Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Vororte für das Jahr 1907 nebst Stadtplan. (1907)

t. Abt. 2. h. 
WiWlmrnen-Str. 23 — Wintevbeker-Stk. 8. 
349 
Punnnnni Lieferant S. M. Schiffe Abt. II: Malzgold. Beliebtestes Familiengetränk 
“'"I Ulcillla/S.DI clllvil Cl Kiels. — Hoher Extrakt. Niedriger Alkohol. — Aerztlich empfohlen. 
23 71300 — — 
Schutz, I. ä., Tapezierer, Bes., Eg. 
Eg. Osfermaun, K„ HaNdlgsg. — 1. Nobis, Kapt.- 
Eeutn. — 2. Schultz, 3JL, Frl., Privat, v. Weber- 
Rose,ckraich, Freiherr, W., Rentn. Knorr, F., Dr. 
Phil., Kustos am Mus. vaterl. Altert. — 3. Klempau, 
A.» SchaMo. Davids, M. ». B., Frl., Priv. 
Loeck, E., Konsul, Bes. 
" 29 22080 78,00 3828 
^Lveck, E., Konsul, Bes. 
8ihr-Straße. 
^ 43 34200 72sM 3834 
. Paap, Friede. Georg, Zim-mcrmistr., Bes., 1. 
Eg. Üiitzmann, G. O. W., Dr. Phil., Eh-em. 
45 26100 66,00 3835 
Maule, E., Frl., Bes., Eg. 
K. Bienhold, F., Arb. — Eg. Hoch, B. M., PeUs. 
Eiheim, G. K. W. H., Mar.-Foruml.-Magatz. Gut- 
facher, C. W. O., Buchh. Godser, A. H. A., Bibl.- 
Deaint. Heilbrum, I., Aints-Ger.-Rat. 
47 ^ 23500 54,00 3836 
Liebe, Aug., Schornstoinfögermstr., Bös., Eg. 
Eg. Liebe, H., Schornstei-ttsegerm-str. 
49 33500 90,00 3837 
Koppen, M., Bur.--Geh., Bes., Eg. 
Eg. Reichart, E., Rechtskand. -Ploones, P. L. W., 
fechu. Schröter, E. C. £., Reserend. a. D., Poliz.- 
Ieke'. — 2. Wende, D. -G. T.„ Rentn. Beckmann, 
W., Hauptzollwmtsdicn. — 3. Balke, E., Ww. 
famme, K. H. G., Rechtskand. Wehrmacher, D., 
Reisend. Blocker, I. H. W., -Gas-Kontvol. Dalchaw, 
C. A„ Frl., Buchhalt. — 4. Gell, A. K. T„ Dischl-erg. 
Pries, C„ Ghefr. 
51 23900 70,80 3838 
, Lübeck, D., Tischl., Bes. 
«• 1. Menzel, R. K„ Arb. — 3. Wensien, H. C., 
fuchbindcrg. 
sfooper Weg 
10 14250 7,20 3843 
Die Stadt Kiel, Bes. ('GefängnisgebäiUde.) 
Eg. Stretch, L. F. A„ Kgl. Poliz.-Gefang.-2lufs. 
12 32100 — — 
. Die Baptiste »gemeinde in Kiel, Bes. (Kapelle.) 
E. Gdler, I. H. A., Tifchlerg. 
14 21200 — — 
-Ahlm-ann, W., Dr., Bes. (Kiirderheim.) 
I^Steinitz, <§. 2l. E., Frl., Vorsieh. 
14 A 86600 210,06 3853 
Sftir, F., Zünmerparl., Bes. 
Eg. Wanning, W. F., Kau-sm. Müller, H., Ge. 
Wkftssühr. — 1. Brinier, R„ Mar.-Ing. Was;, I., 
7^ü>., Rentn. — 2. t>. Kochs, K. I. C. V., Dr. -mcd. 
Krantz, O. F. K., Bau-amts-Assdft. — 3. Mau, E. 
E.< Fvl. Sturm, E. Ai. H., Frl., Rentn. — 4. Bischofs, 
j8J-, Arb. 
148 "" 80000 204,00 3854 
t Bündgens, F. A. W., Fabrikant, Bes., 1. 
Eg. Eckmann, E. C. I., Ww. — 2. Brandt, O., &&.* 
,f>desger.-Rat. — 3. Röhricht, A. F., Pros., Dr. 
ktzE, Oberlehr. — Og. Bitz, I. H., Kont. 
16 62600 144,00 3840 
. Horn, N. F. C., Hafenmeister, Bes., Eg. 
E Gaetze, T., Ob.-Leutm. — 2. Stahl, C., Ob.-Leutn. 
18 61000 ' 156,00 3837 
t Warncckc, 28., Fouvagemaller, Wes. 
