugurali pertractare, attamen difficillima autopsia cadaveris, aliquan-
tUTn j aj n putrefacti maximeque hydropici, tam minutam omnium organorum, praecipue
vasorum sanguiferorum perquisitionem, quam cupiebam, non permisit, intelligo, ea quae
de sectione referam, omnibus numeris absoluta esse non posse. Operam tarnen dedi,
ex iis, quae et Steindorffius, vir experientissimus, qui aegroto illi operam suam
praestiterat et Weberus in nostra literarum universitate prof, illustr., qui sectioni prae-
erat, mecurn benigne communicaverunt, ea quae ipse tunc, tarn de historia morbi
eiuam de conditione cadaveris qualis in sectione apparebat, annotaveram, supplerem
et corrigerem; unde persuasum mihi habeo, casum mox enarrandum et scientiae no-
sfrae et praxi medicae satis memorabilem fore, ut literis publicis promulgetur.
I., publicum munus sustinens, quadraginta quinque annos natus, morbis gravio-
ri bus anteanon laboravit, etsi color ejus subflavus, statura procera et gracilis, occultus
e JUs et taciturnus animi habitus ejus valetudinem firmiorem non esse, ostendere vide-
bantur. Ex rei familiaris augustiis ad altiorem vitae ordinem ascendit. Adolescens,
s uinma tantum animi et corporis eontentione durissimam hominis cujusdam, qui ei
P r aefectus erat, tractationem sustinere valuerat, cujus tarnen rei semper per totam
Vitam vestigia servavit. Labefacta deinde per hoc lustrum patria duriora passus, quin
etl am in ipso morbo curis atque sollicitudinibus gravissimis oppressus est. Quarto anno
a nte quam morti succubuit, per complures hebdomades catarrho gastrico intestinali
^ebrili vehementissimo laboraverat atque praeterea multos per annos haemorrhoidibus
a ffectus erat, quae tarnen nunquam graviores ei obtulerant molestias. Eodem semper
satis continenti victu utebatur, sed propter otficia publica maximam diei partem
Se debat, una duabusve horis exceptis, quae ambulationi destinatae erant.
Postquam per nonnullas hebdomades parum valuit atque de dolore capitis,
Sa epe repetito et de magno languore, praesertim quum collem aliquem ascenderet,
^uestus est, et postquam octo diebus ante parvum iter fecit, quo non melius se habuit,
11. m. Junii medicum consuluit. Primum catarrhus intestini crassi apparuit, intu-
^escentibus simul venis haemorrhoidalibus, nec tarnen magni dolores et lenis tan-
l Ul nmodo febris aderant. Mense Julio ineunte per complures dies, quum alvum deji-
Cere t, materiam mucosam et purulentam evacuabat, quae ulccrationes folliculares in
lntes tino crasso adesse suspicionem facere poterant. Hoc malo remediis aptis levato,
° cto diebus post oedema extremitatis inferioris sinistrae subito factum est, cum dolore
re gioni inguinali sinistra et in decursu venae cruralis conjunctum.
Hebdomadibus duabus circiter peractis extremitas inferior dextra quoque intum-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.