Eg. Sachau, C„ Dvog. — 1. Böhlk, H., Mar.-Jng. 
— 2. Schulze, C. A. C., Ww. d. Gutsbes. — 3. 
Monunjsen, F. -G-., Amtsricht, a. D. 
20 49800 166W 3848 
Helbeck, H. C., Betriebs-Assist., Bes., Eg. 
1. Springer, H. D., Mar.-Ob.-Stabs^Klg. — 2. 
Pregizer, K. W. U.. Stadtbautnsp. — 3. -Hildebrand, 
C. H., Wv. Ä. Rechn.-Rats. — 4. Gvabrnayer, I. 
F., -Handlgsg. 
22 63000 168,00 3846 
Dibbern, D. F„ Malemistr., Wes., Eg. 
1. Sylvester, F. K. W., Stadtbautnsp. — 2. Metel 
mann, D. A. H., Rentn. — 3. Franzius, E. W., 
Betr.-Jng. — 4. Möller, T. C. H., Lehr. 
24 73000 204,00 3850 
Gaeske, B., Ma-lermstr., Bes., Eg. 
Eg. Matthis, K. A., Kasebn.-Jns-P. — 1. Bittor, L., 
-Eisenlb.-Stat.-Assist. a. D. Bitter, K., Mar.->Z-Nh-lm.- 
Appt. Asbahr, H. A. 91., Prok. — 2. Michetsen, A. 
Kaufm. Küster, B. A., Mar.-Koutr. — 3. 
-Dwenger, >H» F., Ob.-Laudesgor.--Sekr. Wischer, F. 
C. H., Vvrschullehr. — 4. Müller, E., O-b.-Teilegr.- 
AMt. 
26 60000 168,00 3851 
Kühl, Ehr., Rektor, Bes., Og. 
Eg. Burmetster, F. W. I., Rektor'. — 1. Krichausf, 
A., Frl., Rentn. — 2. Stechn, P., Dr., Stabs- u. 
Bataill.-Arzt. — 3. Bode, A., Mar.-'Stalbs-Jn>g. 
28 75000 192,00 3852 
Rowedder, H., Maurermstr., .Bes. 
Eg. Stadt. Baubur. (Ge-werbeschule). Nippe, P. 
H. W., Kapt.-Leutn. — 1. Pentz, A., Arzt, Dr. meld. 
— 2. Nuesse, S., Dr. m-öd., Mar.-Stabsarzt. — 3. 
— 4. Robvahn, 28., Meierist. Bothmann, C., Kustos. 
Fähr-Straße. 
— (Geiverbeschulgebäude.) 
Die Stadt Kiel, Bes. 
Änooper Weg. 
Winterbeker Straße, vom Königs-Weg an. 
2A 3210 17,10 3879 
Mährens, 28. >G. K., Steiukohlenhdlr., Bes., Eg. 
Eg. Klein, A. I., Gärtn. 
2 ' " 22160 67720 3880 
Köhler, D., Arb., Bes., Eg. 
K. Rat'b, E. €>., Arb. — Eg. Martert, F. C., Zim- 
mevg. — 1. Detlefs, I., Ww. Brillau, H. G. W., 
Arb. — 2. Rath, D., Ww., Arb. Kühl, F., Arb. 
— 3. Schneider, W., Jnbal. — H. Eg. Dieck, F. u. 
Kitzler, R. K., Arb. — 1. Doofe, M. C., Ww., Arb. 
Koch, K. I., Arb. 
4 11700 42760 3881 
Bvammer, L. K., Ww., Näh., Bes'., 1. 
I<. Kvabbenhöft, W., Arb. Ratzburg, I., Ww., Arb. 
— Eg. Weistphal, I. H, u. Suwe, E., Artb. — 1. 
HinziNann, F. W. F., Arb. Rufer, F. 50., Schreib. 
— 2, Tietze, F. 28., Tischlevg. Eggers, M., Ww. 
6 19000- 79,20 3882 
Hass, Joach. Fr., Bäcker, Bes., Eg. 
X. Moridhorst, C. F., Jnval. — 1. Pahlkc, A. u. 
Annies, H., Arb. — 2. Gröger, K., Jnbal. Sommor- 
-scld, G. E., Arb. — 14. Eg. Skambrath, O. F., Arb. 
— 1. Wedler, L., HäNdl. Schaar, I. D. F., Arb. — 
2. Westenfee, M.. Ghefr., Arb. Rüde, K. F. C.. Arb. 
8 10800 39,60 3883 
Häschens, -Georg Wilh., Tischler, Bes., 1. 
Eg. Dose, C. F., Arb., Ehefr. Hök. — 1. Häschens, 
A. H. E., Frl.. -Buchhalt. — Og. Bull, M. D., Ww.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.